Как да реша?

Просто ми кажете какво да купя! Това е въпрос за 64,000 долара. Преди беше много лесно (и много отегчително). Преди десет години нямаше много учебни програми, от които да се избира. Просто поръчвахте учебниците от доставчика, който е съгласен да продава на домашни учители, прикривайки понякога своето домашно училище с някакво училищно име, за да го направи.

Всеки път, когато поръчвах от един издател, трябваше да търпя търговската представителка да ми обяснява защо не одобрява домашните училища – и каква краткотрайна мода е това.

Вие сте пазарна ниша

Сега конференциите за домашни училища привличат хиляди родители и стотици продавачи. Някои от най-традиционните доставчици са прибавили “Чудесно за домашното училище!” към своите сензационни реклами. Компании като Scholastic са наели консултанти по домашното образование, за да им помогне да насочват по-добре своите продукти. Домашното образование става преобладаваща тенденция. Това е чисто нова пазарна ниша, и много предприемачи искат вашите долари. Един анализатор откри, че домашните учители дават годишно 200 милиона долара за образователни материали.[1]

Всичко това увеличава избора – който и без това е изобилен. Не само че има голям брой печатни материали, които ви помагат да преподавате всеки предмет, но има и софтуерни и видеопрограми, за които си струва да се помисли.

Всичко това са добри новини (дори и ако ги намерите за претоварващи). Имате възможността да определите програма, която е конкретно съобразена с вашето дете и семейство. Това е индивидуализирано, а не институционално учене. И това ви позволява да възпитавате деца, които могат да учат до своите пълни възможности и да се наслаждават да го правят.

Пакетни програми

Може да избегнете времето на скитане през целия този избор чрез избирането на традиционна учебна програма, предназначена за християнски или държавни училища. По този начин получавате целия материал, който може някога да пожелаете за всеки училищен предмет. И не е задължително да купувате всичко. Друга възможност е да вземете просто една част от програмата – за предметите, които чувствувате най-несигурни да преподавате сами.

Ето предимствата на пакетираните програми:

 1. Работата е свършена вместо вас. Ръководствата излагат всекидневните уроци и задачи. Учебниците и работните тетрадки съдържат целия текстов материал и всички писмени задачи, които ученикът трябва да изпълни през годината. Спестявате време за планиране и организиране.

 2. Имате по-голямо лично спокойствие. Честа грижа на родителите е да не забравят нещо. Ако използвате пълен списък от предлаганото от един доставчик всяка година, знаете, че доставчикът се е погрижил нищо да не липсва.

 3. Ако смятате да връщате детето си в традиционната среда, то вие сте следвали стандартния учебен материал и последователност.

 4. Материалът е развит в логическа последователност.

Много от нас се чувствуват най-удобно да изберат тази възможност, когато започваме да обучаваме у дома. Искаме нещата да са прости, докато навлизаме в тази област. Поемането на отговорността за планиране на наша собствена програма е може би твърде драстична стъпка за първите години на домашното училище. Учебници, учебни тетрадки и ръководства за учители изглеждат познати и разбираеми. Те ни дават рамка, която да следваме, и това носи сигурност.

Предвид най-важния показател за успешно домашно училище (майката е щастлива), това може да е достатъчна причина първоначално да се избере традиционна програма.

Аз препоръчвам

След малко ще разкрия моето истинско мнение по този въпрос, а вие може да желаете по-малко пристрастен източник за съвет. Както и да е, ако ще използвам традиционни материали в моята програма, бих взела първо програмата на Bob Jones University Press.

Защо харесвам Bob Jones University

BJU цени академичните успехи и изкуствата. (Там има приказна колекция на американското изкуство и световно известни театрален и музикален факултет.) Има великолепна група от професори и изследователи в областта на образованието, които пишат учебните програми. И тези хора може лесно да се открият по телефона или на изложенията на учебни програми из страната. Нещо повече, повечето материали на BJU наскоро бяха променени, за да включат мислене на високо ниво и задачи, които изискват от учениците да работят с материала по-задълбочено.

Ръководствата за учителите са изработени особено успешно. Мари Гамън е използвала много от програмата на BJU и е научила децата си да използват в горните курсове учителските вместо ученическите текстове. По този начин те получават информацията, която BJU дава за лекциите в класната стая.

Неприемливите вярвания и практики в BJU, на които медиите обръщат особено внимание, никога не са споменати в материалите, които съм виждала (макар че познавам домашни учители, които не работят с BJU по принцип). Познавам християнски семейства от целия теологичен спектър, които използват техни материали и са доволни от тях.

Ето адреса на BJU, както и източниците на други традиционни материали, които са популярни сред домашните учители.

