Ръководство по всеки предмет

Вашата рамка

Направете общата рамка на вашата програма по този начин:

През началните години вашата цел е широчина. Дайте на своите деца широко изложение на всички предметни области чрез четене, учебни излети и възможности. Целта е да доведете до повърхността техните области на дарби и интереси. Така можете да започнете да разпознавате Божието призвание за живота на всяко от тях.

После, през гимназиалните години вашата цел трябва да бъде дълбочина. Позволете на своите деца да инвестират значително по-голямо време в тези области, в които имат явни интереси и таланти, и по-малко време в другите, които изглеждат несвързани с тяхното бъдещо призвание.

Не вярвам, че Бог ще ни каже изрично, че Майк е призван да бъде космически инженер, но вярвам, че Той възнамерява да ни открие областите, върху които трябва да се съсредоточим през неговите гимназиални години, за да използваме максимално своето време.

Традиционната система не позволява задълбочено изучаване и усъвършенствуване, но децата са готови за това, когато достигнат гимназиална възраст. Майк вече отделя повече време за математиката, отколкото за хуманитарните области. Заедно със силния интерес като покзател, неговите резултати от тестовете постоянно показват добри способности по математика. Кати вярва, че Бог я е призвал да бъде писател. Макар да не затваряме другите врати, ние й позволяваме да инвестира значителнно време в тази област и да намали своята работа в останалите области, докато се стреми да развива и да разбира Божието намерение за този талант. (Гейб все още има широки интереси, типично за концептуално-глобалния ученик. Неговият най-голям талант е да произвежда непрестанен поток от цветисти коментари на спортните събития. Все още не е ясно как това умение ще бъде използвано, за да разширява царството.)

Относно този раздел

След като определя за какви цели във всяка предметна област подготвям своите деца да постигнат в зрелия живот, работя отпред назад, за да определя стъпките, които са необходими, за да стигнем целта.

Този раздел е предназначен да ви помогне да направите точно това.

За да бъде лесно, съм разделила всяка област на три етапа:

начален (предучилище – втори клас)
основен (трети – шести клас)
среден (прогимназия – нагоре)

Децата ще напредват през тези етапи с по-бързо или по-бавно, но в повечето случаи това е последователността на събитията, която ще следват, придвижвайки се от обща подготовка към усъвършенствуване на умение или предметна област.

Предложила съм ресурси, които много други домашни учители и аз сме намерили за добри. И – само подсещам – ресурсите, които са особено препоръчителни, са написани в получер шрифт. Погледнете ги, но не отминавайте напътствията в Част 2 преди да инвестирате в материалите, които вярвате, че са най-подходящи за конкретните нужди на вашето дете. За да имате пълен списък и преглед на ресурсите, които са на разположение на пазара на домашното образование, прегледайте тези помощни издания:

The Big Book of Home Learning, volumes 1-3, Mary Pride (Crossway, 1996).*

Christian Home Educators’ Curriculum Manual, Cathy Duffy (Home Run Enterprises, 1997). Има упътване за начално и основно ниво.*

Четене

Какво целим?

“Ръководителите са читатели,” каза Кермит в един разговор скоро след като се запознахме. Помислих си, Това е мъж с възможности, докато преценявах своя следващ ход. Въпреки че още не приемах домашното училище, знаех, че нямаше да бъда нещастно обвързана с човек, който не се самообразова, или който няма видение да промени света в своята област на влияние.

Седемнадесет години по-късно, ние сме се заели да произведем същите тези амбиции и в живота на нашите деца, и четенето е необходимо условие за това. Ако децата ви не четат гладко, те ще бъдат ограничени в своя духовен растеж, в избора на кариера и в своето обществено влияние. Това е още една причина, поради която домашното училище е толкова привлекателно за нас: в нашата програма децата имат цялото време за четене, което желаят. Няма някаква безсмислена работа, която да им отнема това време.

Четенето е също ключът за предотвратяване на изтощението при домашното училище. Веднъж като имате самостоятелен читател, вие сте на крачка от това да имате самостоятелен ученик.

Как се стига до там?

Цели гори са били изсечени за производството на книги и дисертации по проблема как да се научат децата да четат. Понякога наричан “Големият дебат,” по емоциите, които разбужда, този проблем се сравнява само с еволюцията и креационизма (и с малко измества войните PC срещу Макинтош). Единият лагер защитава интензивно фонетично обучение, а другият препоръчва “цялостен езиков” подход. Активните християни попадат изцяло във фонетичния лагер, издигайки го почти до нивото на Писанията.

“Цялостният език” в най-чистата си форма защитава употребата на реални книги (не “читанки”) в класната стая и включването на децата в реални задачи за писане и четене, например, издаване на училищен вестник, писмо до любим автор. Той не набляга на фонетиката и инструкциите по правопис, вярвайки, че децата ще придобият тези умения интуитивно в хода на по-цялостния (и по-смислен) езиков опит.

Фонетиката, разбира се, е съществено средство да се научат децата да произнасят думи, но тя не учи децата да разбират или да съставят значение – две неща, които едно дете трябва да прави преди да чете.

За нещастие, движението за цялостен език създава загриженост в родителите повече поради неправилното прилагане на своите идеи, отколкото заради основополагащите принципи на движението. Политически по-силната тълпа просто завзема поредната модна образователна реформа, за да натрапи своята пропаганда на учениците.

Считам, че влизам в много по-малко проблеми ако кажа, че защитавам “програма, основана на литература,” със силна фонетична основа. Как това решава проблемите? Като любител на добри книги не бих могла никога да дам на своите деца елементарна читанка или да сведа изкуството на четенето до интензивни фонетични тренировки.

Ако желаете да научите повече в тази област, Marylin Jager Adams, Beginning to Read (Bradford Books, 1990) е най-значимият труд, който подкрепя позицията, че най-добрите учебни програми съчетават фонетични упражнения с използването на истински книги и контекстуално четене.

Сега, да се върнем към вашата ситуация

Нека да сведем дискусията до практическите неща. Имате дете, което трябва да се научи да чете, и вие нямате идея откъде да започнете. Аз също нямах. Бях учена да чета по една щурава, експериментална програма, която правеше всяка дума в читанките да изглежда като ключ за доброто произношение. Тази програма не живя дълго, меко казано, но може би е причината за това, че съм зле с правописа.

Но въпреки това, измъквайки се цялата с белези и рани, но победоносна от привикването на своите деца да седят на гърне, разбрах, че мога да събера смелостта да ги уча да четат. Прочетох много, много книги за предмета – убедена от “експерти,” че това е задачата, която изисква компетентен учен.

Когато съвсем се обърках, си помислих: Знаеш ли, те казаха, че раждането е много сложно, а то беше доста просто; казаха, че да си родител е сложно, а то също е доста просто. Сложните теории за четене трябва да са просто още един начин да се плащат заплати на “експертите.”

Така че сведох теориите до трите компонента, които предишните поколения биха нарекли просто здрав разум:

 • Децата трябва да могат да изговарят думи и да разбират тяхното значение.
 • На децата трябва да се дават книги, които те искат да четат.
 • Децата трябва да бъдат учени от някой, който обича да чете.

Това е програмата от три части: основни инструкции по фонетика, книги, които децата са заинтересовани да четат, и родители, които обичат да четат. Рано или късно вие със сигурност ще произведете читател. Дори ако вашето дете има истинска неспособност да учи, всяка професионално направена програма ще препоръча индивидуално обучение, използващо интересни за детското внимание материали.

Какво и кога да правим по четене

Начално ниво

Подготовката за четене включва разпознаване на букви и цифри, да може да казва съгласните звукове и да чувства римата. Защо рима? Читанките разкриват нови думи чрез асоциирането им с думи, които вече са познати. Едно дете среща думата “тъща” за пръв път и осъзнава, че тя наподобява думата “къща.” Опитният читател ще я научи като я римува, а не като чете поотделно всяка буква. Д-р Сюс е най-добрият автор за насърчаване на детето да чете чрез рими.

Подготовката за четене също включва много предварително знание. Изследванията показват, че деца, които идват на училище с широк опит – пътували са, посещавали са пиеси и музикални представления, посещавали са исторически забележителности и музеи, срещали са различни хора и т.н. – се научават да четат по-бързо, отколкото деца с ограничено познаване на света извън дома и населеното място.

Каква е връзката? Ние мислим в образи и съставяме смисъл от думите, които четем чрез образите в своите умове. Ако вашето дете е посещавало дървена колиба или музей с експонати от живота на първите заселници, то ще може да си представи и разбере по-лесно разказите, писани от Лора Ингалс Уайлдър в нейната серия книги Малка къща.

Ако никога не сте се занимавали с компютри, нито сте използвали технологии, ръководството за работа с компютър е трудно четиво. Вземете същото ръководство след като сте се поровили известно време в новия компютър, и ще ви станат ясни много повече неща. Дайте на вашето дете същото потапяне в света, за който то ще чете.

Стратегии

 • Четете много поезия, стихове за деца и лирически разкази. Беатрис Потър и Е. В. Уайт са първи примери за писатели за малки деца, които боравят красиво с езика.

 • Движете своя пръст под думите, когато четете на глас, за да учите четене от ляво надясно.

 • Всеки ден четете на глас на вашето дете от разнообразни жанрове: приказки, биографии, научни разкази, действителни истории, случки от Библията и т.н.

 • Използвайте всяка възможност да покажете на малкото дете големия свят, в който живеем. Обяснявайте му всичко.

 • Играйте на словесни игри.

 • Използвайте магнитни букви и други материални предмети, за да учите разпознаването на букви и звуци. Те се намират трудно, но един комплект от малки букви би бил много полезен. Използвайте ги, за да наподобите начина, по който изглеждат печатните думи.

