6: Причини за успеха на домашното образование

Презентация на тема: „Причини за успеха на домашното образование“

Презентацията е подготвена от Златка Маринова, член на УС на АДО. Нейният син Божидар Маринов е бил винаги образован само и единствено  в дома. В момента Божидар живее самостоятелно и е успешно реализирал се в IT сектора младеж. Ако можем да чуем от някого съвети за успеха на домашното образование, то със сигурност Златка Маринова е човекът!