Bob Jones University Press
Greenville, SC 29614
800-845-5731
http://www.bju.edu/press/home.html

A Beka Book Publications
Box 18000
Pensacola, Fl 32532
800-874-2352

Alpha Omega
300 North McKemy
Candler, AZ 85226-2618
800-622-3070

Christian Liberty Press
502 W. Euclid Avenue
Arlington Heights, IL 60004
800-529-8736

Modern Curriculum Press
P.O. Box 2649
Columbus, OH 43216
800-321-3106

Нивото на класовете е различно

Ще откриете, че няма голяма стандартизация относно нивото за всеки клас между доставчиците на материали за домашно училище. Някои от материалите са изключително академични (например A Beka), а други са академично по-изостанали. (Ако е евтино, с лошо качество, и изисква от учениците само да попълват бланки, това е подозрително).

Преди да направите своята покупка, наредете един до друг материалите за някой клас на различните компании. Така ще ви е по-лесно да видите разликите.

Направете ваша собствена учебна програма

Бързо кажете кой ви беше любимият учебник в училище. А вашата любима работна тетрадка? Не си спомняте? Защо ли не съм изненадана?

Добре, ами любимата книга от детството ви? (Малки жени, Хъкълбери Фин, Да убиеш присмехулник . . . какво има в списъка ви?) Или любимите ви проекти? (Кратко съчинение в четвърти клас, колекцията ми от листа в пети, релефна карта на Египет в седми.) Спомняте ли си нещо по последните два въпроса?

Ако дори не можем да си спомним учебниците и учебните тетрадки от детството, колко по-малко ще можем да си спомним какво сме научили от тях.

Все още си спомням къде през Египет тече река Нил, местоположенията на пирамидите, сложната напоителна система на тази древна цивилизация. И мога да позная доста дървета по листата им. Все още тази кратка история е запечатана в паметта ми – но изглежда съм загубила работните тетрадки.

Защо използваме учебници за да преподаваме? И дали ви предлагам да пропуснете тези мили детски съкровища от вашата програма за домашно училище? (Най-доброто е да ги пропуснете; по-доброто е да намалите употребата им.) И ако именно това ви предлагам, с какво за Бога ще ги замените?

Истината за учебниците

Учебниците са нашето решение на проблема как да пакетираме изобилие от информация за масово разпространение. Трябва да преподаваме на всеки човек едно и също нещо, така че да можем да проведем стандартизиран тест за да сравним накрая постиженията на всеки човек. Това означава всеки да се придържа към тези праволинейни (и произволни) последователност и обем, за които говорих в Глава Втора.

Нямаме време да индивидуализираме учебната програма да съответствува на нуждите, интересите и стила на учене на всяко дете. И със сигурност нямаме време да правим индивидуално изпитване на всяко дете. Така се ражда индустрията на тестовете.

Освен това, моята първа грижа като класен учител беше да държа контрола над тълпата. По какъв начин занимавам всички деца без да предизвиквам проблеми цели четиридесет минути? Решението е в стандартизацията. “Всеки да отвори учебника си на страница 41. Всеки да попълни работната тетрадка за следващия урок.”

Институционализирани срещу индивидуализирани методи

Разгледайте таблицата по-долу. Това е сравнение между традиционните учебни методи, които понасяме в много класни стаи и индивидуализираните методи, които сега можете да използвате в домашното образование. Коя от двете групи ви изглежда по-примамлива, по-мотивираща и по-ефективна?

Институционализирани

класове
стандартизирани тестове
седене на чинове/вдигане на ръце
учебници, читанки
учебни тетрадки
сегментирани предмети
последователно учене
преподаване на части
обем и последователност
определени от държавата критерии

Индивидуализирани

овладяване на предмета
оценяване на цялата работа
свобода за движение и съучастие
детска литература
дългосрочни проекти
цялостно учене
използване на възможности
преподаване в контекст
желание и интерес
дадени от Бога насоки

Изследванията изобилно показват, че левият модел вече е отпаднал от много новаторски класни стаи заради предимствата на индивидуализираната програма, или поне програма, която е по-непосредствена и творческа. За нещастие, тази пазарна тенденция е накарала някои доставчици да преследват пазара на домашното образование като наивна отпадъчна яма за тяхната остаряла продукция.

Тогава какво мога да използвам?

Така, ако ви предлагам да изоставите стандартната програма, основана на оценки, вие питате с какво тогава ви предлагам да я замените? Всякакви интересни, творчески и евтини ресурси могат да се намерят от доставчиците за домашните училища – и още по-лесно в местната библиотека. От вас се иска само да отделите време и да ги съчетаете.

Ето как да решите какво точно търсите и къде да го намерите.

Отново опира до видението

Помните ли? Нуждаете се от рамка за вземане на решения. Време е да отидете на изложението на учебни програми във вашия щат, или да седнете на купчината от каталози за домашно училище (виж Пътеводителя за ресурси като източник), държейки в ръка списъка от цели, към които сте се устремили.