Основно ниво

Веднага след като вашето дете покаже интерес към четенето, започнете обучение по фонетика. Ако детето е малко, следвайте неговия ритъм, спирайте, когато то губи интерес или покаже раздразнение.

Спрете упражненията по фонетика веднага след като вашето дете чете самостоятелно книги, разделени на глави (например, като Boxcar Children или Childhood of Famous Americans) и се придвижвайте към по-високо ниво на четене приблизително на всеки шест месеца. Ако спрете фонетиката и нивото на вашето дете се понижи преди да достигнете на ниво на четене за пети клас (виж Sign of the Beaver от Елизабет Джордж Спиър или Caddie Woodlawn от Карол Райри Бринк като примери), тогава се върнете на преподаването на фонетика, докато отново напредне в самостоятелното четене.

Ако продължавате да се влачите през фонетичната програма, когато вашето дете очевидно е “схванало,” на практика обезсърчава децата да четат. Познавах няколко деца, които “разкриха кода” без никакво обучение по фонетика и четяха самостоятелно преди детската градина. В тези редки случаи можете да благодарите на Бога и просто да пропуснете формалното обучение по фонетика – те са я разбрали интуитивно. Децата, които са постигнали това, продължават да бъдат ненаситни читатели.

Кати, Майк и Гейб се нуждаеха от шест седмици фонетична подготовка, за да продължат самостоятелно. Беше достатъчно да стигнем до началото на двойни съгласни (br, sh, pl, и т.н.), и от там нататък те продължиха сами. Върнах се за кратко да упражнявам срички с Майк, когато се затрудняваше (той разчиташе началото и гадаеше останалата част от думата), но така беше и с другите. Кристин, от друга страна, се нуждаеше много по-дълго време от фонетични упражнения едновременно със самостоятелното четене, за да й помогна да мине на по-високо ниво.

Майка на две еднояйчни близначки ми каза, че едната дъщеря се научила да чете почти само с цялостно-езиковия подход, докато другата се нуждаела от интензивен фонетичен курс. Съставките са едни същи: истински книги плюс фонетична основа в индивидуално съотношение за всяко дете.

Стратегии

 • Дори и при фонетичното обучение има различни лагери. Единият учи свързване на букви отляво надясно: “мак” се чете като ма-к. Други думи в тази група биха били “мач,” “марш.” Другите учат семейства от думи: “мак” се учи като част от “ак”-семейството, с други членове като “сак,” “знак,” “влак” и т.н. Предпочитам втория подход, защото той е основан предимно на римуване, а именно по този начин разчитаме непознатите думи.

 • Четенето е умение. Това означава, че постоянството постига плодове. Всекидневното, постепенно практикуване на фонетично-базирана програма е ключът към успеха.

Препоръки:

Sing, Spell, Read and Write (International Learning Systems).* Тази програма въздействува на много сетива, систематична е и не е претоварена с фонетика – само тридесет и шест стъпки към самостоятелно четене. Читанките са толкова добре написани, че децата ми ги сметнаха за истински разкази и се наслаждаваха на тях. Това скъпо решение, $175, но с видеообучение, аудиокасети, работни тетрадки и игри, и не се иска голяма подготовка от ваша страна. Но в SSR&W няма допълнителни упражнения за детето, което не може да усъвършенствува урока от първия път. Това оставя на родителя да измисля такива упражнения.

At Last! A Reading Method for EVERY CHILD! by Marry Pecci (Pecci Educational Publishers, 1988),* и работните тетрадки Super Seatwork.* Това е съвършен продукт за домашен учител с ограничен бюджет, който няма нищо против да смеси заниманията и игрите, ако просто му се каже какво да прави. Това също е чудесна програма за детето, което чете трудно и в момента използвам точно нея, за да дам на Кристин допълнителната работа, която липсва в SSR&W. Мери Печи препоръчва читанките от серията Life, издавани от Review & Herald (301-791-7000).

Alphaphonics. Това е най-евтината програма, но трябва да бъде подкрепена от книги за четене, игри и всекидневни уроци, направени от вас. За разлика от SSR&W, Alphaphonics използва подхода с групите от думи, и аз съм я използвала, за да допълня SSR&W. Сега може да се закупи и на CD-ROM (4:20 Communications)


Избягвайте скъпи програми за четене, които обещават чудеса за кратко време. Открийте каква програма използва уважаван от вас домашен учител, и заложете на нея преди да бъдете омаяни от медийни рекламни кампании за милиони долари.

Самостоятелно четене

Заедно с фонетичните упражнения давайте на вашето дете интересни книги, които ще го пренасят плавно на все по-високи нива на самостоятелно четене.

Ето примерен списък на книгите във възходящо ниво на трудност, които можете да използвате, за да водите систематично вашето дете към пълна самостоятелност:

Сериите Bright and Early, Dr. Seuss (Random House).

I Can Read It All By Myself Beginner Books, Dr. Seuss (Random House), като:

Hop on Pop (1963).
Green Eggs and Ham (1960).
The Cat in the Hat (1957).
The Cat in the Hat Came Back (1958).

Ready! . . . Set! . . . Read! и Ready! . . . Set! . . . Read! – and Laugh, compiled by Joanne Cole and Stephanie Calmenson (Double Day, 1995).

Серията Step into Reading, levels 1-4 (Random House)*, като:

Happy Birthday, Thomas, W. Awdry (1990).
The Bravest Dog Ever: The True Story of Balto, Natalie Standiford (1989).

Серията An “I Can Read” Book, levels 1-3 (Harper and Row)*, като:

Little Bear, Else Holmelund Minarik (1957)
Frog and Toad Together, Arnold Lobel (1972).
The Golly Sisters Go West, Betsy Byars (1985).

Rookie Biographies (Children’s Press)*, като:

Ben Franklin: A Man with Many Jobs, Carole Greene (1988)
Jackie Robinson, Baseball’s First Black Major Leaguer, Carole Greene (1990)

Серията Boxcar Children, Gertrude Chandler (Warner).

Серията Childhood of Famous Americans, особено тези на Огъста Стивънсън (MacMillan).*

Серията Accidental Detectives, Sigmund Brouwer (Victor).*

Серията American Girl (Pleasant Company).*

Серията Once Upon America (Penguin).*

Серията Малка къща на Лора Ингалс Уайлдър (Harper and Row).*

Серията биографии Scholastic.

Серията Incredible Worlds of Wally McDoogle, Bill Myers (Word).*

Caddy Woodlawn, Carol Ryrie Brink (Macmillan, 1935).*

Shiloh, Joyced Reynolds Naylor (Atheneum, 1991).*

Sign of the Beaver, Elizabeth George Speare (Houghton Mifflin, 1983).*


Продължително четене на ум

С годините сме поддържали и това, което се нарича ПЧУ – продължително четене на ум. Това започна с десет минути след обяд всеки ден. Всеки, включително и мама, трябва да чете – или да спи, ако не е читател (това дава по-голяма мотивация). Когато започнахме, близнаците питаха всеки пет минути дали времето е свършило. Но аз бях твърда и много скоро те очакваха с нетърпение времето за самостоятелно четене. Десетте минути бързо станаха двадесет, а после и час. И сега е нещо много обичайно за Кати, Майк и Гейб да прекарват на ден два часа и повече в четене на добри книги за удоволствие. Това е навик.

Разнообразявайте жанра

След като вашето дете чете самостоятелно, не го оставяйте да се придържа само към един определен жанр като мистериите на Харди Бойс или романсите на Джанет Оук. Една майка, която познавам, е предотвратила това, като е изисквала от своите деца да четат месечно един исторически роман, една книга с наградата Нюбъри, една християнска биография, една нехудожествена и една книга за удоволствие.

Това е забранено!

Каквото и да правите, не падайте до нивото на Р. Л. Стайн или серията Babysitter Club, мислейки, че това ще произведе интелигентен читател. Тези еднообразни романи са пристрастяващи като телевизията и не правят нищо да изострят апетита на децата за по-добра храна – по-скоро, те претъпяват техните сетива.


Повече стратегии и предложени заглавия за създаване на читател могат да се намерят в тези силно препоръчани източници:

The Three R’s at Home, Howard and Susan Richman (Pennsylvania Homeschoolers, 1988).*
The Three R’s: Grades K–3, Ruth Beechick (Educational Services).*
Honey for a Child’s Heart, Gladys Hunt (Zondervan, 1989).*

Ако сте регистрирани в American Online, ще намерите чудесни предложения и дискусия в библиотеката Practical Homeschooling в Children’s Literature (Ключова дума: PHS).

Средно ниво:

Ключовата дума тук е широчина. Сега децата трябва да получат повечето от своите знания по предметите чрез собствено самостоятелно четене. Те трябва да четат много литература по всички дисциплини, за да разширят своето разбиране и речник. Много родители не осъзнават, че разделите за проверка на речников запас на стандартните тестове и колежанските приемни изпити са взети от естествените и обществените науки, както и от литературата. Ако вашите деца четат само художествена литература, те няма да усвоят речниковите умения, от които се нуждаят.

Полезно средство е Reading Lists for College-Bound Students* (Arco, 1990). Това ще ги приготви за SAT-тестовете, както и за типа литература, с която ще работят в колежа.

Най-добрите предложения за развлекателно четене могат да се намерят в Read for Life*, Gladys Hunt (Zondervan, 1992). Написана от християнска перспектива, тази книга е ръководство за увлекателна и добре написана художествена литература, подходяща за юноши. Хънт включва и кратък обзор на мирогледа на автора, за да ви помогне в решението.

Критично четене

Учете вашите деца да четат критично и да анализират литературата като използвате Bible-based Study Guides* на Progeny Press или Reading Discovery Program* на Common Sense Press.

