10: Правна ирелевантност на „Екипите за обхват“: Начини за противодействие на административния произвол.

Парадоксът на българския преход от тоталитарни към свободни институции се състои и в това, че Конституцията (КРБ) от 1991 година практически създаде благоприятни възможности за свободно развитие и конкуренция в областта на образованието, но вместо инклузивни (работещи за свободната конкуренция) образователни институции, под КРБ и Международното право, българските правителства през последните три десетилетия създадоха изключително брутални екстрактивни (забраняващи конкуренцията) институции. Следствие от тези екстрактивни държавни мерки, свързани с образованието, са и тъй наречените „Екипи за обхват“, създадени с противозаконните решения и постановления на Министерски съвет.

Липсата на конкуренция в областта на образованието доведе до тотален срив в качеството на същото, което от своя страна принуди хиляди родители да търсят алтернатива.

Изумителна е реакцията на държавата по повод желанието на родителите да дадат максимално добро образование на своите деца. Вместо подкрепа и насърчение за своето отговорно поведение, родителите получават заплахи и са преследвани от чиновници, стимулирани единствено от миража за чинно изпълнение на преки заповеди, които очевидно противоречат на правната уредба в страната.

Нормативните административни актове, чрез които бяха създадени Екипите за обхват са абсолютно противозаконни! Дори да отговарят на условията за компетентност, форма и производство, не отговарят на последните две изисквания за всеки административен акт, а именно съобразяване със съдържанието и целта на закона – това е нарушение на материалноправните и процесуалноправните правила!

Изходът от това положение е родителите да устояват своето решение за начина и мястото, на което са решили да образоват децата си. Простата истина е, че правото е на страната на родителките и това че някои родители, и повечето чиновници, не осъзнават този факт, не го прави по малко правено релевантен.

Това е още едно от поредица видео материали, които Асоциация за домашно образование планира да изработи, с цел повишаване правната грамотност на родителите, а и на чиновниците, относно законното право на родителите да определят вида и начина за образование на собствените си деца.

Приятно гледане :-)