Семинар "Бащите и домашното образование"

Организираният и проведен от Асоциация за домашно образование семинар на 13 май в гр. София е вече в историята. Благодарим на всички, които присъстваха! За нас бе насърчително, че четирима бащи споделиха своя опит и визия за бащинството.

Лекциите на говорителите третираха важни за семействата въпроси: Петър Порумбачанов говори за визията, която трябва да има един баща, по отношение на целите, методите, финансите и наследството в домашното образование. Владимир Николов сподели интересни факти за пътя, който е извървяло семейството му от държавното до домашното образование. Говори за важността от взаимна подкрепа между съпрузите, за да се понесе отговорността и товара на свободата, която ни дава обучението у дома. Чухме интригуваща лекция от Елиян Петков за изключително важната роля на бащата, по отношение управление на конфликтите в семейството, както и колко важно е те да се решават, за да е успешен и образователният процес. Тодор Кремов, в много личен и откровен разказ ни показа, колко важна и незаменима е ролята на бащата, за да са обърнати сърцата на децата към сърцата на родителите.

След лекционната част на семинара, имахме на разположение два часа, в които лекторите отговаряха на въпросите от аудиторията. Знаем, че времето бе малко и не успяхме да отговорим на всички, затова се надяваме, че по време на 5 дневната Национална конференция в началото на месец септември, тази година, ще успеем да се реваншираме.

Септември не е далеч: Планирали сме различни работилници, в които ще третираме въпроси и теми, интересуващи както родители, които вече обучават децата си в домовете, така и такива, които тепърва навлизат в „дълбоките води“ на домашното образование.

Няколко думи за видеоматериалите от Семинара: Предстои обработка на видеоматериалите, след което всички присъствали на семинара, ще получат безплатен достъп до ресурсите. Надяваме се, това да се случи скоро, но не по-рано от началото на юни. В момента ви предлагаме кратък, необработен материал, за да си припомните колко ценно и важно е да сме заедно, по пътя на свободата в образованието.

 

Категории: Домашно образование, Религия и образование, Свобода и образование, Семейство, Държава, Общество, Философия, Методи