Четене на глас

Последната стратегия за вашия самостоятелен читател: Четете на глас. Толкова много от нас изоставят тази практика щом децата започнат да четат самостоятелно. Но четенето на книга заедно е прекрасен начин за сплотяване на вашето семейство, както и за въвеждане на вашите деца в по-добра литература, която те иначе биха избягвали. Семействата МакКиън и Гамън се събират веднъж седмично да четат на глас пиеси от Шекспир. Те провеждат събрания за Шекспир и заедно посещават изпълнения на пиеси. Техните деца обичат този поет, защото той им е бил представен в контекста на семейно забавление.

Ние сме любители на книги на касети. Дългите пътувания се очакват с нетърпение, ако отделя време да поръчам специална книга за слушане по пътя. И точно това е начинът да се привлече детето към книга, която иначе избягва.

Източници на книги на касети:

 

Blackstone Audio
P.O. Box 969
Ashland, OR 97520
800-729-2665

Listening Library
One Park Avenue
Old Greenwich,CT 06870-1727
800-243-4504

 

Books-on-Tape
P. O. Box 7900
Newport Beach, CA 92658
800-626-3333

Recorded Books, Inc.
270 Skipjack Road
Prince Frederick, MO 20678
800-638-1304

Езикови изкуства

Може би трябва да дадем определение: езикови изкуства е обобщено понятие за съчинение, реч, четене или литература, правопис, речников запас и граматика.

Какви са целите?

Ако си спомняте целите, които Кермит и аз сме поставили за образованието на нашите деца, тогава няма да се изненадате, че в нашата програма има голяма част езикови изкуства. Именно тук нашите деца усъвършенствуват уменията за общуване, от които се нуждаят, за да изразяват своята вяра и идеи уверено и компетентно в писмена и устна форма.

Моята цел е моите деца да не бягат, а да търсят възможности да влияят върху другите. Знам, че за да го правят, трябва да са уверени в тази област. Така че се старая да се упражняваме често и да изпълняваме своите задачи.

Освен ръководното влияние, уменията за общуване са също и най-важно изискване за всяко работно място, за което знам. Информационната епоха е за тези, които могат да се изразяват. Не оставяйте своите деца да напуснат дома без добро разбиране на езика.

Как стигаме до там?

Използвайте две ключови стратегии във вашата програма:

 1. Децата трябва редовно да пишат и четат за аудитория, детска градина – 12 клас. Главните думи думи са редовно и за аудитория. Преди вашите деца да достигнат съзнателния етап на юношество, те трябва уверено да говорят пред група и да споделят своята писмена работа с другите. Това се получава чрез редовни упражнения.

 2. Езиковите изкуства трябва да се практикуват в средата, в която се прилагат на практика. Това означава, че ние не разделяме тези шест области на различни предмети, т.е.. правопис, речников запас, граматика и т.н., а ги съчетаваме в практически задачи, като съчиняване на разкази за семейния вестник, или подготвяне на реч за представлението за Деня на Благодарността. Изследванията показват, че децата, които четат живо и пишат редовно, придобиват умения по граматика, речников запас и правопис. Също е доказано и обратното: деца, които упражняват граматика, речников запас и правопис без редовно четене и съчинения, не придобиват такива умения.

Какво и кога да правите по езикови изкуства

Начално ниво:

Първите разкази, които ще създаде вашето дете, ще бъдат рисунките, които прави. Ако е насърчавано, то ще започне да експериментира с прибавянето на букви към своите рисунки. Когато започва да придобива разбиране на фонетиката, то ще уподоби правописа на думи чрез сравнение с техния звук. Детето ви може да напише ркл за “рокля,” дтк за “докато.” Речникът му ще се разширява или ще се свива в зависимост от количеството “жив език,” което слуша, и от нивото на сложността. (Жив език е разговори в семейството и с приятели, а не думи по радиото или телевизията).

Стратегии:

  • Не говорете на малките деца по бебешки. Използвайте точен език и говорете с цели изречения. Въвлечете своето дете в разговор за картината, която рисува. Наричайте тези разговори “разкази.”

  • Вашето дете ще е готово да съчинява сложни разкази много преди да може да ги печата. Нека да ви ги диктува. Записвала съм разкази от моите деца дори и по-рано от трети клас. След това време те вече можеха да печатат на компютъра достатъчно бързо, за да следват мислите си.

Повечето учебни програми за начално ниво, които съм виждала, изискват твърде много писане на ръка от малките деца. Изящните двигателни умения не се развиват толкова бързо в децата, както техните мисловни умения. Не ограничавайте напредъка на вашето дете като изисквате от него да върши цялото това писане. То може да чете, говори и мисли много по-бързо и по-задълбочено, отколкото може да пише. Така че пишете някои неща вместо него, или вършете устно изискваната работа. Още по-добре ще е, ако се погрижете колкото се може по-рано то да има компютър и програма за писане за деца.


 • Някои от нашите любими спомени са книгите, които моите деца са създали през ранните училищни години. Можете да направите това като сгънете на две няколко листа формат А4. С кръстосан бод зашийте сгънатия край с копринен конец за зъби. Прикрепете картонени корици към страниците със залепваща лента.

 • От време на време намирайте аудитория за авторските игри на вашето дете. Насърчавайте го да изпълни куклено представление за вас или да изиграе любим разказ от Библията. Но не се налагайте. Децата обичат да създават тайни светове, които не са населени с възрастни.

 • Творческите игри стимулират умственото развитие и уменията за творческо мислене. Нашите деца и техните приятели от домашните училища се занимаваха с това почти до своята юношеска възраст. Сложни битки между Нарния и злите Калормени се водеха с часове наред в задния двор, докато множества плюшени животни бяха поставени да защитават спалните. Ако бяха на училище, съм сигурна, че щяха да бъдат подигравани да спрат. Но знаех, че това не е незрялост от тяхна страна; по-скоро това полага основата за бъдещите им умения за четене и писане.

 • Не започвайте все още да изливате пари в ресурси. Отлагайте подреденото учене и четене колкото се може по-дълго. Вашите деца могат да искат да “играете на училище,” но те всъщност не искат вие да подреждате тяхното време и да им възлагате задачи. Вместо това подкрепяйте тяхната инициатива за съчинения, измислянето на истории и беседи.

Редовното четене на книгата For the Children’s Sake, Susan Schaeffer Macaulay (Crossway, 1984) ще ви напомня за ползите от безгрижното и спокойно време на детството. Не се притеснявайте, безскрупулната надпревара ще се появи веднага, когато напуснат детството.

Препоръки:

Write from the Start: Tapping Your Child’s Natural Writing Ability, Donald Graves (NAL Penguin, 1987). За нещастие тази книга вече е излязла от тираж, но все още се намира в библиотеката.

1-2-3 Reading and Writing, Jean Warren (Frank Schaeffer Publications)* е сборник от лесни упражнения за подготовка на деца от начално ниво.

Основно ниво:

Когато вашето дете остави назад своите начални години, неговата папка по писане трябва да включва и творчески и описателни съчинения. В хода на редовното писане то трябва да усъвършенствува практикуването на правописа, граматиката и препинателните знаци.

Правописът ще се развива естествено и с упражнения от (силно) необикновен към стандартен.

Аудиторията, с която то споделя своята работа, трябва да е разнообразна и неформална: връстници, роднини, семейство.

Детето трябва да има всекидневни възможности да говори и да формулира своите идеи в смислени отговори.

Препоръки:

Great Source Books* издава моята любима учебна програма по езикови изкуства, която включва наръчника по английски Writer’s Express (основно ниво), WriteSource 2000 (8 и 9 клас), Writer’s Inc. (гимназия). Тази серия събира в себе си това, което според изследванията помага най-добре при ученето на децата да съчиняват, мислят и учат. Пълната програма от четвърти до дванадесети клас може да бъде поръчана от Ресурсния център на домашното училище.

Въведете частите на речта с тези невероятно привлекателни книги, написани и илюстрирани от Рут Хелър (издадени от Putnam):

A Cache of Jewels and Other Collective Nouns*
Many Luscious Lollipops: A Book about Adjectives*
Kites Sail High: A Book about Verbs*
Up, Up and Away: A Book about Adverbs*
Merry-Go-Round: A Book about Nouns*
Behind the Mask: A Book about Prepositions*

Съчинение:

Децата могат да пишат само за това, което знаят, или което са преживяли. Преди съчиняването трябва да голям обхват на изучавания и различни преживявания. Темите, върху които ще пишат, трябва да се извличат там.

Стратегии:

 • Децата се нуждаят от редовно време за писане. Запазете в програмата място за писане на съчинения и накрая то ще стане навик.

 • Помогнете на вашите деца да открият за какво искат да пишат и коя ще е тяхната аудитория. Вместо конкретни задачи, аз давам на моите деца общи насоки за писане, например писмено изследване за предмет по избор или кратко историческо съчинение. Моята работа е да мисля заедно с тях да открием предмета, за който искат да пишат, или да им давам идеи за излизане от задънени улици, докато съчинението е в процес на писане.

Когато беше малък, Майк пишеше много неохотно. В трети клас го бях помолила да пише дневник. Но той постоянно се затрудняваше, въпреки моя постоянен списък от предложени предмети. Знаех, че за да е мотивиран, той се нуждае от аудитория и цел на неговото писане, която има смисъл за него. Накрая натиснах правилния бутон:

Кермит е разказвачът в нашето семейство. Често се промъква в детските стаи след вечеря и държи децата будни до късно, разказвайки им истории от своето детство. Моите деца така обичаха това, особено след като целта е да се уверят, че мама няма да разбере. Предложих на Майк да си записва всекидневния живот и събитията, които стават по света, така че да може някой ден да ги сподели със собствените си деца, така както прави неговият баща. Майк много бързо изпълни листовете си през тази година.

