За нас

В целият свят има милиони семейства, които са решили да обучават децата си вкъщи. Най-много такива семейства има в Северна Америка и Западна Европа.

Днес, няма континент на земята, където да няма деца, обучавани в домашни условия от своите родители.

Тенденцията родителите да поемат пълна отговорност за обучението на своите децата се засилва с всяка изминала година. Все повече родители осъзнават, че образованието и възпитанието на младото поколение е пряка отговорност, която лежи най-вече на техните плещи.

Предизвикателството да се посрещне тази отговорност дава стимул на много семейства по света да усетят в по-голяма пълнота щастието и тежестта, произлизащи от благословението да са родители.

Една малка част от всички семейства в света, които обучават децата си вкъщи сме и ние в България. През последните две десетилетия широкият свят става все по-минималистичен, защото се събира в правоъгълните прозорци на нашите компютри. Разбира се имаме предвид Internet. Тази нова възможност открива пред нас шанса да споделим с всички българи във виртуалното пространство нашето виждане за едно по-добро бъдеще.

Имайки предвид, че бъдещето са децата, разбирате че ние сме се посветили да обучаваме поколение, което ще преодолява предизвикателствата на идните години все по-добре, за да бъде все по-добър и света, в който живеем.

 

Принципи на Асоциация за домашно образование:

  1. Домашно образование е всяко образование, което се контролира от родителите – хората, които имат най-голям интерес за цялостното и пълноценно образование на децата си. В този смисъл, предпочитаме да наричаме този тип образование – Семейно образование. 
  1. Родителският контрол над образованието разбираме като избор и одобрение от страна на родителите на учебното съдържание, образователната методология и продължителността на образователният процес. 
  1. Асоциация за домашно образование не толерира анти-образователни методологии, които лишават децата от цялостно и систематично образование по класически и основни предмети, като: Математика, история на България, български език и литература, физика, химия, биология, философия, чужди езици, изкуства и спорт. 
  1. Асоциация за домашно образование счита, че децата, обучавани в домовете си, трябва периодично да тестват своя образователен напредък, чрез външни тестове и оценители. Това се налага от факта, че никой човек не може да е сам по себе си крайна инстанция и върховен авторитет – включително и в сферата на образованието. 
  1. Асоциация за домашно образование е замислена и функционира, като изцяло българско сдружение, без участие на каквито и да е небългарски организации – частни или държавни. Асоциацията не може и не желае да работи със средства отпускани от българската държава или отпуснати от която и да е друга държава. Финансирането на нашите мероприятия е и трябва да остане изцяло на доброволен принцип.


 

Управителен съвет на Асоциация за Домашно Образование:

Петър Порумбачанов - Председател на УС

Елиан Петков - член на УС

Златка Маринова - член на УС

Радослава Петкова - член на УС

Йовко Хараланов - член на УС

Живка Порумбачанова - член на УС

Корнелия Хараланова - член на УС

 

 

Контакти: Асоциация за домашно образование, email: homeschoolingbg@abv.bg

Петър Порумбачанов - email: p.porumbachanov@gmail.com, GSM: +359877203355

 

Текстове или цитати от този сайт могат да се използват с изричното разрешение на Асоциация за домашно образование - за целта се свържете с нас на горепосочените контакти.