Определяне стила на учене на вашето дете

Стилове за учене

Преди около десет години започнах да изучавам всичко относно стиловете на учене. Като резултат имах много академични изследвания и теоретични тестове за тяхното определяне. Повечето от материалите се съсредоточаваха около теорията за познавателни възприятия: слухово, визуално, осезателно и двигателно. Макар да разбирам, че изследванията подкрепят тази теория, не виждам тази информация да ми е от голяма полза. Не можах да определя кое сетиво е доминантно в мен, да не говорим за децата ми. Дали уча по-добре чрез слушане или гледане? Чрез действие или докосване? Все още не знам.

Запознайте се с д-р Голей

Тогава се натъкнах на труда на д-р Кийт Голей и открих, че е лесно да разпозная не само моите предпочитания, но също да включа в този модел и множествата ученици, на които съм преподавала.

Разликата е тази: трудът на Голей се основава на видовете индивидуалност, или на темпераментите. Може би сте запознати с модела на индивидуалност, използван от Флорънс Литауър и Тим Лахей; Голей използва различен модел, но същия принцип. Трудът му се основава върху теорията за темперамента на Дейвид Киърси, който групира хората в четири основни типове индивидуалност.[1]

Дионисиев темперамент: Този човек е подчертано независим и спонтанен. Той живее “тук и сега” и извлича своето себе-достойнство от способността си да действува бързо и с прецизност. Голей нарича стила на учене на Дионисиевия темперамент конкретно-спонтанен (actual-spontaneous).

Епиметеев темперамент: Най-силният мотиватор за този тип индивидуалност е дългът. Неговата главна грижа е да изпълни своите отговорности. Той постига това като установява, насърчава и поддържа обществен ред и организация за своя живот и за живота на общността. Епитеметеецът прави всичко умерено, и е предсказуем и консервативен. Голей нарича стила на учене на епитеметееца конкретно-рутинен (actual-routine).

Прометеев темперамент: Целта на Прометеевия тип е да бъде компетентен. Той постига това като придобива знание и упражнява голямо търпение и упоритост в отлагането на действието докато може да се извлече рационално, прагматично и внимателно преценено заключение. Той отдава малко значение на своите емоции и желания. Това според Голей е концептуално-фокусираният ученик.

Аполонов темперамент: За Аполоновия тип целта на живота е търсенето на неговата уникална идентичност и предназначение. Той е мотивиран да бъде различен или да остави спомен за себе си. Аполоновият тип е силно общителен и надарен с ръководни умения. Голей го нарича концептуално-глобален ученик.

Изследването на Голей води до следните изводи: Ако има определени типове темперамент, в които можем най-общо да групираме хората, тогава е ясно, че всеки темперамент има своя предпочитан начин на учене.

Макар че съм скептична относно гръцката философия (която е в основата на интереса към темпераментите), мисля, че има връзка между теорията за темпераментите и библейското учение за духовните дарби. Бил Хайбълс и Бил Готард са създали материали, за да помогнат на вярващите да разбират тези области на нашия живот. Ключът на разбиране е скрит в нашия тип индивидуалност.

Така че аз приех модела на д-р Голей и го намерих за много полезен в нашата програма и в оценяването на другите.[2]

Основни правила

Няколко условия, които да имате предвид докато работите с тези профили:

 1. Това не е научен модел. Не се изпадайте в паника ако не можете идеално да вместите себе си или някое от децата си в един от профилите.

  Принципът е следният: използвайте личните предпочитания на вашето дете, видимите характеристики на неговия живот като ключ към начина, по който учи най-добре. Използвайте тези емпирични свидетелства, когато подбирате ресурси и методи за преподаване.

  Често питам родителите какво прави тяхното дете в свободното си време, и използвам това като ключ към неговия стил на учене. Дали си играе само или търси съседските деца? Дали строи с Лего или чете книга? Всичко това говори за начина, по който детето е настроено да учи.

 2. Обикновено стиловете на учене не се очертават ясно до деветата или десетата година. Почти всички петгодишни деца учат по-добре, когато материалът се представен чрез практически опит.

  Така че следвайте горния принцип: Използвайте характеристиките на вашето дете като показатели за предпочитания от него метод на учене. Докато то израства, бъдете готови да променяте вашите методи, за да се съобразите с неговите предпочитания.

 3. Във всеки стил на учене ще намерите деца с различна интелигентност, умения и таланти. Тези трябва да бъдат включени в програмата, която ще съставите. И помнете, че единият тип ученици не е винаги по-интелигентен от другия. Лесно може да се подцени интелигентността на активния ученик (Профил 1) или да се надцени интелигентността на фокусирания ученик (Профил 3). Това са стереотипни презумпции и трябва да се пазим от тях.

 4. Накрая, д-р Голей вярва, че темпераментът управлява поведението. Като християнка вярвам, че темпераментът влияе на поведението. Ние имаме паднала природа. Чрез силата на кръста сега имаме достъп до Божията благодат, която ни прави способни да победим греха в нашия живот. Така че трябва да се направи едно важно разграничение: всеки от следните типове ученици има присъщи слабости на характера. Не насърчавам родителите да приемат тези слабости, а да работят, помагайки на децата си да ги преодоляват чрез благодат.

Конкретно-спонтанният ученик

“Предизвиквам те да ме учиш!”

Чували ли сте за Случайния Турист? Е, срещнете се със Случайния Ученик. Той никога няма преднамерена цел да придобие полезна основа на знания; това просто се случва “случайно,” както се носи щастливо през живота, оставяйки пътека от счупени вещи след себе си. Ох! Печката е гореща! Може би трябва да разбера как да изключа тези червени лампички преди да разглобявам котлоните. Мисля, че същото нещо се случи последния път, когато правех това.

Този човек вярва, че светът е направен, за да бъде разглобен, и той е точния човек за това.

Д-р Голей нарича това дете конкретно-спонтанен ученик (КСУ). Неговото учене е произволно, и без обучение е ограничено до едно базово ниво на мислене. То е импулсивно дете, обича приключенията и е по-подходящо за дивия Див Запад, отколкото за днешния ограничен свят. Да кара керван от фургони, да преследва убийци, да проправя Орегонския път – това е нрава, който ще намерите в този револверен човешки булдозер със стоманени нерви.