  • Учете писането като процес на планиране, съчиняване, преглеждане и редактиране. Една добра творба ще мине през този цикъл няколко пъти. Този процес е начинът, по който пишат истинските писатели; нека вашите деца да го следват.

  • Целта е гладкото писане. В техните дневници трябва да бъдат започнати много идеи, но изберете само няколко, за да ги усъвършенствувате и затвърдите. Тези трябва да бъдат представени на аудитория.

  • Един начин да се намери аудитория е да се присъедините към писателска група. Този вариант е добър, ако членовете са достатъчно малко, за да могат всички записани деца да споделят част от своята работа всеки път, когато групата се събира.

Writer’s Co-op Handbook,* Maggie Hogan (1996) ще ви даде много стратегии за организиране на ефективен писателски клуб.

Институт за млади писатели

Преди няколко години се заех да впечатля моите деца като уговорих Зигмунд Брауер, техният любим автор, да раздаде автографи в Ресурсния център на домашното училище. Това се разви в много по-голям проект. Когато разбрах, че Зигмунд е мотивиран като мен да помага на децата да открият удоволствието от четенето и писането, ние създадохме Института за млади писатели.

На тези двудневни събирания децата получават възможност да участвуват в работни групи, водени от някои от любимите им автори, като Зигмунд или Бил Маерс (създател на серията McGee and Me), и Нанси Рю (серията Christian Heritage).

Тези събития не само карат децата, особено момчетата, да са въодушевени от писането, но също показват на техните родители как работят истинските писатели, и какво трябва да правят у дома, за да поддържат мотивацията на високо ниво.

Институтът за млади писатели сега се организира в много големи градове в САЩ и Канада. За повече информация пишете на YWI, 1425 E. Chocolate Avenue, Hershey, PA 17033. Или позвънете на 717-520-1303.


 • Когато вие или други си давате мнението за детското съчинение, съсредоточете се първо върху съдържанието, и едва след това върху изпълнението. Целта е да се възпитат деца, които имат да кажат нещо ценно, не които просто са усъвършенствували говоренето.

 • Успехът на съчинението трябва да се измерва според степента, до която то изпълнява вложените намерения и достига избраната публика. Когато децата от съвместното училище създадоха книжки с картинки, от които да четат на глас на децата в предучилищна възраст, техният успех пролича от показания интерес на малките деца. Когато моите средношколци пишат изследване, техният успех се измерва според степента, до която изследването подкрепя тяхната теза.


В тези книги ще намерите още превъзходни стратегии за насърчаване на учениците на основно училищно ниво да пишат:

Write to Learn, Donald Murray (Holt, 1989).
Any Child Can Write, Harvey Weiner (Oxford University Press, 1990).*
Writing from Home, Susan Richman (Pennsylvania Homeschoolers, 1990).*

Говорене:

Обсъждайте с вашето дете материала, който то учи. Това ще го научи да мисли активно и да се упражнява да формулира своите мисли в ясни отговори. Задавайте често въпроси. Тежестта за ученето е върху ученика, не върху учителя. Изисквайте от вашите деца да се занимават активно с материала и да очакват, че ще говорят за него.

Намирайте все по-голяма и разнообразна аудитория за вашите деца – в началото членовете на семейството и роднините, след това почивни клубове и връстници. Провеждайте всяка година тържествени представления като рецитали и пиеси.

Когато за първи път преподавах на второкурсници, бях толкова нервна, че завърших четиридесет-минутния урок за десет минути. За момент стоях вцепенена, без никаква идея какво да правя, а след това започнах практически занимания с учениците, което постави моите отношения с тях на правилния път. Сега, след повече от хиляда часа практика, никога не ми липсват неща, които да говоря. Практиката има значение. Наистина, доста често съм изпадала в глупаво положение, но за сметка на това имам толкова много позитивни преживявания, че това не поклаща ни най-малко моята увереност. Това е целта с вашите деца. Давайте им толкова много практика и толкова много възможности, че степента на успех да надделее над чувството за провал, особено когато са още малки.

До моята прогимназиална възраст не бях свирила на пиано пред много хора. Когато най-после го направих, се смутих и изгубих своята увереност. След това избягвах да участвувам и дори смених основния предмет от музика към английски език, след като осъзнах, че музикалните изпити в края на срока ще са голяма част от моето обучение. Не желаех същия сценарий за моите деца. От осемгодишна възраст те участвуват в концерти по пиано два пъти годишно, а от петгодишна възраст в множество пиеси и изпълнения. Те може би страдат от свръхувереност много повече, отколкото от неувереност. Но когато станат възрастни, искам те да са усъвършенствувани, изразителни говорители пред публика.

Правопис:

Пиша с опитността на човек с лош правопис, който все пак е успял да стане учител по английски. Имах много частни теории за правописа, които бяха потвърдени от д-р Ричард Джентри, също слаб в правописа, който си отмъсти на системата като придоби докторат по преподаване на правопис. Неговите книги Spel . . . Is a Four-Letter Word* и Teaching Kids to Spell* са силно препоръчителни.

Първо, правописът е проблем на зрителното възприятие, а не лингвистичен проблем. Следователно, можете да имате деца, които получават високи оценки по четене и речников запас, но се провалят в тази област. Убедена съм, че хората, които са естествено добри в правописа, както естествено добрите артисти, могат зрително да си представят правилно написаните думи. Поне те така ми казват.

Въпреки че имат родители, и двамата от които са слаби в правописа, Майк и Гейб са добри в тази област. Никога не съм използвала с тях програма за правопис. Не съм правила друго освен да ги насърчавам да четат и да пишат. От друга страна, Кати, моето най-инициативно дете, има ужасен правопис. Тя дори не е опитвала фонетичната равнозначност през годините. Не можех да дешифрирам нейните съчинения, и често дори и тя не можеше. Както е самоуверено дете, можем да я подкачаме за това.

Нейният правопис силно се подобри сега, когато е на единадесет години, защото тя редовно използва Spel It Plus 3 (Davidson), софтуерна програма, и чете и пише през цялото време. Проверяващата програма на нейния компютър й помагала да прегледа своята работа преди да я предаде.

Стратегии:

 • Ефективната програма за правопис е мулти-стратегия. Това означава, че използвате разнообразни методи и игри за ученето на децата на правопис. Винаги, когато е възможно, бъдете практична: аз съм използвала кръстословици, магнитни букви, Скрабъл плочки, и игри на думи като бесеница, за да помогна на моите деца да си представят по-добре стандартния правопис.

 • Не ограничавайте вашите деца да пишат само това, което знаят правилно. Творческият правопис е добро нещо. Не спираме децата си да играят бейзбол, преди да са научили всички правила и да са усъвършенствували всички умения; а използваме играта като метод за научаване на правилата и подобряване на техните умения. Насърчавайте вашите деца да поправят сами своята работа. В процеса на съзряване Кати първо се научи да разпознава сгрешените думи в своите съчинения, и след това да ги пише правилно.

Препоръки:

Изберете програма за правопис, която групира писането на думи според общ белег. Правописната програма на университета Боб Джоунс го прави, както и The Natural Speller, Kathryn Stout (Design-a-Study), но много други традиционни програми групират случайно думите.

Средно ниво:

Време е младежът да бъде изтикан от гнездото. Уменията, които е придобил в изразяване, съчинение, правопис, речников запас и т.н., сега трябва да бъдат умело използвани за постигане на реални цели – академични, граждански, професионални и др. Аудиторията, на която той ще предава своите идеи устно и в писмен вид, трябва все повече да нараства отвъд членовете на неговото семейство.

Вашият ученик трябва да пише, за да учи учебните дисциплини. Творческото писане трябва да продължи, но техническите изследвания и писмени работи да бъдат седмична практика. Освен да пише от своя опит, сега ученикът трябва да пише и от придобитите знания от четене. Това трябва да надмине простото пресъздаване на факти, които е запомнил, към смислено обсъждане на идеи и възгледи, които той формулира.

Трябва да се постигне интуитивно разбиране на граматиката като резултат от цялото писане и четене през основното ниво. Сега е времето кандидат-студентът да научи правилната терминология за граматически конструкции, т.е. косвени допълнения, обстоятелствени пояснения и т.н. Това техническо разбиране на синтаксиса ще му даде средствата, с които той ще контролира по-добре своето писане.

Препоръки:


Програмата, която споменах по-рано, Great Source Books, според мен върши най-добрата работа в преподаването на това техническо разбиране с пряко приложение чрез целенасочени съчинения. Друга препоръка е Easy Writing, Wanda Phillips (ISHA Enterprises)*. Ще трябва да се погрижите граматическите упражнения в тази книга да са съчетани с програма за съчинения, но тук ще намерите много практически упражнения, с които да подсилите обучението в тази област.

Стратегии:

 • За да имат смислено писане , сериозните ученици трябва да се насърчат да участвуват в някои от академичните състезания, изброени в Ресурсния пътеводител – особено тези, които изискват писмен проект. Някои поддържащи групи публикуват бюлетин или годишник, писан от гимназисти; това е друг превъзходен начин децата да се включат в смислено общение.

 • Груповите дейности, които се основават на дискусия, ще дадат на учениците неформална среда за проверка на идеи, формиране на мнения и подобряване на общуването. Погрижете се да дадете висока награда за участие в час, за да подтикнете по-мълчаливите ученици да поемат риска и да се научат да допринасят към часа.

 • Или организирайте курс по публично говорене, или се погрижете вашето дете да изнася официална реч или устно представяне поне веднъж в годината. Много ученици, които оценявам, са намерили форум за това в 4-Н.