Когато изложа на лист хартия нашите четири цели до целия избор, който имаме, мога бързо да премахна много възможности.

 • Този ресурс е толкова скучен и безинтересен, не прави нищо за да развие в моето дете любов към ученето. Не мога да разбера как авторът е успял да остане буден по време на съставянето му. В пещта за изгаряне на смет.

 • Този ресурс застъпва материал, който вече не е приложим на пазара, или отнема ценно време от онези части от учебната програма, които са приложими на пазара. Нямам време за този предмет. В кошчето за смет.

 • Мирогледът в този продукт е неточно представяне на християнската вяра, която искам да предам на децата си. (Това не означава, че не използваме материали от светски издателства; напротив. Обикновено пренебрегвам ресурси с просташка теология или с пропагандни цели, т.е. “Да се научим да четем с Капитан Планета, Пазителят на Земята.”) На бунището.

 • Този продукт води до обратен резултат в подготвянето на моите деца да променят своето поколение чрез благовестието (осъдителна нагласа към невярващите, изолационистки или етноцентричен възглед). Няма да е в нашия списък.

Вашият ред

Сега е ваш ред. Знам, че като отговорни ученици сте изпълнили вашите задължения от Глава 1 преди да продължите в книгата. Отстранете продуктите, които няма да са в списъка ви, на основа на вашето видение за вашия семеен живот – сега вече трябва да са ви останали съвсем малко ресурси . . . Знаех, че мога да ви се доверя.

Това е направено. Но вие все още имате много материал, който да разглеждате. Това е следващото сито на избор.

Сведете списъка си до ресурси, които изпълняват следните три точки:

 1. Вашето дете: Неговите или нейните интереси, стил на учене и ниво на владеене.

 2. Вас: Вашето време, други отговорности и предпочитан стил на преподаване.

 3. Бюджет: За нещастие.

Мама също има значение

Нека да поговорим за учителя преди да разгледаме как да изберем учебната програма, която съответствува на вашето дете и на вашия бюджет. Както споменах, успешното домашно училище се свежда до това майката да е щастлива. Ако в края на краищата не изберете учебна програма и ресурси, на които да се наслаждавате, или с които да се чувствувате удобно, ще откриете как домашното училище бързо се превръща в робски труд. Ние искаме да ви предпазим от появата на това чувство.

Въпреки че сте изчистили своята програма от всички несъществени отговорности, все още има много, които трябва да се изпълняват – във вашия списък може да има нови бебета, други деца, църква или почасова работа.

Каква е голямата картина за вашия живот?

Когато гледате към потенциална учебна програма, имайте в ума си голямата картина. Наличието на активно малко дете в дома ви сериозно ще ограничи видовете ресурси, които купувате, както и количеството чисто преподавателско време, което можете да отделите. Видеокурсовете и софтуерните програми, които преподават предмети като химия, могат да бъдат решението за вашите по-големи деца през тези години. Програмата по математика, която изисква от вас да представяте урока, вероятно няма да е полезна, ако имате още четири други деца, на които да преподавате различни класове. А също, можете да имате предпочитан стил на преподаване (трябва да можете да го откриете, когато разглеждаме стиловете на учене).

Обичам да съчетавам заедно ресурси и да създавам моя собствена програма. Да следвам нечия друга програма ми отнема много от забавлението. Но други жени мразят напрежението да правят нещата по този начин. Това ги изтощава. Те се чувствуват много по-добре ако намерят интересна, предварително подготвена програма, която съответствува на техните деца, без да поемат отговорността да решават какво да правят.

Описание на вашето дете

Области на интерес

Сега нека да погледнем всяко дете, на което ще преподавате.

Какви са неговите или нейните области на интерес? Ще трябва да ги включвате в учебната програма винаги когато е възможно, особено когато се нуждаете от допълнителна мотивация. Ако той обича бейзбола и не може да седи тихо за да чете, ще използвате серия от спортни биографии и художествена литература от Мат Кристофър. Ако тя обича да готви и да ви помага в поддържането на домакинството, но не може да схване аритметичните задачи, вие ще използвате списъци за покупки, бюджет, Математика в бакалницата (Grocery Cart Math,* Common Sense Press) и други домашни отговорности, с които или да подпомогнете, или да замените програмата по математика.

Степени на владеене

Учебният материал може да бъде разделен на две категории: области на умения и области на съдържание.

Това област на съдържание ли е...?

Историята, биологията и класическата литература са области на съдържание. Вашата работа е да изберете творчески и мотивиращи ресурси, които ще помогнат на вашите деца да придобият основа за познание в тези предмети. Това може да стане чрез широк обхват от методи и няма нужда да бъде научавано в последователен, систематичен стил (произволното и хаотично преподаване също е вариант).

Или област на умения?

