Образование за лидерство

В Първата част на статията разгледах трите системи за образование, които съществуват в съвременния свят. Настоящата, втора част се фокусира върху системата за образование в лидерство.

Където и да учи детето: в държавно, частно или домашно училище, образованието за лидерство се базира на няколко силни традиции: обучение, водено от интересите на детето, забележителни учители и ментори, запознаване с класиката и усърдна работа. Напълно убеден съм, че това е посоката, в която образованието трябва да поеме, и в крайна сметка ще поеме в идните десетилетия. Ейбрахам Линкълн е казал: „Философията на класната стая в едно поколение ще бъде философията на правителството в следващото поколение.”

„А какво ще стане със социалния им живот?”

Фактическото учебно съдържание на държавните училища е около 75% социални и 25% академични умения. Когато представя тази идея на държавни учители, те ме поправят: „75% са малко, поне 85% са, а може и повече.” Реалната цел на държавното училище е повече социална, отколкото академична. Ако се съмнявате в това, извадете децата си от училище, за да започнете домашно образование, и вижте какво ще кажат приятелите и роднините ви. Сигурно няма да ви питат: „А какво ще стане с академичната им подготовка?”, но ви гарантирам, че ще чуете: „Какво ще стане със социалния им живот?”.

Не подминавайте въпроса, той е валиден. Живеем в общество и повечето от нас избират да общуват с другите хора. Но истинският въпрос трябва да бъде: „За какво ги социализирате?”. Всеки се социализира по един или друг начин. Децата не растат изолирани, без да прекарват никакво време с други хора. Това, което питащият всъщност има предвид, е: „Ще изглеждат ли те нормални и добре приспособени, или изостанали и странни?” В повечето случаи това зависи от родителите. Ако родителите са „изостанали и странни”, вероятността децата също да бъдат такива е голяма - дори ако посещават държавно училище. На практика такива деца вероятно ще са още по-малко „нормални”, когато достигнат пълнолетие, като се вземе предвид тормоза и отхвърлянето, на което със сигурност ще бъдат подложени в училище. Поне в домашното образование тяхната увереност се подкрепя и те имат голям шанс да получат добро образование, без любовта им към ученето да бъде разрушена от изкуствената социална и класова структура, преобладаваща в училищните коридори и класни стаи.

Много от тези, които по принцип имат затруднения в социален план, може да са по-добре в домашното училище, отколкото на конвейерната лента. Дори ако децата ви са образовани в училище, вие пак трябва да мислите за тяхната социализация. Дали те се социализират по лош начин? Има ли възможности за уроци за подобряване на социализацията им, които вие можете да им преподадете? Всички родители трябва да имат предвид, че социализацията е важна част от порастването.

Но да обмислим въпроса на по-дълбоко ниво. Най-високото ниво на социализация, идеалът, е способността да работиш ефективно с хора от всякакъв произход, среда, обществено положение и позиция. Наистина да те е грижа за тях и да можеш да изградиш и поддържаш дългосрочни и удовлетворяващи взаимоотношения. Поточната лента, по самата си природа, спъва това. Да прекарваш времето си с деца от по-високите класове или с неформалните лидери, или с някакви други групи, смятани за най-популярни, често ти печели титлата на сноб, освен ако не си „един от тях”. А ако си един от тях, на социализирането с тези „под” твоето ниво се гледа с неодобрение и другите те съветват да не го правиш - освен ако не са родители или учители, които са много впечатлени от теб, и тогава си спечелваш репутацията на „учителския любимец”. Много от това се пренася в университета и кариерата, дори в политиката.

Не се изисква много въображение, за да видим как групирането на деца според годината на раждането им може да подхранва завист към по-големите, презрение към по-малките и отчуждение от братята и сестрите. Ако децата прекарват по цял ден в институция, управлявана от възрастни (всеки от тях еднакво изискващ и общо взето заслужаващ уважение и послушание), в умовете и сърцата им се заражда конкуренция към лоялността и доверието към родителите им и семейната им култура и ценности. Фактът, че повечето деца са „социализирани” в тази система, дефинира популярната култура в този аспект. Родителите трябва да са наясно с това и активно да се борят с този натиск, дори ако децата им се образоват у дома, и особено ако те посещават държавно или частно училище. От това зависи оцеляването на нашите семейства и душите на децата ни.