Къде искаш да седя? Колко дълго? И да попълвам всичките тези страници! . . . Да имаш да вземаш!

Показатели за КСУ

— импулсивен
— независим
— разсейващ се
— подвижен
— кратко времетраене на вниманието
— склонен да рискува
— постоянно движение

— обича разнообразието и приключенията
— състезаващ се
— бърз
— изобретателен
— отзивчив
— предизвикателен, когато се налагат ограничения

Някои силно не харесват:

— структурата
— рутината
— да седят мирно

— четене или седене
— установена практика
— отложено удовлетворение

Слаби страни

— умения за учене
— дългосрочно планиране
— планиране и организиране

Общ преглед

Това дете се движи от своите импулси. Да прави нещо е неговата същност. Предварителното обмисляне не е. Живее за момента. Ученето, което се случва, е непреднамерен, страничен продукт на неговите действия.

Макар че това не се посочва в изследването, сигурна съм, че има високо статистическо съответствие между КСУ и детето с поне една счупена кост до осемгодишна възраст.

КСУ не пораства за да преподава в академия или да прави принос в областта на аналитичната геометрия. Той иска да се занимава с действителния, конкретен свят и има малко време за теории и абстракции.

Д-р Голей цитира Чарлз Линдбърг, един класически КСУ, да казва, че не можел да разбере защо някой трябва да прекара “часове от живота си с формули, запетаи и с тъпия английски.” Той можел да седне и да се концентрира за малко, “и тогава просто тялото ми ставаше и тръгваше.”[3]

Няма смисъл да казваме, че този тип е най-малко подходящ за традиционната класна стая и за формалните учебни занятия. Той няма да седи мирно на лекции, репетиции или гимнастика. Материалите изискващи съсредоточаване или седене бързо го раздразняват. Той не организира, нито планира времето напред. Не може да работи по задача или проект продължително време.

Обича да не е ограничаван от структура, рутина или власт. Обича игрите и да бъде в група, но се съревновава и често налага волята си. Другите деца го харесват, защото е естествен и има чувство за хумор. В силно структурирано обкръжение и със силна власт той може бързо да се превърне в дете с проблеми, което причинява смут и се държи предизвикателно.

Това е детето със силна воля на д-р Добсън, и сред учители, психолози и изтощени родители то бързо печели репутация на свръхактивно и бива подлагано на лечение. Ако не отчитаме неговия стил на учене, детето бързо ще изостане.

Това са лошите новини.

Почакайте! Има надежда

Ето добрите новини. Този малчуган е точно човекът, от когото се нуждаете за да свършите работата, когато ситуацията изисква бързи решения и находчивост. Често той има способността да действува бързо и точно. Той е Хъкълбери Фин, който веднага измисля план за спасяването на живота на Джим, или Джим Лавъл, който сглобява въздушния филтър, за да спаси мисията на Аполо 13.

То е Жак Кусто, Хенри Форд, Уилбър Райт или Дениъл Бун, които поемат рискове и отварят нови хоризонти.

То е вещо в ръчния труд, конструирането и изпълнението. В обкръжение, което съответствува на неговите интереси, то е отличник в области изискващи новаторство, физическа сръчност, находчивост и смелост. То ще откликне добре на всеки предмет, който се представя по такъв начин, че да е свободно да се движи и да действува.

Един конкретен случай

Като учител имах своя дял от КСУ в класната стая. Това не са децата, чиито имена и лица ще забравите! В нашия район имаше дом за проблемни момчета, и в часовете си по английски имах няколко от тях, които бяха обявени за непоправими от съда. Наистина имах проблеми, когато изисквах от тях да седят на едно място прекалено дълго. Те започваха да прекъсват работата ни, да правят показно поведение или да дразнят другите деца. Въпреки това, всяка година преподавах урок, в който учениците записваха на видео пиеса, която те бяха направили. Около пет седмици трябваха за репетиции, ушиване на костюми, събиране на състава, обучение на видео-операторите, редактиране и показване на всяка пиеса. Това винаги е било моето най-успешно преживяване с конкретно-спонтанни ученици. Те обичаха тези часове, а аз обичах да работя с тях за пиесата. За нещастие това беше много шумен и хаотичен проект, и често имахме проблеми заради това, че пречехме на други часове.

Традиционното училищно обкръжение просто не е мястото, където КСУ може да вирее. Необходимостта от ред и постоянното разсейване от голямата група са в твърде голям конфликт с необходимостта на КСУ от подвижност и ограничени стимули.

Много родители, които иначе не биха помисляли за домашно образование, сега го правят, понеже в къщи имат този тип ученик. Дали от състрадание към класния учител, или защото осъзнават, че детето им никога няма да успее в традиционното обкръжение, те са поели неговото образование. И аз ги поздравявам за това.

Повече от всяко друго дете, това има нужда да бъде образовано у дома.

История с успешен край

Съседското дете Антъни е класически КСУ. До четвърти клас смени най-различни училища: държавни, частни и специални класове за деца със забавено развитие. Това дете беше като двигател. На годините на Майк и Гейб, но на половината от ръста им, той ги надминава по физическа издръжливост. След десет мили каране на велосипед в планината, А.Д., както го наричат приятелите му, ще скочи и ще предложи да играят на баскетбол. Ние бяхме първото семейство, което го покани да пренощува на гости – и разбрах защо. Към единадесет часа още беше свеж, а в шест часа на следващата сутрин сънено погледнах навън за да видя, че той обикаля из двора с колелото си, разстроен от това, че не е успял да вдигне Майк и Гейб от леглото. Чудех се дали нея нощ неговите родители не са прекарали първата си истинска нощна почивка от деня на неговото раждане.

Преди няколко години родителите на А.Д. дойдоха при мен за да поговорим относно възможността да го учат у дома. Те бяха доста несигурни дали да приемат това предизвикателство, но то изглеждаше единствената останала възможност. По онова време А.Д. прекарваше два часа в училищния автобус за отиване и връщане, за да посещава християнско училище, което използваше традиционен учебен план и имаше строго регламентирана програма. Всяка вечер се връщаше в къщи с домашни задачи, които му отнемаха два часа. За него това беше голям кошмар и доста деморализиращо. Той изоставаше все повече и повече. Но поведението му беше толкова непостоянно и предизвикателно, че родителите му се страхуваха дали ще се справят със задачата. Аз също не бях много убедена.

