Лапбук

Лапбукът е интерактивна папка, която се изработва при изучаване на дадена тема. Тя се състои от много мини-книжки, които представят различни концепции, идеи и факти, свързани с избраната тема.Tеми Дюби

Терминът "лапбук" е въведен от Тами Дюби, домашно образоваща майка, която решава да събере и залепи всички листчета, изкачащи книжки-акордеони, картинки, диаграми, джобчета и мини-книжки, които били приготвили с децата й по дадена тема в една папка по красив и подреден начин. Още първите снимки на готови лапбук папки в интернет запалили родителския, а скоро и учителския, интерес към тях. Идеята била простичка, но работела добре.

Това ново образователно средство не само насърчавало любознателността и креативността на децата, но подпомагало систематизирането и запомнянето на информацията по изучавания предмет. Децата представяли своите завършени лапбук проекти на роднини и приятели като им преразказвали наученото докато описвали отделните мини-книжки. ( Все още не са наблюдавани случаи на деца, които изтичват да вземат някой учебник или работна тетрадка от етажерката, за да ги представят на гостите си... :) )

В тази статия ще се опитаме да опишем накратко процеса на създаване на един лапбук. Интернет мрежата е пълна с готови шаблони за отпечатване на лапбуци на всякакви теми и езици и винаги може да потърсите такива, но след като се запознаете с процеса на създаването им, сигурно ще се опитате да измислите и направите лапбук с децата си самостоятелно.

Избиране на тема

В зависимост от възрастта на децата, темата на лапбука може да бъде много обща (обзорна) и съответно ще включва предимно най-общоизвестните факти. (Такъв тип теми са подходящи за по-малки деца, 5-8г.) Ако темата е по-конкретна, лапбука ще стане по-интересен (Обикновено с такива лапбуци се занимават по-големи деца, 9-12г.) Ако темата е във вид на въпрос/проблем, който трябва да бъде изследван, задачата може да затрудни и по-големи ученици.

Ето някои примерни теми:

 • Дървета - твърде обща тема, в която децата могат да се запознаят с видовете дървета (широколистни, иглолистни), частите на дървото, жизненият цикъл на дървото, разпознаване на често срещани дървета в парка и т.н.
 • Врана - по-конкретна тема, по която може да се събере интересна информация за враните: анатомия, начин на живот, защо се смята, че враната е умна птица, на какво е символ в литературата и т.н.
 • Може ли да повдигнем топче във въздуха използвайки звук? - откъде да подхванем този въпрос?!, какви други знания ни трябват, за да го решим, какво представлява звука, какво представлява гравитацията, и т.н.

Както се вижда, всяка тема/проблем довежда до разглеждане на много допълнителни теми и ако включите децата си в процеса на мислене и преценяване какво да влезне в лапбука, ще им помогнете да придобият едно много важно умение: да преценяват коя информация е важна за една тема и коя - не чак толкова. Интересно е, че и ние като родители имаме нужда да научим това умение, така че - смело напред, и ние ще учим! :)

Планиране на съдържанието

Ако темата, която сте избрали е сравнително стандартна, то измислете до 10 подтеми, по които да потърсите информация заедно с децата си. За всяка подтема ще се изработи кратка мини-книжка с диаграма, кратки текстчета/определения, кратки речници с терминология, снимки, класификация и т.н. Ето някои примерни теми и подтеми:

Тема 1: Транспорт

Подтеми:

 • Видове транспорт — сухопътен, въздушен, воден, подземен
 • Обществен транспорт - влакове, автобуси, трамваи, метро, самолети, кораби
 • Личен транспорт — автомобили, мотоциклети, велосипеди
 • Специализиран транспорт — багери, трактори, пожарни, линейки, т.н.
 • Части на кола, на самолет, на кораб
 • Снимки (в миналото и сега)
 • Марки коли

Тема 2: Конкретна приказка/басня/разказ

Подтеми:

 • Описание - какво се е случило и кога?
 • План на историята - кои са основните части/сцени в историята
 • Основни герои - кратко описание, хартиени кукли за изиграване на театър и т.н.
 • Поука - каква е поуката от историята
 • Черти на характера, разкрити в историята (например “да държим на думата си”, "смелост")
 • Език: речник, видове приказки, какво значи басня и т. н.

Тема 3: Светлина

Подтеми:

 • "Да бъде светлина"
 • Източници на светлина - естествени, изкуствени
 • Как се движи светлината? - (по права линия), скорост?
 • Спектър на светлината (видими цветове)
 • Отражение на светлината
 • Пречупване на светлината
 • Спиране на светлината - сянка
 • Прозрачност
 • Човешкото око

Тема 4: Ран Босилек

Подтеми:

 • Кратка биография
 • Творчество
 • Любими приказки
 • списание "Детска радост"
 • "Косе Босе"
 • "Родна стряха"
 • "Патиланци"

Тема 5: Медоносна пчела

Подтеми:

 • Видове пчели
 • Части на тялото
 • Жизнен цикъл
 • Пчела-майка
 • С какво са заети пчелите в кошера?
 • Как пчелите събират мед?
 • Как комуникират пчелите?
 • Пчелар

Ако темата ви е нестандартна и изисква четене, търсене на информация и мислене, обсъдете с по-големия си ученик как да атакувате проблема. Ще включите ли и приятели, с които заедно да търсите решение? Започнете с това да определите кои са първите стъпки, които ще предприемете, за да натрупате знания по въпроса. Определете дали ще се свържете със специалисти в дадена област, които биха могли да ви дадат ценни идеи. След няколко дни проверете докъде сте стигнали и определете нови точки за изясняване. Дори в крайна сметка да не успеете да намерите задоволителен отговор на нестандартния си въпрос, пак можете да подготвите интересен лапбук, показващ търсенията и идеите, до които сте достигнали.

След измислянето на подтемите следва планирането на мини-книжките, с които ще се представи всяка една от тях.

Планиране на мини-книжките

Дотук не говорехме за самото учене. То може да се случи и преди подготвянето на лапбука, а може да върви и паралелно с изработването му. Целта на занятието не е просто да се направи лапбук, а да се разучи темата. Потърсете учебни материали, сайтове, видеа и всичко, подходящо за избраната тема и възрастта на децата.

След като се запознаете с дадена подтема, помислете за нейното представяне в лапбука. Разнообразието от видове мини-книжки е огромно, но по-важно е да решите как ще представите дадената подтема без това да ви коства много време. За начало може просто да прегънете един цветен лист хартия и да нарисувате или изпечатате диаграма, картинка или снимка. Може да нагънете листа като книжка-акордеон и да залепите или запишете информация за различни видове обекти (примерно различни насекоми). Може да направите плик, в който да стоят листчета за някаква игра (например "познай дървото"). Може да направите джобчета за картички с информация или въпроси и отговори по дадената подтема. Когато се опитвате да представите някакво явление, като "пречупване на светлината" се опитайте да намерите прост пример демонстриращ явлението (например: чаша с вода и сламка, която се пречупва във водата), тоест намерете картинка, която "струва 1000 думи".

Подреждане на лапбука и украсяване

Това е най-приятната част, която е и заслужен завършек на работата по проекта. Корицата на папката също е важна. Може да оцветите подходящи картинки и да ги залепите на корицата.

Галерия

Някои от лапбуците по анатомия, изработени от приятелска група домашни ученици:

 

* * *

На тазгодишната конференция за домашно образование (Пампорово 2021) децата от 6-10 години изработиха лапбук на тема Родопи. PDF файла съдържа мини-книжките за разпечатване. Урокът, свързан с лапбука е предоставен във вид на презентация с бележки към слайдовете.