Домашното образование по света

По-долу представяме на Вашето внимание списък на режимите относно домашното образование в някои държави в и извън Европа. Прави впечатление, че в повечето от тези държави е узаконен режим, който е доминиран от държавен контрол.

Всичко, което нашите семейства желаят, е доколкото е възможно да живеем в мир и спокойствие, водейки конструктивен и добре обмислен диалог с властите в страната ни и с всеки, който желае да научи повече за работата ни.

Необходима е солидна подготовка и задълбочена аргументация, професионализъм и практика, консултации и работни групи, повече обществени инициативи, които да популяризират и изградят образа на домашното образование в обществото ни.

Не е редно да бъдат предприемани неразумни и прибързани стъпки от интриганти и политически авантюристи, които имат ограничен поглед върху историята на домашното образование. Такива трябва да знаят, че ще бъдат осъдени от децата и внуците ни за своята самоинициативност, която вместо свобода в образованието ще ни докара още ограничения, стени и рестрикции.

 

СПИСЪК на НЯКОИ от Държавите в които домашното образование е признато

АВСТРИЯ

Задължителна училищна възраст: 6-14

Статус на домашното образование: Законно. Домашното образование трябва „поне да е равностойно” на образованието в държавните училища, което се преценява чрез изпит в държавното училище в края на всяка година. Родителите не се нуждаят от никаква специална квалификация, за да обучават децата си вкъщи.

ДАНИЯ

Задължителна училищна възраст: Има изискване за задължително девет годишно образование. Най-често срещаната възраст за училище е между 6 и 15 г.

Статус: Законно. Датската Конституция гарантира на родителите правото да учат децата си в къщи: „При условие, че се придобива минимален стандарт [на образование].  В Дания е въпрос на избор за родителите дали образованието да се получи 1) в държавни или общински начални и основни училища, 2) в частно училище, или 3) вкъщи.”

ФРАНЦИЯ

Задължителна училищна възраст: 6-16

Статус: Законно, но силно регулирано. Има 8000 частни домашни ученика и 22000 кореспондентски домашни ученици към държавни училища.

 УНГАРИЯ

Задължителна училищна възраст: 6-16

Статус: Законно. Унгарските закони позволяват на родителите да учат своите деца като частни ученици вкъщи, стига да следват в основни линии държавната програма и децата да се изпитват два пъти в годината.

 ИРЛАНДИЯ

Задължителна училищна възраст: 6-16

Статус: Законно. Ирландската конституция официално признава, че образованието е предимно отговорност на родителите.

 НОРВЕГИЯ

Задължителна училищна възраст: 6-16

Статус: Законно.  Законът в Норвегия казва, че образованието може да се получи по „друг начин”, т.е. в частни училища или вкъщи. Семействата  започват домашно училище след като известяват местните училищни власти за своето намерение. Властите са задължени да осъществяват наблюдение над домашното образование, най-често под формата посещение на наблюдаващия учител два пъти в годината, но наблюдението трябва да бъде „в съгласие с родителите”.

 ПОЛША

Задължителна училищна възраст: 7-18

Статус: Законно. Полската конституция гарантира на родителите правото да изберат училището за тяхното дете. Но родителите трябва да се съобразяват с изискванията на местното училище, за да учат децата си вкъщи.

 ШВЕЙЦАРИЯ

Задължителна училищна възраст: 7-16

Статус: Законно. Изискванията в отделните кантони са различни.

 УКРАЙНА

Задължителна училищна възраст: 6-17

Статус:  Законно. Чл. 59 и 60 от Закона за образованието в Украйна изрично позволяват домашно образование.

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Задължителна училищна възраст: 5-16

Статус: Законно в Англия и Уелс по Закона за образованието от 1996 г. Семействата трябва да осигурят образование чрез редовно посещаване на училище или по друг начин. Няма задължение да се известяват властите, освен в случаите, когато детето е било предварително записано в държавната училищна система. Няма други изисквания към домашното образование. Брой на домашните ученици: неофициално – между 20 000 и 100 000.

 ПОРТУГАЛИЯ

Задължителна училищна възраст: 6-15

Статус: Законно. Родителите уведомяват училището в началото на годината, а децата полагат изпити в края на всеки цикъл (на 4-тата, 6-тата, 9-тата и 12-тата година от образованието).

 ФИНЛАНДИЯ

Задължителна училищна възраст: 7-16

Статус: Законно. Родителите са отговорни детето да получи задължителното образование, а напредъкът се наблюдава от местните власти. Родителите имат същата свобода да съставят своята собствена програма, както и общините, стига само да следват националните указания за програмата, която трябва да се следва.

 ИСПАНИЯ

Задължителна училищна възраст: 6-16

Статус: От 2009 г. е законно само в Каталония.

 * * *

 ИЗВЪН ЕВРОПА:

 САЩ

Задължителна училищна възраст: Различна от щат в щат, в повечето случаи започва от 6 или 7 години, в два щата от 5, а в един щат от 8 години.

Статус: Законно във всички 50 щата. Регулациите са различни от щат в щат.  Над два  милиона деца учат вкъщи.

 АВСТРАЛИЯ

Задължителна училищна възраст: 6-15

Статус: Законно. В Австралия има шест щата и две територии, и всички имат отделен закон за образованието. В страната има приблизително 20 000 семейства с домашно образование.

 НОВА ЗЕЛАНДИЯ

Задължителна училищна възраст: 6-15 включително

Статус: Законно. Родителите трябва да подадат заявление, че ще учат децата си вкъщи до министерството, за да получат сертификат, с който са освободени от закона за задължително присъствие в училищата. По официални данни от 2007 г. в страната има 3349 семейства с 6473 домашно образовани деца.

КАНАДА

Задължителна училищна възраст: 6-16

Статус: Законно във всички провинции и територии, но конкретното законодателство не е еднакво в различните провинции.

 ЯПОНИЯ

Задължителна училищна възраст: 7-14

Статус: Законът е неясно формулиран, а бизнес общността подкрепя домашното образование, затова семействата с домашно образование са оставени намира. Приблизителен брой семейства с домашно образование – между 600 и 800.

 ЧИЛИ

Задължителна училищна възраст: 6-17

Статус: Законно. Чилийската Конституция предвижда свобода на образованието, която позволява на родителите да учат децата си вкъщи. Нямат специален закон за домашно образование.

 РУСИЯ

Задължителна училищна възраст: 6-15

Статус: Законно. Броят на домашните ученици се е утроил в Русия от 1994 г. досега и достига 1 милион ученика.

 

Превод на информацията от английски език за регулациите в различните държави : Радослава Петкова

 

Категории: Домашно образование, Практични насоки