Е, след три години . . . това наистина е успешна история за домашното образование. А.Д. все още е като торнадо. Но неговата способност да приема родителската власт е силно подобрена, а също и неговия успех в училище. Майка му организира много излети с други домашни ученици и води програма, която се основава главно на компютъра – което А.Д. много обича. Тя също му позволява много възможности да излиза през деня и да изразходва натрупаната енергия. В повечето дни успява да стои съсредоточен до три часа следобед, когато е свободен да идва у нас и да играе с момчетата.

Как да организирате програма за вашия конкретно-спонтанен ученик

Първата стъпка в организирането на програма за вашия КСУ е да го приемете такъв, какъвто Бог го е направил. Не ви моля да привикнете с неговата предизвикателна природа, или да се предадете пред недостатъците на неговия характер. Това дете се нуждае от силна родителска власт (виж Benny and Sheree Phillips, Raising Children Who Hunger for God* и Tedd Tripp, Shepherding a Child’s Heart*; втората книга е преведена на български: Тед Трип, Грижа за детското сърце, бел. прев.). Но ви моля да спрете да желаете той да бъде дете на други хора или да бъде моделиран наново. Единственият начин, по който КСУ ще може да стане дете, което да седи пасивно с часове и напълно следва рутинната структура, е да прекършите неговия дух. А това е твърде висока цена за малко спокойствие и тишина.

Но не се отчайвайте. В повечето ситуации поведението на вашия КСУ радикално ще се подобри, когато неговата образователна програма съответствува на начина, по който учи. Голяма част от неговото раздразнение и предизвикателност водят началото си от годините, когато многократно е бил забиван като квадратно колче в кръгла дупка.

Нуждае се от тишина

Първо, създайте среда, която е тиха и чиста от смущения – това ще му помогне да остане по-съсредоточен върху училищната работа. Други деца, телефона, телевизията, домашни любимци и т.н. ще го разсейват, ако са около него. Веднага щом Майк и Гейб се появят на баскетболното игрище под прозореца, А.Д. вече не може да се съсредоточи над своята работа. Те се съгласиха да не ходят на игрището докато той не е свободен да играе.

Нуждае се от движение

Направете дневен ред, който отлага до следобеда дейностите и предметите, които той обича най-много, като награда за това, че е изпълнявал задачите си през деня. Давайте му кратки почивки след края на всеки предмет – това може да е на всеки петнадесет минути за малките КС ученици. Нека да прави някакви физически упражнения през това време – да излиза навън, да се упражнява, да върши домакинска работа, и т.н.

Изтърпявайте неговата нужда да се движи, да лежи на пода, или да обикаля, докато учи. Това е детето, което потропва с писалката или мърда краката си. Това може да ви вбесява; но ако изисквате от него да престане, цялата му енергия ще се съсредоточи само върху това. Няма да остане нищо, с което да се съсредоточи върху материала, който искате да научи. Бъдете гъвкави; изтърпявайте незначителните неща. Воювайте за нещата, които си струват.

Нуждае се от награди

Поставяйте краткосрочни, постижими цели и незабавно възнаграждавайте доброто поведение и свършената работа. Диаграми на успеха, лепенки или специално отношение могат да бъдат мотивиращи. Но не очаквайте от него да бъде трогнат от отложено награждаване, т.е., че ще му купите колело за Рождество, ако завърши добре първия срок. Когато близнаците бяха много малки, ги пусках да бягат до магазина на ъгъла за комплект бейзболни картички, ако са постигнали целите си за сутринта.

Не се отпускайте

Въпреки че не му харесва, това дете се нуждае от силно ръководство, дневен ред и ясни граници. Хаотичният, случаен подход на преподаване само ще изостри неговата импулсивност. За да се поддържа ниско нивото на раздразнението, разнообразявайте редовно рутината: излети, специални проекти, съвместни часове. Въведете елемент на състезателност, когато е възможно. Голяма част от компютърния софтуер, като Math Blaster (Davidson) е във формата на игра, която награждава децата, ако подобряват своите резултати в областта.

Успех чрез нарастване

За да подобрите неговото поведение представяне, поставяйте близки цели, започващи от неговото ниво на умения и ги повишавайте по трудност. Ако не може да се справи с двадесет упражнения по математика, започнете с пет. Тогава прекъснете и преминете към четене, след това се върнете към математиката, за да решите още пет задачи. Преминете към друг предмет и отново се върнете към задачите, докато страницата за деня е изпълнена. След една успешна седмица, разширете броя на задачите по математика до седем или осем за отделните решавания. Повтаряйте горните стъпки. Накрая той ще може да се справи с цялата страница наведнъж. Ключът е постепенните крачки към целта.

Не избягвайте ситуации, където вашият КСУ трябва да се подчинява на власти или да си сътрудничи с хора. Той има нужда да се научи да контролира своите импулси. Просто го поставяйте в такива ситуации за кратки периоди и постепенно ги увеличавайте. Изолирайте го, когато започне да пречи или да предизвиква групата. Неговото желание да бъде с връстниците си трябва да го мотивира да контролира своето поведение.

Мислете конкретно

Когато търсите ресурси, изберете възможно повече такива, които да се основават на дейност. Вашият КС ученик трябва физически да се занимава с материала, който учи, и да може да го прилага в разнообразни контексти, за да го разбере. Програма за четене като Sing, Spell, Read and Write (International Learning Systems) е единственият вид програма, която има шанс да спечели неговия интерес. Тя въздействува на много сетива и включва известно съревнование. Визуални материали по математика са абсолютно важни (виж частта за математика в Глава 21 за подробности), както и физическите демонстрации по естествени науки и история.