Препоръки:

Увеличете речниковия запас чрез систематично изследване на гръцките и латинските корени. Vocabulary from Classical Roots (Educators Publishing Service) е програма, която ще ви помогне да правите това.


WordSmart (800-858-9673) е водещият издател на речников софтуер. Посете тяхната уеб-страница в http://www.wordsmart.com, за да поиграете на техните речникови игри и да научите повече за този продукт.

Webster’s New World Student Writing Handbook, Sharon Sorenson (Macmillan, 1992)* съдържа модели и последователно обучение за съчиняване на всички видове писмени работи, които гимназистите трябва да правят в училище. Това е добър справочник за гимназията и колежа.

Математика

След като аз самата не знаех това, предполагам, че някои от читателите също не го знаят: аритметика означава решаване на задачи с използване на основните действия като събиране, изваждане, умножение и деление, когато всички величини са известни. Висша математика е това, което използваме, за да решаваме задачи с неизвестни величини или променливи, често представяни с х и у. (Например чрез аритметика си балансирам бюджетната книга, където колонките за “дебит” и “кредит” имат известни величини; но е нужна висша математика, когато има колонки още от 1988, които са оставени празни, или са изпълнени с променливи, като силно подчертани ??? или !!!!, оставени от Кермит.)

Какви са целите?

Нуждаем се от математика, за да решаваме задачи и да вземаме решения в живота по логически начин (обратно на интуитивния начин, моя предпочитан начин на мислене – иначе познат на съпруга ми като налучкване).

Колкото по-големи са числата, колкото повече са условията, които участвуват в решението, толкова по-висша математика се изисква. Тъй като науката, инженерството и технологиите все по-силно навлизат във всяка област на нашия живот, все повече хора от нас, които сме се опитвали да ги избегнем, ще трябва да използваме все по-висша математика, за да вземаме решения и да вършим нашата работа във всекидневния живот.)

Мислех си, че тази алгебра, тригонометрия и изчисления са само за техничари като Кермит, но откакто нашият скромен бизнес нарастна, осъзнах нуждата от математическо мислене. Все още не мога да реша математически трудностите по управлението на Ресурсния център на домашното училище; дори не мога да съставя задачата! Но казвам на Кермит, че той трябва да е насърчен, че поне сега признавам, че решерията, които трябва да вземаме, са по същество математически.

Вашите цели за децата в тази област трябва да бъдат да ги подготвите да бъдат добри настойници на своите финанси. Мъдрото определяне на бюджета за супермаркета, купуването на дом, инвестирането за бъдещето и т.н., всичко изисква добро разбиране на основните аритметични действия. До едно време това може да е достатъчно; но за да са конкурентни на бъдещия трудов пазар, както и да използват напълно технологичните възможности във всекидневния живот, те ще се нуждаят от по-добро разбиране на висшата математика, отколкото вероятно сме смятали.

Нещо повече, ако преподаваме математиката като начин на мислене, ще научим нашите деца да вземат решения и да решават добре проблеми – дори и тези, които не включват числови действия.

Как постигаме това?

И така, за да са готови да използват математически умения като възрастни, нашите деца трябва да бъдат учени да работят с числа и да решават сложни задачи в условията на приложение в реалния живот. Един специален брой на Newsweek за ученето дава тази вярна илюстрация:

Повечето деца от средните училища са достатъчно способни да разделят 1128 на 36 – поне със своите калкулатори. Но когато на национален изпит на американските гимназисти бил поставен въпросът да решат следната задача: “Един военен автобус побира 36 войници. Ако 1128 войници трябва да бъдат превозени до полето за тренировки, колко автобуса са необходими?” само 70% решили вярно задачата – разделяйки 1128 на 36, за да получат 31 с остатък 12 (или 31⅓). Но по-лошо, от тези, които са достигнали до тук, само един на трима продължил до заключението, че са необходими 32 автобуса. Останалите, свикнали със стерилния, ограничен свят на училищните часове по математика, въобще не се замислили дали е възможно да има ⅓ от автобус.[1]

Децата трябва да виждат на всяка крачка, че аритметиката и математиката са средства, които ни позволяват да доведем истинските задачи от живота до логични заключения. Но ако не преподавам математика в практическа среда на реални задачи, накрая моите деца ще се опитат да сложат 1128 войника в 31⅓ автобуса, точно както и аз бих решила задачата в гимназията.

Какво и кога да се преподава по математика

Начално ниво:

Както във всяка друга учебна област, ще започнем с потапянето на децата в среда на числа и математически понятия. Насърчаваме ги да се занимават с тези абстракции чрез игри, използващи реални предмети. Построяваме основа на математическо разбиране като използваме математически понятия докато говорим с нашите деца.

 • Джони, подай ми, моля те, две ябълки от коша. Трябва да прибавя още две ябълки в тази рецепта.

 • Ейми, моля те, дай две от твоите плюшени играчки на Джони. Ще ти останат цели три, с които да играеш.

 • Тази рецепта прави достатъчно макарони със сирене за четири души. Понеже имаме осем души в семейството, трябва да удвоим всички съставки.

Ето някои от математическите понятия, за които да говорите и които да обяснявате в началните години:

 

броене
измерване
дата и време
пари
събиране
изваждане

форми
размер
съчетаване
откриване на модели
удвояване
разделяне на две

Стратегии

 • Конкретно, конкретно, конкретно. Всичко, което правите, за да подготвите вашето дете за формално образование, трябва да бъде в границите на нагледен модел. Все още не е време да се показват бързо карти със задачи и да се запомнят математически факти – всъщност, точно това е подходът, който кара нашите деца да мислят, че математиката съществува само в абстрактната област, и не е следствие от необходимостта да решаваме проблеми във всекидневния живот.

 • Нуждаете се от много неща, които да броите и подреждате:

  • Използвайте за броене сто еднакви предмета: монети, лепенки и т.н.

  • Съберете друга колекция, която лесно се сортира в групи: цветни жетони, топчета и т.н.

  • Съберете още една колекция с различни форми, размери, цветове и др., например копчета.

Устно, давайте на децата си словесни задачи, които да решават с тези инструменти.

Когато Майкъл беше тригодишен, измислих непрекъсната приказка за битки и храброст за неговата колекция от дървени войници. Казвала съм му да ми донесе пет войника от детската стая, за да подсили войските в хола. След това съм искала да върне седем фатално ранени мъже в болницата в детската стая. Следващото ми поръчение е да прибави още шест войници за подкрепление и да ми каже колко войници са на бойното поле. Историята ставаше все по-сложна и по-сложна, включвайки разделянето на войските на две, разполагане на различни места, удвояване на броя и т.н. Създайте ваша собствена игра. Стратегията е да накарате вашите деца да усетят нуждата от математическо мислене в среда на жива реч.


 • сега се произвеждат прекрасни книги за деца, които развиват математическа грамотност в контекста на някаква история. Вижте книгите на Стивън Келог, Анно, Тана Хобън и Брус Макмилън от вашата библиотека.


 • Въвличайте вашите малки деца във вашия всекидневен процес на вземане на математически решения. Обсъждайте това с тях докато приготвяте вечеря, отивате до магазина, смятате ресто или правите покупки. Ударението не е в това да разберат понятията, а да започнат да разбират, че възрастните вземат математически решения като нормална част от своя живот.

 • Търсете модели и симетрия в природата.

 • Използвайте ребуси, за да помогнете на малките деца да развият ранни умения за решаване на задачи.

 • Сортирайте дрехи, монети, копчета и блокчета в различни категории, т.е. цвят, форма, стойност и т.н.

 • Преподавайте дроби чрез разделяне на ябълки, пици или десерти на равни части.

 • Учете детските рими и песни за броене. Преподавайте броене по редици (2, 4, 6, 8, . . . 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 . . .).

 • Макар че сега сме почти само дигитални, децата все още се нуждаят да казват времето по часовник със стрелки. Купете си такъв голям часовник. Когато го имате, използвайте го не само за да преподавате времето, но и деленията на часа.

 • Направете или купете празен календар, достатъчно голям, за да могат децата да вписват дните.

 • Закачете голям термометър от външната страна на кухненския прозорец и накарайте децата си да отбелязват дневната температура.

 • Използвайте голям кантар за теглене. Купете си везни, за да преподавате понятието за “равно.” (Този конкретен образ по-късно може да бъде използван да преподавате на по-големите деца да “изравнят” двете страни на уравнение по алгебра).

 • Отделете един ден да измерите вашия дом. Използвайте рулетка, линеал и сгъваемият метър на татко.

Препоръки:

1-2-3 Math, Jean Warren (Frank Schaeffer Publications)* ще ви даде повече подготвителни игри, които да играете с вашите деца от начална училищна възраст.

Math Safari (Educational Insights)* е електронна игра, основана на новите математически стандарти, които упражняват децата в основните действия. Тя е добра за деца, които са готови за аритметика, но не са готови за цялото писане, което се изисква. Кристин смята този ресурс за много мотивиращ.

Основно ниво:

След забавния сезон на математически игри и забавления сега сте готови да прибавите към тази стратегия формално обучение по аритметика. Но какво точно трябва да включва това обучение е предмет на спор, като при четенето. Националният съвет на учителите по математика издаде през 1991 стандарти за математическото образование. Те бяха широко приети и отразени в най-последните издания на стандартните тестове. Заедно с други неща новите стандарти силно наблягат на математическата логика и математическото предаване на информация. Това означава, че децата работят върху задачи, които са по-сложни и често в писмена форма. И вместо върху водено от учителя обучение, ударението е върху това децата да обсъждат процесите, които са използвали в решаването на задачи.

