3: Могат ли български домашни ученици да учат в университет?

Могат ли наистина? Нека научим това от български домашни ученици, които вече учат в български и световни университети.