Този ученик нуждае от помощ за да мисли концептуално. Измисляйте конкретни модели, за да демонстрирате абстракции: използвайте топки от стиропор за да обясните слънчевата система, за географията релефни карти, които може пипне с ръка, монети по една и десет стотинки, за да обясните десетиците, торта, за да демонстрирате дроби. Той трябва да има изобилие от време да упражнява тези неща, като път към изграждане на здрава основа за по-високо ниво на мислене.

Може би изглежда, че този път поглъща много време, но това е най-късата пътека, която води към разбиране. По-традиционният подход само ще доведе до раздразнение, съпротива и загуба на увереност от страна на вашия КСУ. Без тази мотивация и съдействие се подгответе за всекидневни битки относно училището.

Погледнете учебните програми на KONOS като чудесен пример за типа програма, която е предназначена да даде възможност на този тип ученици да се развиват.

Прибавете спортове

Едно последно предложение. Този ученик често е надарен в области, които изискват физическа сръчност, предимно атлетика. Виждала съм много КСУ да напредват в организирана спортна програма. Това е приемливо изразходване на тяхната енергия; това често е място, където те могат да се справят отлично и да са доволни от своите постижения, това им дава необходимата цел в живота и ги учи да контролират своето импулсивно поведение, понеже са силно мотивирани да играят.

Конкретно-рутинният ученик

“Учителю, мога ли да ви помогна?”

Докато КСУ са предизвикателство за всеки учител, този тип ученици е радост за всеки учител. В този случай имаме съдействуващо дете, което е мотивирано от желанието да спечели одобрението на своите родители и учители. То е отговорно, ученолюбиво и дружелюбно. В група от деца това е детето, което слуша внимателно учителя или помага на КСУ да намери мястото на страницата.

Д-р Голей нарича този тип конкретно-рутинен ученик (КРУ), и той се справя най-добре в тиха, добре организирана и подредена среда.

Показатели за КРУ

— отстъпчива природа
— сериозен
— услужлив
— методичен
— обича рутината, правилата и традицията

— лесно се разстройва от промените
— търси одобрение от другите
— организиран
— зависим и отговорен

Някои силно не харесват:

— големи, хаотични групи
— промяната в програмата

— общи очаквания
— задачи без точно решение

Слаби страни

— абстрактно мислене
— находчивост
— поемане на риск

Общ преглед

Този ученик е загрижен най-вече да разбере и да изпълни очакванията към себе си. Често ще иска пояснения в своето старание да избегне грешките. Многото въпроси от страна на рутинния ученик са добър показател, че той е притеснен и несигурен относно учебната среда.

Конкретно-рутинният ученик поглъща информацията чрез отъждествяване и запомняне на факти и процедури. Той се нуждае от материал, представен по последователен, постепенен начин. Харесва задачите с ясно посочени инструкции и очаквания. Най-удобно се чувствува с традиционните преподавателски методи: писмени задачи, повторение, упражнения, работа с учебна тетрадка, учене по учебник.

Макар че се труди усърдно за овладяване на основните умения, неговата слаба страна е виждането на голямата картина – да разбира принципите, концепциите и абстракциите. Той ще се справя добре с упражненията за препинателни знаци в работната си тетрадка, но няма да разбере кога трябва да сложи точка и запетая в собственото си съчинение. За вас е важно да организирате програма, която ще му помогне да се придвижи на по-високо ниво на разбиране в учебните занимания.

Конкретно-рутинният ученик не се справя добре, ако от него се очаква да работи върху задачи без точни решения или да избира сам своите занимания. Той не обича да играе роли, да оценява, да предвижда, или други упражнения, които изискват спонтанност, творчество или екстраполиране. За да объркате КР ученик, просто му поставете за задача да подготви импровизирана реч.

Той се нуждае от учебна атмосфера с ясно ръководство и признати правила. Уважава авторитетите и очаква другите да го правят. Бързо ще доведе до вниманието ви всяко нарушение на правилата от страна на другите: Учителю! Учителю! Сами не върши това, което трябва! Мамо, ти каза на Мелиса да остави бебето на мира, а тя не се подчинява!

Ако рутината или дневният ред се променят, този ученик бързо изпада в несигурност и притеснение.

Връщайки се назад, сега виждам, че моите КРУ са били притеснени от мен като класен учител. Обичах творчеството и спонтанността. Използвах много задачи с отворен край и оценявах по-високо тези ученици, които ги използваха като трамплин за собствените си творчески идеи. Като класен и домашен учител моята цел винаги е била да помогна на децата да станат самостоятелни ученици. КР ученикът се съпротивява на това повече от всеки други тип.

Това е детето, което казва “Просто ми кажи какво трябва да направя, за да получа шестица,” или майката домашен учител, която моли: “Просто ми кажи какво точно трябва да купя. Целият този избор е объркващ и се страхувам да не направя грешка.”

И в нашия дом имаме един

Моят син Майк има силни КРУ наклонности. Той ми наложи да бъда по-организирана, отколкото искам. Когато започнахме домашното образование, той искаше от мен да съставя програма на часовете и да я следвам всеки ден. Той специално искаше междучасия. Защо? Съседските деца му казали, че това е най-добрата част на училището.

В десет часа всяка сутрин той излизаше и се люлееше петнадесет минути. Счетох това за доста любопитно, понеже отдавна беше загубил интерес към люлките. Когато го попитах защо толкова настоява да се люлее, той каза, че съседските деца му казали, че това се прави в междучасията. Той трябваше да свърши своята работа, за да е сигурен, че нашето домашно училище е истинско училище.

На четиринадесет години Майк ме учудва с невероятната си дисциплина и посвещение да наложи ред в нашия хаотичен начин на живот. По време на училищната година Майк е първият, който се събужда всяка сутрин. Той отдавна е вдигнал ръце от мен и сам взе нещата в свои ръце. В продължение на много години запази една и съща дневна програма. Математика в 6:30 всяка сутрин. (Раздразнява се, когато го моля да работи заедно с брат си, най-големият поспаланко у дома, понеже това обърква дневната му програма.)

Той си направи списък с упражнения на компютъра, който нараства постепенно всеки ден. С месеци ще работи без да пропуска рутината си и е объркан, когато променя неща, които я засягат. По тази причина не беше сигурен дали иска да отиде на почивка с цялото семейство в Канада! Накрая тайно пъхна в куфара своите гирички.