От друга страна, областите на умения са например писане, аритметика, съчинения, граматика или четене. Повечето деца (наблягам на повечето, не всички) по-лесно придобиват тези умения, когато са представени по последователен, систематичен начин, с много упражнения в разнообразие от различни контексти.

Пример: Четене

 • Всекидневна системна програма за четене с фонетика.
 • Четене на истински книги, а не просто откъси (читанки с контролиран речник).
 • Игри с думи използвайки магнитни букви и други конкретни модели.
 • Писане на компютър в Word и други творчески проекти, които изискват използването на думи (знаци, карти, собствени съчинения и пр.).
 • Четене на пътните знаци, кутии с храни, указания за употреба и други материали от всекидневния живот.
 • Всекидневно четене.

Започнете от нивото на успех на детето

Ще трябва да определите нивото на познания на детето в ключовите области. Това е мястото, където започвате, независимо от неговия или нейния клас.

Това ще е смущаващо за тези от вас с деца, които мислите за изостанали. Много от нас започват домашното училище като средство да доведем децата си на върха. Това не е лоша цел. Искам да насърча академичния успех. Но най-бързият метод е да започнете учебната програма на нивото на вашето дете във всяка област на умения. И това до известна степен отхвърля идеята да купувате за вашето осемгодишно дете пълния комплект материали за трети клас от A Beka.

Помислете за това заедно с мен. Да речем, че вие никога не сте се научили да управлявате автомобил (което може да е вярно за някои от нас, дори и да имаме шофьорска книжка). Какво ще постигнете, ако вашият инструктор започне с успоредно паркиране, когато вие дори не можете да запалите колата? Колко объркани ще бъдете, ако той настоява вие да започнете оттам, защото в ръководството за курса се казва, че студентите на вашата възраст трябва да са готови да паркират успоредно? Какъв е най-бързият и най-насърчаващият път към успеха? Когато вие не можете дори да запалите колата, няма да можете да правите успоредно паркиране, нали?

Докато вашето десетгодишно дете не може да си припомни звуковете на кратките гласни, или как да съчетае три съгласни, то няма да разбере читанката си за пети клас – независимо колко труд влагате. Всъщност, появяват се обратни резултати. Детето се деморализира още повече от своя неуспех. Няма да има никаква област в четенето, в която то да се чувствува успешно. И скоро ще измисли начини въобще да го избягва. Добрата новина е, че има на разположение подходящи за всяка възраст материали, като Winning Tutoring Kit (International Learning Systems), които да използвате при десетгодишно дете, което не може да съчетае тройни съгласни.

Кое е това нещо, което детето може да прави добре? Почеркът му четлив и равен ли е? Няма нужда това да стои в програмата, дори ако има още две нива за това от серията, която използвате. Може ли последователно да прибавя наум, когато събира двуцифрени числа, но често се обърква когато решава задача за изваждане? Неговата програма по математика трябва да му даде изобилие от задачи с изваждане и да го придвижи към събиране на трицифрени числа и нататък.

Може би ще ви бъде по-лесно да определите нивото на познания на детето когато е в начално училище, отколкото когато е по-голямо, и искате да го извадите от традиционното училище.

Тестови услуги за определяне нивото на детето

Ако имате образователна степен, можете да поръчате Тестът за основни умения от Университета Боб Джоунс и да го приложите на вашето дете. Резултатът, който ще ви изпратят, ще ви даде анализ на различните умения от представянето на вашето дете. След това може да го използвате за да наблегнете на уменията, които трябва да бъдат засилени, и тези, които трябва да бъдат усъвършенствувани. (В Глава 35 обяснявам как да бъдат четени тези данни – наричат се анализ на категоризиращите умения).

Оттук можете да поръчате друг такъв тест, който не изисква родителят да има образователна степен:

Hewitt Homeschooling Resources
P.O. Box 9, 2103 B Street
Washougal, WA 98671-0009
360-835-8708
Fax: 360-835-8697

След като вече сте определили децата си по области на интереси и нива на умения, тогава потърсете ресурси, които съдържат тези области, използвайки методи, които зачитат стила на учене на детето. След малко ще ви покажа как да го определите.

Накрая този процес става интуитивен

В началото този процес може да изглежда малко сложен. Но това просто е постепенен анализ на нещо, което много родители могат интуитивно да определят относно децата си. Веднъж като започнете да се чувствувате удобно да обучавате у дома, бързо ще определите кои ресурси ще са успешни и кои няма да са подходящи. Няма нищо по-добро от опита. Но междувременно искам да имате средствата да започнете програма, която използва максимално предимствата на домашното училище.


[1] Scott Somerville, Home School Legal Defense Association attorney, speaking at the Maryland Christian Home Education Network Conference, June 1995.

* * *
Debra Bell, The Ultimate Guide to Homeschooling
Copyright © 1997 Debra Bell
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова