Пет причини защо домашното образование е най-интелигентният начин за обучаване на деца през 21 век

Домашното образование не е това, което бе в миналото.

Движението, което започна през осемдесетте и деветдесетте години като начин католическите родители да вкарат религия в образованието на децата си, вече започва да привлича хора от цялото общество.

Домашно образованите деца имат същия достъп до онлайн обучения, приятелства и извънкласни занимания, както типичния ученик в държавно училище – но без много от съпътстващите недостатъци, например стандартизираните уроци и тормоза в училище.

Ето няколко причини защо домашното образование е добър избор през 2018 г.

Индивидуализираното учене е много добър метод за обучение.

Основната идея на домашното образование е детето да учи със скоростта и със стила, които са най-подходящи за него. В сферата на образованието ентусиастите наричат този подход „индивидуализирано учене“ и той вече се прилага в много училища.

Бил Гейтс и Марк Зукърбърг са големи привърженици на този тип обучение, тъй като използва технологията като начин да приспособи учебните планове спрямо учениците. В скорошна публикация в своя блог Гейтс споменава изследване, че индивидуализираното обучение помага да се повишат резултатите по четене и математика.

Родителите, които обучават децата си вкъщи, могат да използват този метод още по-мащабно. В качеството си на родители те са в най-добрата позиция да знаят от какъв вид обучение се нуждае детето им и да го осигурят.

Учениците могат да научат повече за нещата, които наистина ги интересуват.

Без официална учебна програма, която да ръководи тяхното образование, домашните ученици имат възможност да изследват редица теми, които обикновено се поднасят на децата чак в гимназията или в колежа. Те могат да изучават психология в четвърти клас или финанси в осми клас.

Някои родители са достатъчно способни да предадат сами това знание. Но много други, с които Бизнес Инсайдър разговаря, разчитат на онлайн учебни платформи като Khan Academy или на учебни помагала. Някои водят по-големите си ученици на курсове в местния колеж.

Макар много семейства с домашно образование да преподават език, математика, естествени науки и история, в никакъв случай не можем да кажем, че образованието се свежда само до тези предмети.

Социалните медии помагат на децата да изградят трайни приятелства.

Най-често срещаното неправилно схващане за домашните ученици е, че те нямат социални умения. Преди появата на интернет имаше някакво основание за този стереотип.

Но днешните домашни ученици имат същите възможности да виждат други деца на тяхната възраст, както и тези в частните или в държавните училища, и често това става без толкова много странични въздействия. Домашните ученици също използват интернет приложения като Снапчат, Инстаграм и Фейсбук – които може да развият нездравословна зависимост и дори пристрастяване към виртуалните мрежи – но също им позволяват да се срещат с други домашни ученици или с такива от обикновени училища.

„Те се справят по същия начин и даже по-добре“, сподели с Бизнес Инсайдър Браян Рей, изследовател към Националния интитут за изследване на домашното образование.

Домашните ученици не се занимават с интриги или тормоз.

На домашните ученици не им се налага да се занимават с всички отрицателни страни на живота край деца във враждебна училищна среда.

Много критици твърдят, че тези негативни страни в действителност са полезни, за да калят децата, но учениците, които са тормозени, много по-често показват симптоми на депресия и тревожност, справят се зле в клас и по-рядко ходят на училище.

Домашните ученици могат да учат в по-хармонична среда.

Училището не е отделено от „истинския свят“.

Противно на названието си, домашното обучение се извършва вкъщи само за една част от времето. Голяма част от обучението се провежда в местния колеж, в библиотеката или в залите  на местните музеи.

Тези преживявания помагат на децата да съзреят много по-бързо и култивират в тях „отворена нагласа към света“, както споделя с Бизнес Инсайдър Клер Диксън, бивша домашна ученичка и понастоящем студентка в Харвард.

Тъй като децата прекарват повече време край възрастни хора в „истинския свят“, те рядко гледат на училището като на нещо отделено от другите аспекти на живота.

В дълъг период от време учениците постигат повече.

Домашното образование има смисъл от гледна точка на житейските постижения.

Проучванията показват, че домашно образованите деца се справят по-добре на стандартизирани тестове, справят се по-добре в университета и в по-голям процент го завършват. Проучване от 2009 г. показва, че делът на домашните ученици, които са завършили колеж, е около 67%, докато  на учениците от държавните училища е 59%.

Учениците от католическите и частните училища имат още по-нисък процент завършили пълен четиригодишен университетски курс – съответно 54% и 51% от децата.

 

Превод: Радослава Петкова

Статията е взета оттук.

Категории: Домашно образование, Свобода и образование, Семейство, Общество, Философия