Той не отлага, а се залавя със задачите веднага, когато бъдат дадени, като си прави списъци и си поставя крайни срокове, и внимателно преглежда дадените инструкции. В съвместните часове неговите любими учители са тези, които дават ясни указания и поддържат дисциплинирани часове.

Как да организирате програма за вашия рутинен ученик

Този тип ученик се нуждае от добре организирани, последователни уроци, представени на постепенни стъпки. Търсете ресурси с ясни указания и стандарти за оценка. Постарайте се вашите очаквания да бъдат ясно изразени, когато навлизате в даден предмет на изследване.

Материалите за класната стая са лесно приспособими за този тип ученик. Но все пак разгледайте един примерен урок. Колко концепции са представени в един урок? Дали учебната тетрадка по математика обърква различни концепции; т.е. задачите за умножение и деление са смесени? На този тип ученик ще му е най-трудно да преминава от един тип занимание в друг. Той обича да върви по добре отъпканите коловози.

Saxon Math и Professor Phonetics са примери за ресурсите, с които рутинният ученик ще се чувствува най-удобно. Всеки урок има една ясна цел, и уменията постепенно нарастват по линейна последователност и обем.

Мислете концептуално

КРУ ще разделя големите проекти на по-малки стъпки и ще сегментира предметите за изучаване. Това е ефективно средство за постигане на целите, но е важно да се погрижите вашият КР ученик да не изгуби от поглед голямата картина. Той може да е запомнил датите на битките от Гражданската война, щатите на Съюза и Конфедерацията и пр., но дали разбира как икономиката, политиката, научните нововъведения и религиозните движения заедно пораждат този преломен момент от нашата история?

Не се примирявайте само с верни отговори на тестови въпроси; тестовете с изпити са много по-добър метод за оценяване на разбирането на КР ученика за големите концепции.

Насърчавайте го към независимост

Понеже това дете обикновено е много покорно и се задоволява с голямо количество седнала работа, може да се окаже лесно да не го простирате извън неговите граници или да го поставяте в ситуации, в които трябва да се научи да мисли творчески или да поема рискове. В крайна сметка това е вредно.

Това дете се нуждае да бъде подготвено да действува, когато стане независимо. То трябва да се научи да взема решения и да действува спонтанно. Иначе ще имате възрастен човек, който ще се затруднява да взема решения. Той трябва да бъде подготвян да работи в нови ситуации и да преценява с увереност възможностите за избор. Това се получава само от многократно повтаряне на такива възможности.

Насърчавайте го към творчество

Насърчавайте рутинния ученик да опитва нови неща и да поема рискове. Награждавайте го за проява на творчество и за опитването на нови начинания: храна, спорт, академичен конкурс, авторски разказ. Поставете задачи с отворен край в програмата. Учете го стъпка по стъпка да се справя с тях.

Конкретен случай

Веднъж помолих група деца да се редуват, като всяко едно представя ролята на герой, който си измисли. Някои от децата можеха да се въплътят в ролята си и почти безкрайно да измислят въображаемата личност. (Ще срещнем този тип ученик в края на тази дискусия.) Но не и моите рутинни ученици. Те стояха сковано до сцената, притеснени от ситуация, в която нямаше грешни отговори.

Помогнах на едно малко момиче, което едва не се разплака на сцената. Стъпка по стъпка я преведох през процеса. Попитах: Твоят герой мъж ли е или жена? Дай й име. Кажи ни къде живее? Как изглежда? Тя се отпусна, когато разбра, че може да създаде отговори на тези прости въпроси, и беше доволна, когато осъзна, че е забавлявала групата почти пет минути.

Използвайте неговата дружелюбност като предимство

Този ученик има дълбок инстинкт да бъде полезен. Да учи други деца е ефективна стратегия с този ученик. Това ще съответствува на неговата дружелюбна природа и има допълнителното предимство на усъвършенствуването на неговите собствени знания в областта, която представя.

Концептуално-фокусиран ученик

“Всъщност, мамо, предпочитам да го направя сам”

Добри новини. Този ученик ще се учи въпреки вас. Лоши новини. Той ще ви изтощи с енергия и въпроси.

Този ученик има неутолим апетит за познание. Той иска да може да разбира, обяснява, предсказва и да контролира събитията. Той иска да може да разбира принципите и да ги използва в подреждането на познавателния и интелектуалния свят. Разсеяният професор, г-н Спок, и лудият учен са карикатури на този тип личност. Д-р Голей го нарича концептуално-фокусиран ученик (КФУ), и той не е заинтересован от изолирани факти и информация, но в принципите и теориите зад тях.

Показатели за КФУ

— сериозен
— любознателен
— обича да е сам
— фокусиран интерес
— оценява интелектуалните постижения
— силна способност за концентрация

— колекционер (скали, марки, мостри)
— трябва да му се напомня да яде, да сменя дрехите си, да си сресва косата
— лесно се раздразнява
— перфекционист
— ориентиран към детайлите

Някои силно не харесват:

— пропиляно време
— черна работа

Слаби страни

— умения за общуване
— да приема своите собствени ограничения
— да усеща нуждите на другите

Общ преглед

Този ученик обича да решава задачи, изследванията, експериментите и интелектуалното проучване. Той е творчески мислител и избира да се занимава с научни изследвания в свободното си време. Може да се съсредоточи върху една задача за дълъг период от време и да изключи всички дразнители.

Една майка на КФУ, който аз оценявах, беше озадачена от навика на своя син да си ляга с том от Енциклопедия Британика.

Скоро четох книгата на Бил Гейтс, Пътят напред, и бях впечатлена от неговата силна съсредоточеност и видение в ранна възраст. На шестнадесет години той и по-късният съосновател на Майкрософт, Пол Алън, прекарвали цялото си свободно време около компютрите, програмирайки ги до ръба на техните възможности (това е било през шестдесетте години, когато дори да наемеш компютърно време е било трудно). Той прекъснал Харвард в деня, когато бил произведен първият програмируем микропроцесор. Знаел, че това на пръв поглед незначително изявление на Интел ще революционизира компютърната индустрия, и той и Пол решили да се възползват от това. Бил е на деветнадесет години. Очевидно Гейтс, сега най-богатият човек в САЩ, е имал по-добро прозрение от другите.