Критиците на тези стандарти ги обвиняват, че сега децата правят още по-малко рутинни упражнения, докато азиатските и европейските ученици са увеличили преднината си, и неправилното прилагане на тези стандарти създава класни стаи, където никой отговор не е грешен, и всички пътища при решаването на една задача са еднакви по стойност.

Вероятно няма да ви изненада да научите, че аз отново приемам и двете страни в спора, като подкрепям обучение, което включва:

 • упражнения
 • всекидневни упражнения по основна аритметика
 • седмично решаване на текстови задачи
 • много математически проекти и игри
 • редовни дози състезания и групова работа

Стратегии:

  • Преди децата да преминат на по-висша математика, те трябва да могат да боравят с математическите факти без да се замислят. Това ще им позволи да се придвижат бързо към по-трудните страни в осмислянето на задачите. Математическите факти се усъвършенствуват чрез упражнения – дайте на децата тестове за време, като направите игра подобряването на времето за решаване на задачи. Calculadders (Providence Project) е източник на възходящо усложняващи се и упражнения по математика с определено време за решаване.

 • Използвайте нагледни пособия, за да създадете конкретни модели на математически понятия и абстракции. Ние всекидневно използваме Cuisenaire rods*. Това са цветни пръчки с различна дължина, представящи числата от 1 до 10. Измамливо прости и нескъпи, те са незаменими за нагледно показване на събиране, изваждане, умножение, деление, дроби, равенства, съотношения и други. Трябваше ми малко повече четене, за да се науча как да ги използвам, но след като веднъж осъзнах основните понятия, беше лесно да ги направя съставна част от нашата програма. Те са постоянна част от Miquon Math (Key Curriculum Press)*, начална програма, която използвах с Кристин и Кати, също често ги изваждам, за да помогна на момчетата да получат нагледно изображение на понятията по алгебра.

 • Ние използваме Cuisenaire rods, необходими за Микуон сериите, но от Addison-Wesley (800-447-2226) мож да се поръча по-разширен кмплект, както и помощни материали. Помолете за каталога на Cuisenaire.

 • Ценна находка от ръчни пособия и други математически помагала могат да бъдат поръчани също от каталога Hands-On Math на Delta Education (800-442-5444).

 • Забавлявайте се, като правите таблици и графики. Направете проучвания и анализирайте данните. Гейб беше толкова заинтересован в проект за изследване на своите приятели, че накрая направи нещо като изследване на университетско ниво чрез събиране на данни от домашни ученици от Пенсилвания, събиране на резултатите и “публикуването” им в доклад от 10 страници – когато беше на десет години. По-късно това беше част от разказ, който той продаде на едно местно списание.

 • Запознайте децата с инструментите, с които разполага един математик, например калкулатори, теглилки и мерки, таблици, графики и т.н. Най-добрите математически калкулатори се произвеждат от Texas Instruments, които също се продават от Delta Education. Ние използвахме TI-108 за началното ниво (има големи бутони за малки пръсти) и Math Explorer Plus след това. (Децата ще се нуждаят и от графичен калкулатор за гимназията). Веднъж след като моите деца разбраха принципите на процеса, по който се решава даден алгоритъм, аз им позволявам да използват калкулатор, за да решават или проверяват своите задачи.

 • Преди да решите задачата, правете анализ на отговора, за да развивате математическо мислене. Питайте децата дали отговорът има смисъл, за да ги поддържате съсредоточени върху използването на логиката.

 • Позволете им да спечелят пари като помагат у дома, и след това да развият отговорност за тяхното мъдро управление.

 • Използвайте стратегически игри: карти, домино, шах, Mancala, Twenty-Four, и т.н., за да развивате интуитивно математическо мислене.

 • Организирайте група по Math Olympiad. Това е превъзходно състезание по решаване на задачи за деца от 4 до 6 клас. Учителят по математика на нашите деца, Джейн Римър, води група по Math Olypmiad и MathCounts за ниските гимназиални степени като клас в CHESS и използва това като средство да учи децата на серия стратегии за решаване на задачи. Ако ударението е върху това, вашите деца ще имат голяма полза, независимо от това, колко успешни ще бъдат накрая на изпитите.

 • Музиката е по същество математическа в своята структура. Свиренето на инструмент и теорията на музиката също ще развият математическото мислене на вашето дете.

Препоръки:

За развиването на математическо мислене и на конкретна основа препоръчвам следните основани на ръчни материали програми:

Miquon Math (Key Curriculum Press) е нескъпа програма за детска градина – 3 клас, която използва Cuisenaire rods като съставна част от обучението. Тя е много силна в помагането на малките деца да придобият принципно разбиране за математическия процес.

Math-U-See е основана на нагледни материали програма, направена от учителя по математика и домашен учител на своите деца Стив Дем. По-скъпа инвестиция е от Miquon Math, но е така, защото включва много добри образователни видеокасети и ръчни материали, които могат да се скачват като Лего. Може да бъде наета демонстрационна касета за 10 долара, и това е всичко, което ви трябва да се убедите, че това е изключителна програма.

За упражнения и всекидневна практика по основните аритметични действия най-доброто е:

Saxon Math*: Малко неща могат да се съревновават с достъпното използване и представянето на началната програма на Saxon Math.[2] Тя започва със Saxon 54 (това означава 5 клас, или напреднало ниво на 4 клас; Saxon 65 означава 6 клас, напреднал 5 клас, и т.н.) Ние я използваме в подготовката по алгебра. Децата, които използват Saxon Math, често се класират забележително по-напред при стандартните тестове, които проверяват традиционните аритметични умения. (Обратно, тя е недостатък при тестовете, които са направени по новите математически стандарти.)

За развиване на сбор от стратегии за решаване на задачи:

Figure It Out: Нива 1–6 (приблизително от първи до шести клас) в наличност при Pennsylvania Homeschoolers.

Math by Kids, Susan Richman. Може да се купи от Pennsylvania Homeschoolers.

Creative Problem Solving in School Mathematics, George Lenchner. От основателя на Math Olympiad, и може да се поръча от тях. Използвайте го като допълнение или основен текст за ученици в четвърти клас или по-големи.

За забавление и игри:

Family Math (Lawrence Institute of Science).* Нагледни дейности направени за родители, които да провеждат у дома със своите деца, детска градина – 8 клас. Синди я използва една година като основна програма, за да даде на Джоуи и Дениъл конкретна основа. Джоуи премина от тази програма направо на Saxon 76.

I Hate Mathematics! Book (Little Brown, 1975) и всички други от Мерилин Бърнс.* Бърнс е водещ образователен експерт по математика, както и плодовит писател. Прочетете всичко от нея, до което се доберете, и ще имате всички идеи, от които се нуждаете за превъзходна математическа програма.

Средно ниво:

Курсът на обучението, който ще следвате в гимназията, ще бъде сериозно повлиян от целите за колеж и кариера, които вашето дете обмисля. Ако вашата дъщеря говори за медицина, нуждаете се от три до четири години напреднала математика; ако синът ви иска да започне свой бизнес, трябва да покриете основните изисквания по алгебра и геометрия и след това да се съсредоточите върху счетоводство и бизнесматематика. Така че в тази част аз ще се огранича до общ преглед на математиката в гимназиалната степен и ще се опитам да ви насоча в правилната посока, като очертая вашите възможности.

Нормалната последователност на учението в това ниво включва алгебра 1 и геометрия, и след това за кандидат-студентите алгебра 2, тригонометрия и начално интегрално смятане, обикновено съчетани в курс по математика за напреднали. Също препоръчвам да включите, било чрез курс на изследване или работен опит, приложна математика, финансов мениджмънт и инвестиции, и компютърни науки. Последните умения са много по-важни за реалния живот отколкото тригонометрията някога може да бъде.

Стратегии:

  • Запознайте вашия юноша с колкото се може повече професии и научни области, за да му помогнете да реши от рано дали е ориентиран към естествените или към хуманитарните науки в колежа, или към специално или техническо училище. Тогава може да се придържате към най-добрата последователност от математически дисциплини, които да изучавате в гимназията. Посещавайте работни места или поканете хора в съвместните часове да говорят с децата за своята професия.

  • Използвайте частни учители по математика, видеообучение и софтуерни програми, за да преподавате висшата математика, която не е по вашите сили.

  • Изисквайте от вашите юноши да печелят и да спестяват пари. Ако изисквате от тях да плащат за всичко, освен за основните потребности, ще можете да ги възпитате в отговорно управление на пари, докато са под ваш надзор.

 • Продължавайте да поддържате математиката възможно по-конкретна и приложима в решаване на реални задачи. When Are We Ever Gonna Have to Use This? (Dale Seymour)* е отлично помагало, което дава на децата реални математически задачи, извлечени от над сто различни професии.

 • Продължете да наблягате на уменията за логическо мислене, необходими в математиката. Казвали са ми, че геометрията, която децата трябва да владеят за прием в колеж, може да бъде научена с половин-годишен курс, и че теоремите и доказателствата, които сме учили, нямат голямо приложение в бизнеса или науката; но аз искам моите деца да ги учат напълно, поради по-важни причини:

От геометрията първо научих красотата и умението на логическото мислене – и това ме доведе до смъртоносния удар на К. С. Луис, който доказва в Обикновено християнство, че Христос или е това, което казва, че е, или е луд.[3] Ловко направлявана по тази пътека от дедуктивната логика на Луис, бях оставена без възможност за удобен избор. Нямаше силогизъм за Христос като добър учител или морален човек, никакви застъпващи се кръгове, където бих могла да заема средна позиция. След като грижливо упражнявах тези геометрически доказателства в гимназията, знаех, че може да се извлече само едно и единствено заключение. Нямах изход за бягство освен да се обърна към Бога.

Геометрията е същото средство, което смятам да използвам, за да дам на своите деца добре основана вяра.

