4: Кога започва и кога приключва образованието в дома?

За началото, етапите и приключването на образованието в дома.