Този ученик има сериозен характер и е доволен от това. Намира голямо задоволство в своите собствени постижения и не се нуждае от одобрението на останалите, както КР ученика.

Неговите трудности се изразяват в това да приеме ограниченията върху себе си. Става много разстроен, ако не успее да реши задача или да постигне своите цели. Ще се нуждае от вашата помощ и насърчение за да преодолява собствените си несполуки.

Той ще слуша внимателно представянето на учителя, доколкото то не е повтарящо се или рутинно. Много се раздразнява при всяка пречка пред своя интелектуален растеж, като например, ако се налага да работи наново над материала, който вече е усвоил. Често не е добър писател и не обича да отделя време да напише това, което вярва, че вече разбира.

Този ученик се наслаждава да работи самостоятелно или индивидуално с компетентен учител. Но той не се справя добре в ситуация, в която трябва да работи с хора, не толкова заинтересовани от интелектуални изследвания. Аз обичам да организирам децата да работят заедно в групи като екип. Тогава можете да забележите концептуално-фокусираните ученици – те са децата, които продължават да работят сами.

Тези деца не порастват, за да се присъединят към организации, не виреят в бизнес среда, където се набляга на работата в екип. Това са възрастните, които всяка събота и неделя бърникат нещо в гаражите си, или работят с часове в изследователска и експериментална лаборатория.

КФУ е много обективен при вземане на решения и изпитва трудности при изразяването на емоция или при разбиране на емоционалните реакции на другите. Обикновено се отнася към своите връстници наставнически, а не лично. По тази причина често той е самотник, вън от обществото.

КФУ е склонен към кариера в науката, инженерството, технологията, математиката и изследователската дейност.

Конкретен случай

Веднъж по време на моята учителска кариера развих и преподавах програма по английски за напреднали и високо мотивирани ученици. Спомням си за Джордж, забележително надарен ученик, който обаче проявяваше малко интерес към моите часове, където предимно се дискутираше от субективна гледна точка литературата, която изучавахме. Какви идеи и мнения са си съставили децата след прочитането на творбата? По какъв начин виждат тези идеи да влияят върху техния живот? Всеки ден разглеждахме тези неща, просто за да споделяме впечатленията. Е, това просто не беше за Джордж и другите като него. КФУ цени факти и стандартно познание, а не знание, което е субективно по своето естество.

Може би най-голямото разбирателство, което съм имала с Джордж, дойде, когато го помолих да ме научи да играя шах. (Причината да го помоля беше, че скоро щях да се омъжвам за Кермит, който обича шаха. Това трябваше да ми подскаже . . . Познайте за какъв тип ученик се омъжих!)

Как да организирате програма за вашия КФУ

Този ученик може да се задоволи с материали, създадени за класна стая, ако ви се налага да следвате този път, но не му давайте слаб материал. Той не се нуждае от забавления, а от предизвикателства. Постарайте се да се уверите, че дейностите и задачите постигат повече от простото измерване на запомнения материал.

Позволявайте му бързо напредване

Не се страхувайте да му позволявате да прескочи няколко нива в областите на неговите големи интереси и сили. В много случаи учебниците за колежа могат да бъдат по-добра инвестиция. Синът на моята приятелка Сюзън Ричман, Джейкъб, е силно заинтересуван от математиката и компютрите. В девети клас той получи 5 на изпита по алгебра за напреднали, а в десети клас 800 точки на САТ по математика. (Това са идеални оценки.) Той се е състезавал на международни конкурси по математика и програмиране. Това е възможно само защото неговите родители му позволиха да работи с математика за напреднали много по-рано, отколкото традиционно се приема. Беше свободен да напредва бързо и да прескача цели части, докато достигне своето ниво на компетентност.

И очевидно неговите способности в програмирането никога не биха се изявили, ако нямаше компютър.

Пригответе се да похарчите някой друг лев

Следователно, това е дете, което е евтино за обучение. Той има нужда от точни данни и материали за своите изследвания. Можете да спестите пари като пропуснете учебниците и използвате научна литература от библиотеката. Инвестирайте каквото можете в тези неща, които поддържат най-добре неговото любопитство: лабораторна екипировка, компютър (с Интернет достъп), инструменти и т.н. Дори не се захващайте с продукти за области без видими трудности.

Помислете за частни учители

Повечето от КФ ученици, с които съм работила, са имали частни учители в областите на своите интереси. Често това са били официални взаимоотношения на гимназиално ниво. Един ученик, когото оценявах, беше вземал няколко години уроци по компютърни науки от човек в нашата църква, който работи върху изследвания на изкуствения интелект. Учителят дори организира лятна практика за Скот (обикновено запазвана за студенти от колежи) в отдела за изследвания и развитие на своята компания.

Синът на Синди Маккиън, Дениъл, има изразен интерес във филмовото производство. Тя му уреди да прекара едно лято на работа в компания за производство на видео-филми във Вашингтон. Чиракуването затвърди решението на Дениъл да следва това в колежа и също му даде ценен опит, който доведе до други възможности за работа.

Докато частният учител може да изглежда твърде голяма стъпка за основния ученик, участието в организация или клуб в областта на неговите интереси е начин да се развие неформално специализирано обучение. Приятелят на моя син, Кристофър, обича скали. В четвърти клас имаше голям музей от скали в мазето, където всичко беше добре подредено и класифицирано. Той изхарчваше всеки долар, който спечелваше, за мостри от скали и книги. Неговите родители бяха много объркани от този съсредоточен интерес, но го подкрепяха, като водеха Крис на изложения на скали и минерали, и го свързаха с местни геолози.

Работете върху неговите умения за общуване

КФУ трябва да култивира своите умения за общуване. И както е със слабите места на другите типове ученици, това най-добре се прави стъпка по стъпка. Трябва да го накарате да осъзнае своята привидна нечувствителност към другите. Обучението на правилно поведение и учтив разговор ще помогне за това. “Ето как да показваш интерес към другите, сине. Питай ги за тяхното хоби, семейство и пр.” Тогава изиграйте разговор по роли.

