Как да се ориентираме в учебните програми

Сега идва времето да похарчим пари. Това, което не можете да намерите във вашата библиотека, както и ресурсите, които трябва да се използват по-дълго от един месец (или какъвто е максималният срок за заемане на вашата библиотека), трябва да се намери и плати.

А най-доброто място да видите въплътени всички възможности е на изложението на учебни програми във вашия щат.

Тези фантастични изложения не са за изпускане, особено ако сте нов домашен учител. Хаосът, изборът, говорителите и общението ще ви снабдят с гориво за това ново начинание – или ще ви изтощят – в зависимост от вашия темперамент.

Това са няколко начина да използвате пълноценно този ден:

Максимално използване на деня

По време на моето първо посещение на такова изложение не можех да се сдържам да не купя всичко. Това е първият импулс, на който трябва да устоите – изкушението да купите повече, отколкото трябва.

Често махам книги от купчините, които събират клиентите на Ресурсния Център за Домашното училище – казвам им, че вземат повече, отколкото ще използват. Това може да не изглежда най-мъдрото бизнес решение, но знам, че да помагаш на хората да правят избор, за който няма да съжаляват, ще ми създаде предани клиенти в дълъг период от време.

Имайте предвид тези стратегии:

  • Свършете си домашната работа преди да дойдете. Четете прегледи, искайте каталози, направете списък. Какви цели и резултати имате за следващата година? От каква основна учебна програма се нуждаете със сигурност? Кои други продукти изглеждат най-обещаващи? Колко пари може да си позволите да похарчете точно сега? Най-изгодните цени са обикновено на изложението, така че е разумно да сте подготвени да купувате.

  • Поставете си реалистични цели. Очаквайте тълпи и опашки. Очаквайте пренасищане с информация и чувство на объркване. Това е нормално. Ако идвате под натиска да постигнете твърде много, ще се объркате и вероятно ще вземете лоши решения за покупки.

  • Определете приоритетите. Елате рано и бързо направете най-важните покупки. Посетете семинарите, които са най-важни във вашия списък. Ако се изтощите преди да сте изпълнили всичко, което сте искали, поне най-важните неща са направени. Можете да поръчате касети с работните семинари, които сте пропуснали, и да купувате от дома по пощата.

  • Обсъдете с приятели целите, които си поставяте. Хората посещават изложение за учебни програми по три причини: да разглеждат, да посещават семинари и да купуват. Ако отивате на изложението с някой друг, обсъдете вашите цели преди да пристигнете. Ако вашият спътник има различни цели, и двамата ще се чувствате разочаровани. Разделете се, за да постигнете най-много неща.

  • За нови домашни учители: По-добре вие самите да се образовате преди да започнете да купувате. Посете семинарите. Първо говорете с дистрибутори и стари домашни учители. Винаги можете да купувате по-късно. Това, от което се нуждаете сега, е информация. Донесете си ролка с етикети с вашия адрес и ги използвайте да прибавяте името си на списъците за кореспонденция. До следващото изложение вече ще сте получили множество каталози, които да прегледате преди да отидете.

  • Казвайте “благодаря” на доброволците-координатори. Стотици часове отиват за да се организира изложение, а почти всички изложения се организират от доброволци. Тези хора са пожертвували много часове семейно време за да създадат тази възможност за вас. Те трябва да бъдат оценени.

Десет въпроса, които трябва да зададете преди да купувате

1. Този продукт за домашно училище ли е направен? Ако не, продуктът все пак за индивидуално обучение ли е? Домашното училище е повече като индивидуални уроци отколкото като традиционно училище. Материали, направени за класна стая или групово преподаване, ще съдържат много задачи, предназначени да пазят зает всеки за 50-минутен учебен час. Няма нужда да давате излишни пари за ресурси с твърде тежка заетост.

2. Този продукт използва ли се в други домашни училища, които познавам? Най-успешните ресури, които сме използвали, са препоръчани от други домашни учители. Тези, които правят прегледите, нямат време за използват всеки продукт преди да напишат рецензията. А представителите на компаниите имат предразсъдъци.

3. Този продукт съобразен ли е със стила на учене на моето дете, с неговата нагласа и с нивото на четене? Ще откриете големи разлики между продуктите, определени за един и същ клас. Трябва първо да използвате информацията за стиловете на учене и нагласите, и след това да проверите нивото на четене. Обикновено, колкото по-голям е шрифтът, толкова по-ниско е нивото на четене.

4. Този продукт изисква ли много подготовка от учителя? Ако да, през годината ще имам ли време за това? Колкото повече деца образовате у дома, толкова по-малко време можете да отделите за подготовка на учителя по различните предмети. Ако нещата никога не се използват пълноценно, то е обикновено по тази причина. Когато обучавате повече от едно дете, най-добре се работи със самоучители или с материали, в които всичко е планирано.

5. Този продукт за еднократна употреба ли е или ще мога да го ползвам с години? Това е важно съображение, когато пресмятате цената. Програма на компактдиск, коята съдържа цял комплект енциклопедии, има много по-голяма възвращаемост, отколкото буквар за еднократна употреба за същата парична стойност.

6. А художествената стойност? Дали текстът за учениците и другия материал са цветни и художествено оформени? Оформлението привлича ли детето към страниците? Дали стилът е жив и ясен? Ако този продукт не е привлекателен (особено ако децата са малки), какво планирате за да предизвикате интереса на вашето дете към предмета? Намирате ли този ресурс интелектуално стимулиращ? Ако не, каква нагласа към ученето изработвате във вашите деца?

7. Има ли в него работни задачи за детето, които изискват по-високо ниво на мислене, и които го отвеждат от текста в реалния свят? Ако има само един правилен отговор на въпросите към всяка глава, тогава текстът измерва само запаметяването. Въпроси за оценка, които изискват по-обмислени отговори, било като съчинение или като изследователски проект, изискват от учениците да работят с материала на по-задълбочено ниво.

8. Продуктът запазва ли стойността за препродажба сред домашни учители? Особено важно е, ако е свързано с големи разходи и се надявате някой ден да възстановите част от инвестицията.

9. Материалът има ли идеологическата/философската позиция, която вие приемате? Това обикновено се вижда в увода или в прегледа на програмата. Ако не, попитайте търговските представители. Някои издатели вярват, че ученето е развлечение, и техните материали са направени да развиват това чувство на удивление и радост. Други вярват, че училището е работата на детето, и материалът е направен да развива работна етика. Много популярни ресурси по история са предназначени за домашни учители, които вярват в провиденческата теология (определеното от Бога предназначение, което преди е било върху Израел, сега е върху Съединените Щати.). Вашата позиция в този дебат ще определи дали за вашата програма е подходяща книга като например Peter Marshall, Light and the Glory (Revell, 1977), която има провиденчески възглед.

10. Програмата пълна ли е, или трябва да купувам допълнителени материали? Една скъпа програма за четене, която купих, нямаше читанки. Някои програми по математика изискват допълнително купуване на сборници със задачи. Ръководството за учителя допълнително ли се купува? И наистина ли е необходимо? Намерете къде са отговорите на задачите. Постарайте се да зададете тези въпроси преди да купите, така че да пресметнете точно цената на ресурса.

* * *
Debra Bell, The Ultimate Guide to Homeschooling
Copyright © 1997 Debra Bell
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова