Насоките на СЗО за сексуално образование промотират мастурбацията, аборта и хомосексуалността пред децата: родителите възмутени

 

На 17 Октомври 2013 година, (LifeSiteNews.com) – Световната Здравна Организация (СЗО) разпрати документ определящ стандартите за сексуално образование в Европа. Стандарти, промотиращи мастурбацията, мерки против бременност, аборт и хомосексуализъм пред бебета, малки деца и юноши.

В документът пише, че се предлага: „Схоластичен подход, основан върху разбирането за сексуалността, като област на човешки потенциал, който помага на децата и младите хора да развият важни умения, които ще им позволят да се самоопределят сексуално.“

„Стандарти за Сексуално Образование в Европа“, служи като ръководство за сексуално образование, започващо от пред училищна възраст. Ръководството е написано от СЗО - Европейски регион и Федералния Център по Здравно Образование (ФЦЗО) на Германия, още през 2010-та година, но едва преди няколко месеца е представено пред Европейското здравно министерство.

Испанската Епископална Конференция (ИЕК) заяви, че тези „стандарти“ са „отвратителни“.

„Невероятно е как този документ не притежава морален критерии.“ – каза монсиньор Хосе Антонио Артинез, секретар на ИЕК. „Нищо не е зло и нищо не е добро, нищо не е добро за детето, нищо не е лошо за детето или за порасналият човек.“

„Въпросът какво е добро и какво е зло никога не е поставян, а е невъзможно да не се постави, що се отнася до тези въпроси. Изглежда за този документ е без значение дори факта за неморалността на поддържането на сексуална връзка с човек под 15 години, което е незаконно в много страни.“ – казва епископът.

Испански граждани са изразили недоволството си пред Жужана Якаб, Регионалният Директор на СЗО за Европа, чрез петиция на HazteOir.org

В петицията пише: „ . . . вашите препоръки за сексуално образование на европейските деца са основани върху принципи и ценности, вдъхновени от секс идеологията, те не са съвместими с образование в любов, отговорност, грижа за себе си и уважение към себеподобните, нещата които искаме да предадем на децата си.“

До този момент, около 43 000 испанци са подписали петицията.

„Стандарти за Сексуалното Образование в Европа“ промотира следното:

От рождение до 4 години:

- Информиране на  децата за „удоволствието и насладата извличани от докосване на тялото, ранна детска мастурбация.“

- Обясняване на децата за „правото да се изследва половата им идентичност.“

- „Приемане на различните начини да бъдеш дете в семейство“.

- „Осъзнаване на факта, че връзките са различни“.

От 4 до 6 години:

- Децата трябва да „консолидират половата си идентичност“.

- Трябва да бъдат информирани за „различните форми на семейството“

- Да приемат „разновидностите“.

От 6 до 9 години:

- Децата следва да бъдат информирани за „изборите за бащинство/майчинство и бременност, безплодие, осиновяване, основната идея за контрол над бремеността (възможно е да се планира и да се вземат решения относно семейството)“.

- „Различните методи за контрол на бременността“.

- Да получат информация за „удоволствието и насладата от докосването на собственото си тяло (мастурбация/самозадоволяване)“.

- Да научат за „сексуалните права на децата“

От 9 до 12 години:

- Децата трябва да придобият „разбиране за промените и разликите при телата (размера и формата на пениса, гърдите и вулвата може да се различават драстично)“.

- „Да научат за: различните форми на контрол над бременността и тяхното ползване; митове свързани с контрола на бременността“.

- Да придобият умения „за ефективно ползване в бъдеще на кондоми и мерки за контрол на бремеността“.

- Дад бъдат информирани за „първите сексуални преживявания, полова ориентация, сексуално поведение при младите хора (разновидностите при сексуалното поведение), разлики между полова идентичност и биологичен секс“, и „удоволствие, матсурбация, оргазъм“.

- Да са способни „да достигнат съзнателно решение дали да имат сексуални преживявания или не“.

- Да приемат, уважават и разбират „различията в сексуалността и сексуалната ориентация“.

От 12 до 15 години:

- Да получат информация за „услугите свързани с контрол над бремеността“.

- Да научат за „бременността (и при еднополовите двойки)“.

- Да придобият уменията да „правят съзнателен избор за противозачатъчни и да прилагат ефективно противозачатъчни средства“.

- „Полова идентичност и сексуална ориентация, включително и хомосексуалност“.

- Информация за „сексуалните права както са определени от Интернационалната Федерация за Планирано Родителстване (ИФПР) и от Световната Асоциация за Сексуално Здраве (САСЗ)“.

От 15 години нагоре:

- Информация относно „бременността (също и в еднополови двойки), безплодност, аборт, противозачатъчни, спешни противозачатъчни (по-задълбочена информация)“.

- Сдобиване с „критичен поглед върху различните култури/религиозни норми свързани с бременността, родителсването, т.н.“

- Да научат за „транзакционален секс (проституция, но също и за секс в замяна на малки подаръци, храна/вечери навън, малки количества пари), порнография, сексуална зависимост“.

- „Промяна относно хомосексуалността от вероятни негативни чувства, отвратеност и омраза към приемане и празнуване на сексуалните различия“.

- „Промени в семейни структури, насилствен брак; хомосексуалност/бисексуалност/асексуалност, самотен родител“.

- Да бъдат информирани за „правото на аборт“.

- „Да бъдат овластени да изискат сексуални права“.

Според СЗО Европейски Регион „този документ е замислен с цел допринасянето към въвеждането на схоластична сексуалност“, тъй като Европа е изправена пред „нарастващи нива на ХИВ и други сексуално предавани инфекции (СПИН), неумишлени тийнейдж бременностти и сексуални насилия “.

Оповестените намерения на препоръките са да „подобрят качеството на живот, здравето и благосъстоянието“.

Документа заявява че: „Програмите „само въздържание“ нямат положителен ефект върху сексуалното поведение или риска свързан с тийнейдж бременносттите, докато информативните програми имат такъв ефект,“ също така той твърди, че дава на „децата и младите хора безпристрастна, научно правилна информация върху всички аспекти на сексуалността“.

Обаче, миналата година, в САЩ, бе проведено научното изследване (study), включващо над хиляда деветокласници. Изследването показа, че въздържанието от сексуални активностти до брака, всъщност е най-добрият начин да се предотвратят тийн бременностти и СПИН.

 

Статията е взета оттук

Превод от Английски език: Георги Порумбачанов

Категории: Религия и образование, Семейство, Държава, Закони