Препоръки:

Основни учебници:

Saxon Math*: Алгебра 1, алгебра 2, математика за напреднали, интеграли и физика е предпочитания избор. Учебниците на по-висшите нива са достатъчно предизвикателни, за да подготвят учениците за AP изпитите. Някои ученици намират повтарящите се обяснения на Saxon за сухи; но за майката учител, уроците и ръководствата за решаване стъпка по стъпка са трудни за прескачане. Тази програма е също добра за частни уроци. Saxon не прави много да демонстрира как се прилага на практика тази висша математика, така че ще трябва да допълвате чрез опит или чрез други ресурси.

Elementary Algebra, Harold Jacobs* и Geometry, Harold Jacobs* (W. H. Freemann). Използваме това за алгебра, защото Майк и Гейб считат Saxon за твърде скучна. Без ръководство за решенията то е трудно за мен, но от друга страна, учебниците на Якобс имат много повече личностен характер и творчески подход за решаване на задачите от Saxon Math. Понеже виждам, че това е възможна област за бъдеща ориентация на Майк и Гейб, чувствувам, че моето допълнително време е добре прекарано.

Discovering Geometry: An Inductive Approach (Key Curriculum Press). Това е изумително творчески текст, който със сигурност ще запали интерес във всички деца, освен в най-неподатливите към математиката. Недостатък е подготвителното време, което вие или учителят трябва да отдели. Той е направен за използване в класната стая с много групови учебни дейности. Ако организирам малка група за геометрията, това би бил моят избор на текст.

Advanced Algebra through Data Exploration: A Graphing Calculator Approach (Key Curriculum Press) току що беше пуснат на пазара и ще преподава алгебра 2 чрез приложения в реалния живот, като се придържа също и към новите математически стандарти. В този курс задълбочено се използва графичен калкулатор.

Keys to Algebra и Keys to Geometry (Key Curriculum Press)*. За учениците, които искат просто да изпълнят основните изисквания и е малко вероятно да продължат с математика или с естествени науки в колежа, тази опростена програма е най-творческият и най-безболезненият начин зе пропедаване на материала. (Тя работи добре с напреднали основни ученици, които също искат предизвикателство.)

Видеокурсове, които заслужават внимание, се намират в Chalk Dust Company (800-588-7564), The Annenberg/CPB Collection (800-Learner) и The Teaching Company (800-832-2412).

За финансов мениджмънт и приложна математика:

Get a Grip on Your Money, Larry Burkett (Focus on the Family Publishing, 1990). Това е курс по управление на пари, направен да бъде поднесен като шестседмичен избирателен предмет за младежи.

Consumer Math (Bob Jones University Press).

Applied Math (A Beka). По-предизвикателна от програма за потребителска математика, съсредоточена върху бизнес математика и финанси.

For All Practical Purposes: Introduction to Contemporary Mathematics (W. H. Freeman and Co). Набляга на практическите приложения на математиката, но на по-високо ниво отколкото повечето програми за потребителска математика. Добър избор за кандидат-студента.

Софтуер:

Mathematica, Student Version, Wolfram Research (800-441-6284). Това мощно средство е водещата софтуерна програма на университетско ниво. Започвайки с алгебра, вашето дете ще използва тази програма в гимназията и след това срещу малка такса ще може да я пригоди за бизнес-приложения. Тя също ще премахне нуждата да купувате графичен калкулатор.

За забавления:

The Joy of Mathematics и More Joy of Mathematics, Theoni Pappas.* Включете тези чудесни задачи и анекдоти във вашата седмична програма, за да помогнат да насърчите любов и възхищение към математиката във вашите юноши.

Естествени науки

Трагично е, че дисциплината, определена от Бога да демонстрира Неговото съществуване и характер, е избягвана от християните и боготворена от невярващите. Бог ни е дал математиката като средство да разсъждаваме логично, а ни е дал науката за да схванем истината. Това е дисциплината, където откриваме природните закони. И тези закони сочат към Бога. Както създанието отразява Създателя, така природните закони са предназначени да отразяват духовния закон.

Като млада християнка гледах на науката като на заплаха за моята прохождаща вяра и избягвах тези курсове в колежа, но като зряла вярваща, която търси по-добро разбиране на науката със своите деца, тя стана могъщо потвърждение на нашата вяра. Когато децата ми и аз изучаваме сложния микрокосмос на атома и след това видим същото разумно устройство увеличено в структурата на вселената, това унищожава всяка логика, която приема, че няма Създател.

Вместо да отстъпват от тези дисциплини, християните трябва да наводнят тези научни области и да използват своите открития, за да насочват хората към техния духовен произход.

Какви са нашите цели?

Какво трябва да придобием от науката, за да ни служи в зрелия живот? Ако преподаваме естествени науки с наблягане върху запомнянето на факти, тогава е доста трудно да се направи списък с важните за всички нас неща. Но ако преподаваме естествените науки като процес, тогава можем да ги използваме, за да дадем на своите деца уменията, от които се нуждаят, за да анализират, синтезират и оценяват информацията – във всяка дисциплина.

Анализ е процесът, чрез който разделяме нещата на части – ако предпочитате, разделяме на съставни части и категории. Синтез е процесът, чрез който свързваме нещата по нов начин – това е творческият процес, който води до нови идеи, нови продукти, нови процедури. А оценката е умението, чрез което правим заключения и оценяваме възможностите за избор пред нас.

В живота използваме анализ, синтез и оценка за три неща:

 • решаване на задачи
 • вземане на решения
 • нововъведения

Това необходими умения ли са, които желаем да имат нашите деца като възрастни? Ако да, тогава няма по-добро средство от естествените науки като конкретен модел за практикуване на тези процеси с вашите деца.

Как стигаме до там?

Доброто образование по естествени науки винаги се открива и никога не става насила.

Б. К. Хиксън

Моят подход към естествените науки е повлиян от Брус Хиксън, учител по естествени науки и създател на някои от най-добрите работни лаборатории по естествени науки, които съм виждала. Бях запозната с философията на Брус първо чрез лабораторните книги, които той е направил за Wild Goose Press, доста нестандартна компания за образование по естествени науки, която той основа. Когато Young Writers’ Institute реши да основе Young Scientists’ Institute, ние се свързахме с Брус и го помолихме дали не би желал да е в ролята на “лудия учен.” Така той и някои от неговите колеги сега провеждат тези двудневни работни семинари с нагледна лаборатория за домашни ученици. Те са много чудесни, ако ви харесва да правите дисекция на кравешки очи, чертаене на траекторията на бутилка от газирана вода, хвърлена от 50 метра височина от осемгодишно дете, или създаване на изкуствена слуз.

Това са съветите на Брус за преподаване на естествени науки:

 1. Трябва да бъде нагледно. Ние запомняме това, което вършим сами, твърди Брус, подкрепяйки своята теория с неврологично изследване, което прави карта на човешкия мозък. Информацията, която децата научават чрез запаметяване, се съхранява в един малък склад. Но информацията, придобита чрез изпълняване на задание, се съхранява в многобройни взаимосвързани области, които според Брус създават триизмерна холограмна картина в нашия ум. Кой подход ни позволява да пазим и използваме в различни обстоятелства това, което сме научили? Очевидно, този, където децата правят нещо.

 2. Трябва да се ръководи от въпроси. Тоест, от децата. Вашата работа е да задавате отворени въпроси. Работата на детето е да намери отговора. Критериите за въпросите са:

   • Ученикът е отговорен да определи дали неговият отговор е правилен.
   • За да се отговори на въпроса, са необходими творчество, проучване и любознателност.
   • Грешката се приема като положителна обратна връзка.

   

 3. Трябва да е забавно. Или, за да цитирам Брус по-точно, смешно. Той също е събрал куп изследвания за ползата от ученето чрез смях. Между другото, нашите тела освобождават стимули, докато се смеем, което прави нас по-будни, а учениците по-спокойни, което ни позволява да работим с повече визуални стимули. Ако видите работата на Брус, може да го заподозрете, че просто е търсил изследвания, за да оправдае особеностите на своя индивидуален характер. Но не мога да споря с ентусиазма, който видях в своите деца след Института за млади учени.

Моите основания да преподавам естествени науки по този начин – или по-скоро да реализирам научните възможности за моите деца под този формат – е чувството на удивление и откритие, което се поражда в моите деца. И това насажда в тях уважение и страхопочитание пред Създателя.

Сега ще прекъснем вашето четене за този теологичен момент

Защо Бог създаде вселената? Отговаряли ли сте някога на този въпрос пред вашите деца? Ето една моя любима притча:

Слава за Бога е да скрива всяко нещо,
а слава на царете е да издирват нещата

Притчи 25:2

Когато Майк започна да отделя време за стоене пред Бога преди няколко години, една сутрин слезе по стълбите доста разочарован: “Защо Бог е направил Библията толкова трудна за разбиране?” попита той.

Споделих с него тази притча. “Майк, такъв е животът. Бог не е лесен за опознаване. Той казва, че ще се открие само на онези, които прилежно Го търсят с цяло сърце. Но това прави живота интересен. Той съзнателно скрива Себе Си и смята да направи следването на познанието за Него да стане благословение в твоя живот. Това ни дава цел.” (Да цитирам още веднъж Осуалд Чембърс: “Това, което ние наричаме процес, Бог нарича целта.”)

Обичам тайните на живота. Обичам откритията. Фактът, че Бог направи света такова възхитително място и ни даде разума да го осъзнаем, е доказателство за Неговата голяма любов към нас. Това е същността на науката: да даде свидетелство за естеството на Бога. Тов е целта на науката: Да свидетелствува за Божието естество.