Нека вашият КФУ да служи в детската програма към църквата, да гледа малки деца, или да участвува в местно служение, в което ще попада в ситуации, където ще трябва да развива своите умения за общуване и някакво съпричастие към другите.

В нашия дом

Кермит има много КФ характеристики. Той е прагматичен и обективен в своите решения. В колежа неговите приятели го наричаха “Професора” – за разлика от останалите от нас, той беше дошъл да учи. Обикновено беше или в час, или в библиотеката. (Две места, които рядко посещавах; затова ние двамата не се срещнахме преди дипломирането).

Като много мъже, той мисли, че всеки път, когато му кажа, че имам проблем, аз искам логическо решение за него. Ти шегуваш ли се? Аз се наслаждавам на драмата от моята болка! Просто искам да ме изслуша и да съчувствува на моите емоции. Накрая го научих да казва “Разбирам, скъпа,” по поръчка. Той все още повтаря шеговито тази фраза, когато се ядосам.

Концептуално-глобалният ученик

“Хей, всички, вижте ме!”

Бяхте ли много любопитен да разберете какъв тип ученик сте, докато четяхте тази част? Това е силен индикатор, че ще съвпаднете с последния профил.

Д-р Голей нарича последния профил концептуално-глобален ученик (КГУ). Този тип е ориентиран преди всичко към хората. За него е присъщо да търси потенциала на другите и да им помага да изявят своите способности. По тази причина често е водач, който вдъхновява другите чрез своите способности да говори и пише добре. Този ученик обича групови ситуации, особено когато групата е неговата аудитория.

Показатели за КГУ

— творчески
— рано започва да чете
— отзивчив
— амбициозен
— драматичен
— схватлив

— популярен сред възрастни и връстници
— лесно забравящ
— широка област на интереси
— не е състезателен
— безгрижен

Някои силно не харесват:

— неразрешен конфликт
— сухи лекции

— рутинни задачи
— да нямат избор

Слаби страни

— умения за учене
— технически подробности

— организация
— правопис

Общ преглед

Обратно на конкретната съсредоточеност на КФУ, този ученик има широко поле на интереси, като често му е трудно да стесни своя интерес върху само няколко области. Този ученик има най-дългия списък в своята програма и довежда родителите си до припадък при опитите им да проследят всичките обществени задачи, с които се е заел.

КГУ е човек на видението и мисли за бъдещето, но за разлика от фокусирания ученик, който мисли за възможностите за прилагане на принципите към, да речем, решаването на задачи, КГУ се съсредоточава върху възможностите в хората. Той се впечатлява от вярванията и нагласите на другите: какво мислят, какво искат, как се чувствуват, как реагират.

Той обича да учи за идеи и ценности и има склонност да гледа на себе си повече субективно, отколкото обективно. Това е ученикът, който е най-заинтересован в изследването на смисъл на нещата и персонализирането на тяхното значение. Той е мотивиран да промени света, да търси за себе си уникален принос към историята.

Той е творчески и гъвкав, но не е ориентиран към подробностите и техническите неща. По-скоро този ученик ще формира общи заключения от интуитивни предчувствия и впечатления. Това е детето, което ще направи бърз поглед на домашната си работа по математика и ще каже: “О, знам как да направя това,” след което ще я направи погрешно.

Обикновено КГУ се справят добре академично и имат високи постижения. Но често си поставят високи стандарти. Тяхната работа е продължение на тях самите и е силно свързана с тяхното чувство за собствена стойност. По тази причина провала или отхвърлянето на тяхната работа често се тълкува като провал или отхвърляне на тях самите.

КГУ обича да работи в група. Той умее да общува и изпълнява. Той трябва да е известен, признат и приеман от другите, особено от учителя. Въпреки това изисква индивидуалност и самостоятелност и възможността да действува и да се изразява творчески.

Той не проявява състезателната природа на КФ ученика в група. За него са важни приятелството и сътрудничеството. Изпитва силно съчувствие към другите и не се справя добре в конкурентна среда, където липсата на съчувствие и конфликтите са извън контрол. Обикновено този тип е харесван и търсен от своите връстници и обичан от възрастните.

Обикновено КГУ има склонност към езиците, изпълнителни изкуства като музика и драма, психология, съветничество, църковно служение или социални дейности.

Най-голямото академично слабо място на КГ ученика е пренебрегването на подробностите.

C’est Moi

Може би вече е станало очевидно, че аз съм концептуално-глобален ученик. Вътрешните импулси на моя темперамент ще прозират през тези страници: моята страст към ръководно видение, моето посвещение да индивидуализирам програмата на всяко дете, и моята вяра, че всеки ученик има уникално предназначение, което ние като родители трябва да открием и развием.

Осъзнаването на моя стил на учене ме направи по-добър учител на моите деца и на учениците от CHESS. Правила съм много промени в своето преподаване, защото осъзнавам различните видове ученици в семейството и в часовете.

Как да организирате програма за вашия глобален ученик

Д-р Голей препоръчва индивидуализиран и личностен подход към този ученик. Той ще взаимодействува с вас и ще е ентусиазиран, докато има възможност за негово собствено участие и творчески резултати. Следователно дискусионната група ще е по-мотивираща от някоя лекция, и проектът повече от някой изпит.

Заради неговия интерес към хората изберете ресурси, които се съсредоточават върху това как отделни хора или групи са били повлияни от областите, които изучавате. Учете за учените, които стоят зад теориите, или за това как откритията променят живота на хората. В историята биографиите или историческите романи ще бъдат много привлекателни. The Guides to Famous Men of… (Greenleaf Press)* и серията History Through Literature (Beautiful Feet Books)* са видовете учебни програми, на които КГУ се наслаждава най-много.

При преподаване на техническия материал представяйте хората заедно с информацията. Моите деца са се наслаждавали на Mathematicians Are People, Too (Dale Seymour, 1995)* и други подобни заглавия, които дават информация за откриватели, учени и математици.

Тъй като той мисли глобално, един подход, който съчетава в едно предмети като наука, история и литература около една тема, например Японската култура, ще отговаря на неговия интерес да разбере как събитията, идеите и откритията влияят на хората от това време и място.