Един от коментаторите на национално събитие сподели: „През последните две години съпругата ми започна да се интересува как можем да образоваме дъщеря ни у дома. Тя започна да проучва цялата информация за способностите по четене и математика. Но единственият факт, който ме убеди, че тя е правя да вярва в домашното образование, е, че в безспирните дебати за различни училища, избор на родителите и учителски синдикати не чух нищо за това, че образованието трябва да изгражда у децата това, което Аристотел нарича велика душа. Не мога да твърдя, че жена ми и аз знаем как се прави това. Но все пак си струва да опитаме с домашното образование, ако не за друго, за това, че не сме открили много професионални учители, които знаят - или дори такива, които вярват във възможността да съществуват велики души.”

Факт е, че има много примери за трудни младежи, взети под крилото на грижовен учител, директор или треньор, които наистина успяват - и в академичен, и в социален план. Но това може да бъде постигнато и от родител. Освен това, държавните училища имат много провали в социализацията. Факт е, че и домашните, и държавните училища постигат и успешна, и неуспешна социализация. Не можеш да критикуваш легитимно домашното образование за липсата на социализация, когато неговият успех се конкурира успешно с държавните и частните училища. Най-малкото, домашното училище избягва отрицателните социални влияния на бандите, наркотиците и т.н.

Като родители, вместо да търсите начини да се защитите от отчайващия въпрос „Какво става с тяхната социализация?”, замислете се реално за това как можете да помогнете на вашите ученици да се подготвят добре и в социален, и в академичен план. Кралските семейства и супер богатите, а напоследък и хората в развлекателната индустрия - създателите на социалните норми - обучават децата си академично у дома и ги социализират на неучилищни събития. Домашното образование е естествено за социализирането на бъдещите лидери, които не се чувстват длъжни да следват тълпата или да се огъват пред социалния натиск, но общуват с лекота и работят добре в обществото. Това изисква планиране и работа, вероятно няма да се случи просто така. Вие трябва да служите за модел за това на децата си, дори ако това означава да излезете от зоната си на комфорт и да им дадете възможност да бъдат на места, където да усетят това сами. Ако ги увлечете в такива занимания, още когато са по-малки, те ще се социализират така, както лидерите винаги са го правили - като взаимодействат с възрастни и деца от всички възрасти още от ранните си години. Така те ще се чувстват много по-удобно в света на възрастните от своите съвременници. Социалното взаимодействие с връстници също е естествено за домашното образование. Браян Рей от Националния институт за проучване на домашното образование [за САЩ - бел. прев.] (National Home Education Research Institute) е открил, че типичното дете, образовано у дома, редовно участва в 5,2 социални дейности извън дома си, включващи уроци по танци, музика, спортни тренировки, скаутски и църковни групи и игра със съседските деца, но средните тестови резултати на домашнообразованите деца са с 30-37% по-високи от тези на учениците в държавни училища.

В обобщение, не подминавайте най-задавания въпрос за домашното образование. То е уникално проектирано да бъде чудесно място за социализация на деца и младежи - и с връстниците им, и с възрастните. С малко планиране правилната социализация може да е една от истинските силни страни на домашното образование, със сигурност е била такава за кралските и богатите семейства през историята. Дори ако образовате децата си в друга среда, например в държавно или частно училище, се уверете, че обръщате достатъчно внимание на тяхната социализация. Социализацията на поточната лента вероятно ще има отрицателни аспекти, които вие ще трябва да смекчавате, и ако не добавите другите разгледани до тук влияния, такава социализация няма да ги подготви за лидери.

Ключът към образованието за лидерство

Фундаменталната разлика между образованието за лидерство и другите типове образование е, че учебната програма за лидерите е индивидуализирана. Индивидуализацията започва с разбиране на процеса на развитие, който поддържа доброто образование. Този процес е наречен Фазите на учене, забелязани първо в образованието на Томас Джеферсън и след това откривани и в образованието на много светли личности в историята, които са живели образцов живот и са променили света към добро.

Същностна фаза или фаза на ядрото

Тя е в центъра на личността и развитието на всеки човек. Формирането на ядрото, същността на личността се случва най-общо казано между 0 и 8-годишна възраст, а поддържането и подхранването му продължава през целия живот. През тази фаза се научават ключовите житейски уроци и се създават основните виждания, които дефинират концепцията на личността за самата нея и за семейството, както и основите на нейния по-широк светоглед. По време на същностната фаза преди всичко трябва да се обърне внимание на подхранването на щастливо, взаимодействащо с околния свят, уверено дете чрез уроците, които идват естествено по време на работата и играта в семейна обстановка. Всяко учене, което не влиза в това описание, може да изложи на риск критично важните уроци, които се учат през тази фаза. Тези уроци понякога се усвояват изключително трудно по-късно, ако са изпуснати в началото.

Идеалното място за децата през тази фаза е домът и „домашното училище” това е продукт на структурата и потока на семейния живот. Тогава се усвояват уроците за добро и лошо, правилно и грешно, вярно и невярно като това се случва чрез работата и играта. Придобиването на „училищни” навици не е толкова важно да бъде постигнато на всяка цена. Научните изследвания показват, че много хора, които са се научили да четат по-късно, впоследствие са запалени читатели, а голяма вреда се нанася на дете, което се чувства притискано да успява, но не покрива очакванията - особено ако му бъде лепнат етикет на „бавно развиващо се” или ако бъде накарано по някакъв друг начин да се чувства „неприето”, особено във връзка с академичните му постижения. Дете, което се упражнява да учи, „играе на учене” през същностната фаза, ще подхожда с лекота и увереност към придобиването на умения в подходящото за него време и място, когато способностите му нараснат и значението на изпълняваните задачи придобие контекст спрямо личния му опит. Най-голямата нужда през този период - за всички деца, където и да се образоват те - е богатата образователна среда и семейната култура на самообразование. За децата, обучавани в училище, тази фаза е също толкова важна, колкото и за домашнообразованите деца.

Това е начинът на учене на децата до 5-6 годишна възраст. От 6 до 8 години те също не бива да се пресират, от тях да се изискват академични постижения, покриване на външни стандарти и оценки, но те трябва да започнат да се приучват към навици за учебна работа, която е различна от играта.

Фаза на любов към ученето

След успешно преминатата същностна фаза детето естествено влиза във фазата на любовта към ученето. През този период то най-общо казано ще работи върху проекти и умения, изграждащи репертоара му на разбиране, доблест и сърцатост. През фазата на любов към ученето, която най-общо минава между осмата и дванадесетата година на детето (често по-рано при момичетата и по-късно при момчетата), времето през деня, посветено на учене, постепенно ще става все повече: от няколко часа на ден до времето, нужно за следващата фаза, тази на учащия.

В тази фаза детето надгражда основите, положени през предходната, и продължава да оформя своите виждания за идентичност и общност. Обичащият ученето е узрял за навлизането в много области от човешкото познание, с фокус върху това, което той може да преживее на своето ниво. Някои деца може да имат конкретни дарби или способности в по-технически области с установени норми и, дотолкова, доколкото те са настроени за изследване и водени от интересите си, това може да бъде насърчавано.

Специално внимание трябва да се обръща на времето, в което детето има възможност да се самоизразява, без да получава отрицателна обратна връзка. С това нямаме предвид, че в дома не трябва да има дисциплина. В областите на семейното ежедневие и личните задължения да следва правилата на дома и да допринася за поддържането на домакинството и семейството – правилата и последиците от нарушаването им са особено важни за чувството на детето за сигурност и успешност. За разлика от тях, в областите на изследването на света и изграждането на умения родителят-ментор трябва да се пази от твърде ранно поставяне на ненужни стандарти за „правилност” на позициите - правилност, която по-късно ще стане очевидна и няма да има нужда от критика. Например изискването да проверява личния си дневник за правописни грешки може да угаси любовта му към самоизразяване. Ако направим проблем за това, че някое число е написано отзад напред, детето може да премине в защитен режим точно пред човека, от когото трябва да търси помощ, когато иска „да го направи както трябва” или да направи добро впечатление на други хора, които може да видят неговата работа. Както отбелязахме по-рано, образованието за лидерство има високи изисквания за качество. Те се научават в ранните години чрез семейната работа и рутина, вместо с перфекционизъм в академичните умения. По-късно, във фазата на учащия и в дълбинната фаза темпераментът и способностите на ученика не само ще позволяват сериозна критика и преразглеждане, те дори ще го изискват.

