Традиционен подход към домашното образование

За да разберем традиционният подход към образованието, трябва да погледнем назад към основите на обучението в нашата страна. Първите американски училища са били функция на семейството. Всяко общество е имало свое собствено независимо училище и учителят в съответното училище е служил за удовлетворяване целите на семействата. Тези училища са били локални и силно индивидуализирани. Качеството е било високо, а „боклука” под минимума. Родителите са осигурявали ръководството и ресурсите, необходими за образованието на децата, защото образованието не се е считало за функция на правителството – било е задължение на семействата. 

Традиционният подход към домашното образование трябва да следва тази схема на „едностайно” училище. Един учител (родителят) наглежда учебните занимания на множество ученици, отделяйки време за индивидуална работа с всяко дете.

Тази „едно-към-едно” методология е жизнено важна за успеха на традиционния подход в обучението. Всяко дете има възможността да се развива със собствено темпо, със собствено ниво на представяне, с наблягане върху „научаването” вместо върху „преподаването.” Фокусът е върху детето и неговите индивидуални нужди. Родителят действа като преподавател и лектор. Това дава свобода на родителя да се фокусира върху силните и слаби страни на всяко дете, давайки му необходимото лично внимание за да е сигурен, че понятията са напълно разбрани. 

Стилът на обучение е важен, когато се подхожда индивидуално към детето. Вземете за пример процеса, в който учите едно дете да чете: Четенето е фундаментално за целият процес на обучение, а при традиционният метод в домашното обучение, четенето, защото е изключително важно, е и базирано върху фонетичен подход. Знанието за букви, звуци, комбинации и правила за изговаряне ще позволи на домашните ученици да разшифроват всяка отпечатана дума, която срещнат. Изучаването на фоникс снабдява децата с основни инструменти за четене, в следствие на което хоумскулърите няма да са ограничени до малък списък от думи, които разпознават – все пак, четенето е основен инструмент в домашното обучение. 

След като детето усвои основни фонетични умения, то продължава напред към самоусъвършенстване в четенето, свързано с конкретни упражнения. Човек придобива умения, като ги разбира и ги упражнява постоянно. Да речем, наизустяването не е само начин за запазване на информация; то също дисциплинира ума за по-трудните задачи, които тепърва предстоят. Когато умствената зрялост позволи, по-големият ученик продължава в следващото обучително ниво, занимавайки се с по-абстрактно мислене, което му позволява да се справя с по-сложен интелектуален материал. „Ред по ред, правило след правило” е Библейският модел, който следваме при обучението на едно дете. 

За да може детето да овладее понятия и за да може да ги използва ефективно, трябва да проверявате системно качеството, с което детето усвоява учебния материал. Домашният ученик се учи да поема отговорност за собственото си учене, когато самият той се е уверил, че разбира това, което е учил. Във всички области на обучението, пълното овладяване на учебния материал е необходимо преди детето да продължи към следващото ниво. Заедно с академичните предмети, традиционния подход към образованието, цени и развитието на комуникативните умения. Рецитирането и творческото писане са инструменти, които се използват за да помагат на децата да се изразяват ефективно и уверено. Ако децата изградят навик да говорят уверено и спокойно пред другите, то те са придобили умение, което ще им служи добре през целия живот. 

Най-важният аспект в традиционното образование е наблягането върху изграждането на характера у детето. Нашите предци са разбирали нуждата от това да изградят определени ценности в сърцата и умовете на децата. Не е достатъчно да се провеждат уроци, които да дават определения за ценности като честност, състрадание или отговорност. Родителите, чрез примера си, насочват децата си и им помагат тези ценни качества да станат част от ежедневието. Трябва да се предизвикват отворени дискусии, които да разискват практическата важност на дадено качество на характера и след това да се посочи как въпросната добродетел може да е полезна при взаимоотношенията и дейностите на всяко дете със заобикалящите го хора. 

Редовното изучаване на Библейски текстове, в които са демонстрирани желаните ценности, ще помогнат на децата да разберат как да ги прилагат в конкретни ситуации от живота. Този троен подход към изграждането на характера (пример, дискусия и приложение) ще създаде основна платформа, от която в последствие ще зависят ежедневните решения на порасналото дете. 

Традиционният подход към образованието е индивидуализиран, фокусиран върху детето и основан върху пълно овладяване на конкретни умения. С употребата на регулярни тестове, с изграждане на комуникативни умения и с наблягане върху градежа на характера, децата могат да поставят солидна морална и академична основа в живота си. 

Мога да ви препоръчам една установена, изпитана с времето, индивидуална учебна програма, която дава на родителите свободата да прекарват времето си в практични занимания с децата, вместо да подготвят сами уроци: „Accelerated Christian Education” е една от програмите, която покрива тази нужда вече четири десетилетия, за хиляди семейства, които обучават децата си вкъщи по целия свят. 

 

Г-жа Санди Даусън служи като специалист по образованието в „Accelerated Christian Education. След 25 години в класната стая, тя и нейния съпруг прекарват последните девет години, пътувайки около света и обучавайки християнски семейства, които са избрали домашното обучение за децата си.

  

Превод от aнглийски език: Дариел Кремов

Категории: Домашно образование, Семейство, Практични насоки, Методи