Позиция на Асоциация за домашно образование по случаят с Божидар Маринов

Позиция на Асоциация за домашно образование по случаят с Божидар Маринов

 

Уважаеми дами и господа,

Поради обществения интерес и постоянно тиражираните новини около домашния ученик Божидар Маринов от гр.Смолян, на когото бе отказано да се състезава в различни надпревари по информатика, организирани от министерството на образованието и науката (МОН), заявяваме следното:

Божидар Маринов, в свое лице и в лицето на своите родители и роднини, не изпитва съжаление за това, че не е допуснат до националните състезания по информатика. За всички домашни ученици, участието в различни обществени надпревари е просто един от множеството външни тестове, които родителите им прилагат, за да развият вродените таланти на своите деца – нещо, което впрочем правят всички родители, независимо къде учат децата им.

Няма никакъв проблем, Божидар Маринов да продължи да се състезава в международни състезания, пряко мнението и волята на хората, които спряха изявите му в България. Подчертаваме, че тези факти, по никакъв начин не озадачават Божидар и семейството му, но са показателни за тесногръдието и незаинтересоваността на Българската държава, по отношение на всички добронамерени семейства, които желаят да работят активно за подобряване качеството на образование в страната. В същото време, признаваме безусловно правото на МОН да определя регламента на своите състезания. Онова, за което настояваме е, да стане ясно, както на обществеността, така и на служителите в специализираните държавни ведомства, че в България има стотици деца, които са добре образовани, без да са посещавали държавно училище. Не желаем  на тези деца да се гледа, като на хора „втора ръка“, само защото не са „продукт“ на държавната образователна система!

Що се отнася до това, че според отделни, неинформирани държавни служители (които впрочем са изключение) Божидар Маринов е несоциализиран и недостатъчно образован, искаме ясно да заявим, че оценка за неговото образователно ниво, както и за социалната му зрялост се дават постоянно от независими външни оценители. Тези наблюдения и оценки ясно показват, че Божидар Маринов не се различава по нищо от своите 13-годишни връстници. Фактът, че Божидар показва предпочитания към точните науки не е странен, а напълно естествен. Предпочитания към отделни дисциплини показва всяко дете на неговата възраст. Предимството на домашното образование е, че тези предпочитания могат да бъдат навременно уловени и качествено насърчени.

Асоциацията за домашно образование се противопоставя категорично на вмешателството от страна на държавните служители и медиите в живота и делата на едно достойно семейство, което по никакъв начин не пречи и не желае да коментира решенията на кое да е друго семейство, което е избрало различна форма на обучение за своите деца. Още повече, че семейството на Божидар по никакъв начин не е търсило медийна изява, а просто е откликнало на журналистическия интерес, който не е бил предизвикан пряко от семейство Маринови.

Настоятелно напомняме, че живеем в свободна и демократична страна, която е приела редицa международни спогодби, като Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) и Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), която е по-силен закон от Конституцията на страната ни, и то по силата на самата Конституция, защото ЕКПЧ е международен договор, ратифициран (през месец Септември, 1992) по конституционен ред, обнародван и влязъл в сила за Република България според Чл. 5, ал. 5 от Конституция на Република България. Тези и други международни документи  подчертават, че решение за образованието на децата се взема изцяло от техните родители!

В контекста на всичко по-горе, настояваме, случаят с Божидар Маринов да не се преекспонира, с цел търсене на евтина сензация! АДО предлага, в лицето на своето ръководство, спокоен и конструктивен диалог по темата на образованието, като неправителствена организация, която вече 10 години работи за подобряване качеството на образование в страната ни. Семействата с домашни ученици не желаят да бъдат медийно обсадени, по начинът, по който това се случи със семейството на Златка Маринова, която също е част от Асоциацията.

Молим всеки, който иска да коментира темата за домашното образование, дори и в частност, да се обръща към официално посочените координати на АДО, а именно: admin@homeschoolingbg.com, благодарим ви!

 

Асоциация за домашно образование

11.01.2014

Категории: Домашно образование, Свобода и образование, Семейство, Държава, Общество, Закони