Средата в семейството, заело се с домашно образование, спомага за успешното преминаване на фазата на любов към ученето като родителите и по-големите братя и сестри служат за модел на поведението в ученето, самодисциплината, увлечението към ученето, чувството за лична мисия и навика да служиш в дома и извън него.

Фазата на учащия

Тази фаза, преминавана често, но не винаги между 12-тата и 16-тата година, обикновено настъпва с началото на пубертета и е белязана от промяна във физическото, емоционалното и социалното изразяване на ученика. С тези промени идва готовността му да полага нови нива на усилия за лични и академични постижения, постигани чрез нови задължения и отговорности. Младежът трябва да има нови права, произтичащи от новите му отговорности: изпълняване на поръчки извън дома, грижа за по-малките братя и сестри, домакински задачи. На него може да се гледа като на млад възрастен, а не само като на тийнейджър. Трябва да му бъдат възлагани определени отговорности, вместо само задачи. Например семейството може да се договори за 25-50 часа седмично, посветени на учене, а извън тях младият учащ да има списък с предварително договорени отговорности (например поемане на прането, на приготвянето на вечеря, на поддръжката на двора или други задължения, за които той има пълна отговорност). Те трябва да бъдат дефинирани ясно и просто.

В идеалния случай учащият може да бъде запознат с различни класически произведения и да бъде окуражаван самостоятелно да добива опит в света на големите идеи: чрез дискусии за книги, уроци с връстници или други интересни предложения, които задоволяват глада му и за социална, и за интелектуална стимулация.

Фазата на учащия е време за изучаване на „всичко под слънцето”, за четене, учене на естествени науки и математика, за упражняване на някакъв вид изкуство и изучаване на великите творци и за покриване на всяка тема в духа на увлечението към ученето. Това е времето да учиш дълги часове, да учиш усилено, защото обичаш науката, и да размишляваш, да четеш, да пишеш, да слушаш, да обсъждаш, дебатираш и анализираш. Това е времето да отдадеш живота си на ученето - и ако това не се случи в младостта, е много трудно да се случи по-късно.

Фаза на дълбочината

Фазата на дълбочината (в идеалния случай между 16 и 22 години) се характеризира с дълбокия глад на учениците да се подготвят за предстоящите отговорности и бъдещия принос, който ще донесат в обществото. Този глад води учащия до осъзнаването на своите ограничения и ангажирането му с огромните очаквания на ментор на по-високо ниво. За повечето хора това се постига най-добре в университетска среда. Моралната подкрепа на другите, ангажирани със същото, създаването на мрежа от познанства с други хора, ориентирани към подобна мисия, рискът великите му идеи да се разкрият като ограничени и неефективни, възможността да се срещне с връстници, имащи нови, провокиращи мисълта решения на вековни проблеми, и общуването с ментори, обсебени от своите високи стандарти и имащи характера и компетентността да ги наложат, е идеалната кулминация на годините на по-ранна подготовка в модела на лидерството.

Този университетски опит трябва да бъде индивидуализиран. Разбира се, за това се изисква някой, който да го индивидуализира. Великото образование е самообразованието, но понякога има нужда и от велик ментор. В историята на света комбинацията от класически идеи и ментори е била методът за добиване на цялото необходимо знание, умения и подготовка. Класиката и менторите са основата на образованието за лидерство, което е най-добрата подготовка за професионално обучение и лидерски живот. Успехът на този тип образование изисква две неща: индивидуализиране и менторство.


Оливър ван де Мил е популярен американски автор и лектор, както и бизнес консултант. Като студент той се впуска в търсене на истинското образование: учи в държавни и частни университети, технически и религиозни училища, корпоративни и международни образователни институции. Така той добива опит от първа ръка в най-доброто и най-лошото, което може да предложи съвременната образователна система. В резултат основава малък библейски университет, където се преподава по класическия метод и се работи с ментори. Той пише и говори главно за конвенционалната образователна система в сравнение с интензивното класическо индивидуално образование, поддържано от ментори. Заедно със съпругата си Рейчъл отглеждат осемте си деца в южна Юта.


Превод: Маринела Инчовска

По материали от книгатана Оливър ван де Мил "Образованието на Томас Джеферсън"

Категории: Домашно образование, Свобода и образование, Семейство, Държава, Общество, Философия, Практични насоки, Методи