Основно образование

Образованието трябва да засяга основите на живота, иначе ще бъде подвеждащо и ограбващо. Трите основни сфери са: първо, религиозно образование. Тъй като Триединният Бог Е Създателят и най-важният факт в живота, защото Той Е Живот (Йоан 14:6), да Го пренебрегваме в нашите училища означава да преподаваме невежество.

Второ, семейството е централната и основна институция на земята. То е нашето първо училище, църква, работно място, правителство и т.н. Да бъдем невежи относно важността на семейството означава да бъдем образовани като глупаци. То представлява нашите основни човешки взаимоотношения и е от основнo значение за личностното и национално благоуспяване. Пренебрегването му е равностойно на престъпление.

Трето, образованието трябва да набляга на основните умения за учене. Тези умения и знание са инструментите за всекидневния живот. Да образоваш лошо едно дете е като да пратиш войник в битка без оръжие.

Това е причината Писанието да набляга толкова силно на важността на образованието. Във Второзаконие Мойсей дава резюме на Божия закон за семейството. В Притчи имаме инструкции за младежа. Навсякъде в Писанието се набляга на напътствията за цялостния човек.

Ако искаме да изчезнем като нация, просто трябва да пренебрегнем основното образование. Всъщност точно това правят много хора. Произвеждаме незряло поколение от наркоманизирани младежи, които се препъват в живота, запътили се към смъртта. Сигурно това искаме, след като толкова много от нас работят за него и плащат за него.

Текстът е взет от блога: Парчета разум

Категории: Религия и образование, Свобода и образование, Философия