Мислете за групи

Груповите активности за задължителни. И както вероятно разбрахте, и ние си имаме своя дял. Кати и Гейб са предимно КГ ученици. И двамата виреят в хуманитарните области.

Кати говореше с изречения на двегодишна възраст и четеше гладко на шест. Често е избирана за главните роли на пиесите, които правим заедно с другите семейства, и винаги организира някаква дейност да помага на своите приятели.

Първите думи на Гейб за някоя предложена дейност са: “Може ли да поканя други деца да дойдат с мен, мамо?” Той прекарва дни с проектите си за CHESS и после ги забравя у дома в деня, когато са изпълнени. (С Майк, от друга страна, е трудно да се живее, докато се опитва да завърши творческа задача, но той я довършва преди крайния срок – и също казва на Гейб къде си е забравил неговата.)

Въпреки че всичките ми деца се наслаждават на съвместни дейности, тези две (и майка им) “засияват” в групова ситуация.

Подробности, подробности

Този ученик се нуждае от помощ, за да внимава в подробностите. Той е забравлив и безгрижен за грешките си. Знам, че имам този недостатък, така че съм предприела стъпки да го поправя. Винаги използвам компютърна програма за поправяне на грешки или речник, или пък дневник за да записвам задачите. Но моят съпруг почти се е отказал от това да ме накара да балансирам семейния бюджет.

Не викайте на вашия КГУ за това, че е малко разсеян. Дайте му стратегии за справяне с неговата липса на внимание към подробностите:

 • Осъзнайте неговата склонност да бъде безгрижен.
 • Прочетете отново указанията, напишете задачите.
 • Насърчавайте го да дава своите задачи на някой за проверка.
 • Покажете му как да направи системи за организация.

Lawrence Green, Smarter Kids (Body Press, 1987) не е книга за това как да повишите коефициента на интелигентност на вашето дете, а как да помогне на вашето иначе интелигентно дете да развие учебни навици и организационни способности, които да увеличат максимално неговите възможности. Прегледайте я.

Имам безброй много деца. Не мога да адаптирам всичко във всяка област за всяко от тях без да полудея!

Това е вярно. Дори и тези от нас с по-малко от безброй много деца не можем да подготвим програма, която да е напълно индивидуализирана. Трябва да се постигне някакво равновесие и се правят компромиси във всяка област. Моят съпруг е силно концептуално-фокусиран; Майк е смес от това и КРУ; Гейб, Кати и аз имаме глобален подход към материала; а Кристин, макар да не е свръхактивна, е преобладаващо конкретно-спонтанен ученик, поне до момента. (Постоянно повтарям, “Кристин, съсредоточи се, съсредоточи се.”) Каква разнообразна смес.

Нашите групови дейности се харесват на всички, но по различни причини. Майк харесва най-много учителите, които са най-добре организирани. Кристин обича да общува. Компютърът също е важен инструмент: Майк изследва Интернет. Гейб и Кати няма да пишат толкова, ако нямаше Word-processor. Кристин обича образователните игри.

С изключение на Кристин, децата ми имат свободата и отговорността да избират своите ресурси и да си организират дневната програма. Освен когато сме събрани, за да четем книги на глас, или да правим заедно проекти, Майк, Гейб и Кати постигат своите седмични цели по техния избран начин. Аз съм тази, която трябва да бъде най-приспособяема. Заради Майк съм по-организирана, отколкото предпочитам, и понеже подготвям моите синове за бъдеща работа, неохотно преминах и моя дял от техническия материал, който мен лично твърде малко ме интересува.

Изберете нагледен материал по естествени науки за вашия конкретен ученик, и се събирайте два пъти месечно на съвместни часове по дадения предмет, за да запазите мотивацията на глобалния ученик. Купете последователна програма за четене, която да използвате с децата си, ако сте КРУ и имате нужда от сигурността на добре организирана система.

Целта е да държите ниско нивото на семейното раздразнение, и високо нивото на семейната мотивация. Нека децата ви да учат в началото на деня ресурсите и предметите, които са най-безинтересни за тях. Оставете интересните неща за следобеда като мотивация да се справят по-рано със задачите си.

За повече информация за стиловете на учене, предлагам ви най-добрите източници:


The Christian Home Educators’ Curriculum Manual, vol. 1 (elementary) and vol. 2 (junior/senior high), Cathy Duffy (Home Run Enterprises, 1997).* Това е незаменим ресурс, който освен други неща, оценява учебните програми според типа ученик (използвайки модела на Голей), за който е най-подходящ.

Awakening Your Child’s Natural Genius, Thomas Armstrong (Putnam, 1991).*

Every Child Can Succeed, Cynthia Ulrich Tobias (Focus on the Family Publishing, 1996).*

In Their Own Way: Discovering and Encouraging Your Child’s Personal Learning Style, Thomas Armstrong (Putnam, 1988).*

The Way They Learn: How to Discover and Teach to Your Child’s Strengths, Cynthia Ulrich Tobias (Focus on the Family Publishing, 1994).*

Последно препятствие

Сега знаем какви ресурси търсим, за да отговорим на нуждите на всяко от нашите деца, както и от какво се нуждае Мама, учителят, за да се чувствува сигурна. Но има още един фактор, с който ще трябва да се съобразим – бюджетните ограничения, в които живеем. Виждала съм много ресурси, за които знам, че децата ми ще ги обичат, и които ще използваме лесно, но Кермит ще трябва да работи на три места, за да си ги позволим. А той не иска. Всички имаме само определена сума, която да посветим на домашното училище. Последната глава от тази част в книгата ще ви каже как да ги използвате най-пълноценно.


[1] Повече за труда на Киърси, виж David Keirsey and Marilyn Bates, Please Understand Me: Character and Temperament Types (Del Mar, CA: Prometheus Nemesis, 1982).

[2] Информацията по-нататък в тази глава е адаптирана от книгата на д-р Голей, Dr. Keith Golay, Learning Patterns and Temperament Styles (Manas Systems), 714-870-1064.

[3] Golay, Learning Patterns and Temperament Styles, 30.

* * *
Debra Bell, The Ultimate Guide to Homeschooling
Copyright © 1997 Debra Bell
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова