1: Какво е домашно образование?

В лекцията са разгледани следните теми:

  • Какво представлява семейното образование?
  • Какво е образование? Какви са основните му цели?
  • Държавното образование не е семейно