И това е моята забележка към учебниците по естествени науки – дори християнските. Те отнемат от децата всяка възможност за открития, налагайки принудително факти, което възпрепятствува основните причини, поради които Бог създаде вселената – да я изследваме.

Не ограбвайте от вашите деца възможността сами да откриват тайните на науката. В това са заложени вечни цели.

Какво и кога да се преподава в естествените науки

Предметите, които ще въведете, и редът, по който ще го направите, могат наистина да се определят от интересите на вашето дете. Целта е да използвате областта на изследване като средство за развиването на процесни умения. Ето уменията, които са изброени от Брус в How to Turn Kids on to Science (Wild Goose Press).

 • творчество
 • класифициране (групиране на неща според техните прилики и разлики)
 • експериментиране (проверяване на хипотези, използвайки научния метод)
 • следване на указания
 • графики
 • изграждане на хипотези
 • изводи (извеждане на заключения на основа на събрани данни)
 • измерване
 • наблюдения
 • мислене в последователност (подреждане на неща по логически ред)

А какво е “научен метод”? Ето официалните критерии, които сме използвали за участие в регионално изложение за наука и инженерство. Тази процедура, разбира се, може да бъде опростена за по-малките деца.

 1. Ученикът поставя въпрос, на който може да се отговори чрез експериментиране.

 2. Формулира хипотеза, предвиждайки резултатите.

 3. Започва експеримент, за да провери хипотезата и да запише резултатите.

 4. Извлича заключения от тях и тогава формулира нова хипотеза, ако е необходимо. Пример: “Как топлината, която идва отдолу, влияе на развитието на корените в домашните растения?”

 5. Повтаря експеримента, за да докаже своите изводи.

Начално ниво:

През първите училищни години изградете база от знания за вашите деца, за да стъпите върху тях за повече експерименти и лабораторна работа по-късно. Естественият свят, особено животните, и как се извършват процесите, често представляват най-голям интерес сред малките деца.

Стратегии:

 • Четете на вашето дете от научни книги. Препоръчителни са серията A Closer Look на Dorling Kindersley, серията The Magic School Bus*, Joanne Cole и книгите на Рут Хелър, Алики и другите изброени в Глава 11.

 • Колекционирайте неща: насекоми, листа, скали, снимки на животни и т.н.

 • Отглеждайте неща.

 • Посещавайте зоопаркове, природни центрове, аквариуми.

 • Изследвайте различни екосистеми: езеро, блато, гора, ливада, море.

 • Създайте ваша собствена екосистема: заден двор, аквариум, терариум.

 • Правете заедно рецепти; съставете ваши собствени рецепти.

 • Наблюдавайте птици, насекоми, смяната на сезоните, климатични условия.

 • Играйте с конструктори: блокчета, Лего, строежи и т.н.

Препоръки:


My Big Backyard, научно списание, издавано от National Wildlife Federation (800-588-1650).

1-2-3 Science, Jean Warren (Frank Schaeffer Publications).* Нагледни подготвителни занимания за малки деца.

Science-Arts, MaryAnn Kohl (Bright Ring, 1993).* Забавни художествени проекти, които илюстрират научни понятия.

Основно ниво:

Изброените по-долу учебни раздели обикновено се разглеждат неформално преди децата да навлязат в по-техническите страни на науката в гимназиалното ниво:

 • Скали, минерали и вкаменелости
 • Слънчева система
 • Човешко тяло, хранене и здраве
 • Климат
 • Природа и околна среда
 • Електричество и магнити
 • Машини и движение
 • Енергия
 • Топлина, светлина и звук
 • Кухненска химия
 • Сътворение

Стратегии:

 • Накарайте вашето дете да категоризира своите колекции от скали, растения, листа, животни и др.

 • Започнете да събирате лабораторно оборудване.

 • Изисквайте от децата да имат лабораторен дневник, където се записват въпроси, наблюдения, експерименти, данни, изводи и т.н.

 • Като използвате горния списък, съставете уроци с експерименти и демонстрации.

 • Участвувайте в Science-By-Mail, превъзходна програма, която позволява на деца от 4 до 9 клас да решават вълнуващи научни задачи и да си кореспондират с истински учен. Виж “Академични състезания” в Ресурсния пътеводител.

Препоръки:

За мен не е присъщо да организирам ден с научни експерименти. По-скоро бих организирала групата и бих намерила някой друг да ги изпълни – оттук дойде и Институтът за млади учени – така че това, което съм дала тук, са заглавията и източницити, които съм намерила за достатъчно лесни, за да ги изпълня самостоятелно:

Biology for Every Kid, и множество други заглавия, Janice Van Cleave (Wiley).* Книгите на Ван Клийв са изпълнени с обикновени домашни експерименти, които можете да правите заедно с вашите деца, а заглавията са организирани по предметни области, като Oceans, Human Body, Chemistry, Physics и т.н. Ван Клийв изразява своята християнска си вяра в увода на редица от своите заглавия, и не съм намерила никакво място, което да противоречи на нашите вярвания.

Messing Around with Drinking Straw Construction, и други заглавия, Bernie Zobrowski (Little, Brown, 1981).

Blood and Guts, Linda Allison (Little, Brown, 1976).* Всяко заглавие в тази серия на сериьта Brown Paper School е шедьовър, но това е техният бестселър.

Tops Learning Systems* са добър ресурс за създаване на подходящи лабораторни експерименти у дома през гимназията. Те имат лаборатории за деца и в трети клас. Те дават само ръководството; вие ще трябва да си съберете материалите, но това обикновено не е толкова трудно.

Книгите и мултимедията Eyewitness*, Dorling Kindersley, като компактдискът The Way Things Work, David Macauly, са на добри цени и са привлекателни.

Книгите на Usborne също са широкопопулярни сред домашните учители и техните деца. Много от тях ще намерите в библиотеката или от дистрибутори, изброени в Ресурсния пътеводител.

За креационизма:

It Couldn’t Just Happen, Lawrence Richards (Word, 1994).* Това е най-добрият ресурс за основно ниво по тази тема.

Science and the Creation Week (Noble Publishing Associates).* Това е учебна програма за естествени науки на основно ниво, която на основата на книгата Битие преподава физика на светлината, химия на основните елементи, астрономия и биология на растенията и животните.

Поръчайте още креационистки материали от:

Master Books
P. O. Box 26060
Colorado Spring, CO 80936
800-999-3777

Creation Resource Foundation
P. O. Box 570
El Dorado, CA 95623
916-626-4447

Особено препоръчително: Unlocking the Mysteries of Creation, Dennis Petersen от Creation Resource Foundation.

Поръчайте домашни лабораторни комплекти, принадлежности и книги от:

Wild Goose Company
375 W. Witney Avenue
Salt Lake City, UT 84115
800-373-1498

Carolina Biological Supply Co.
Burlington, NC 27215
919-534-0381

 

Delta Education
P. O. Box 3000
Nashna, NH 03061-3000
800-442-5444
(Hands-On Science Catalog)

Nature’s Workshop
22777 State Road 119
Goshen, IN 46526-9375
219-534-2245
(менонитско издателство
с разумни цени)

 

Sargent Welsh Scientific Company
911 Commerce Court
Buffalo Grove, IL 60089
800-SARGENT

Tobin’s Lab
P. O. Box 6503
Glendale, AZ 85312-6503
800-522-4776

Tobin’s Lab е семеен бизнес за домашно образование с много полезен каталог, организиран по реда на сътворението и предлагащ малки количества от всичко, което ще ви трябва за лабораторията.

Средно ниво:

Тук е времето да се придобие задълбочено разбиране на научните формули и молекулярната структура на вселента, без да се опитвате да убиете целия този интерес към науката, който сте развили в основното училище. Ако ви кажа нормалната последователност на често изучаваните курсове в това ниво, нали ще обещаете да не сте легалистични? Това е само началото, моля!

седми – науки за живота
осми – науки за земята
девети – биология
десети – химия
единадесети – физика
дванадесети – изследвания (или по избор за по-сериозния ученик)

Лабораторният опит е важен в гимназиалното ниво, но може би е най-труден да се оборудва у дома – особено за ученик, който се е насочил към университетско образование в тази област. Но за да запазите целенасочеността си, имайте предвид, че много държавни гимназии са намалили лабораторните часове, защото не могат да поверят оборудвнето на децата. Така че трудността да осигурите лабораторен опит не е причина да се откажете от домашното образование в гимназията.

Стратегии:

  • Участвувайте поне веднъж в научно изложение, което следва упътванията на International Science and Engineering Fair. Това е огромна работа, и аз веднъж се включих, като организирах едно на основно ниво, в което всички мои деца участвуваха с проекти. Може да опитате това с по-малки бройки.

 • Ако искате да опитате лабораторна наука у дома, използвайте материала и помагалата на Tops Learning Systems*, MegaLabs на Wild Goose Press или Castle Heights Press с научни текстове на основно ниво.

  • За да поддържам интереса на моите деца към научното знание, използвам съдържанието в обикновен учебник, за да събера списък от заглавия за четене с по-интересни и по-добре написани професионални книги от библиотеката. Смятам да направя този алтернативен списък за четене част от следващия ни каталог.

 • Ето къде наистина има смисъл провеждането на курс към местния колеж или като част от семейно училище като CHESS. Майк и Гейб миналата година учеха биология. Те мразеха учебника, но направиха тридесет лабораторни упражнения, включително такива с микроскопи и дисекция – нещо, за което нямам нито пари, нито желание да изпълня в моята кухня.

  • Ако нямате такава възможност, помислете за видеокурс или софтуерна програма (виж препоръчаните ресурси в Глава 23).

 • Накрая, има много информация по Интернет. Много Интернет страници се правят от студенти-изобретатели и имат привлекателен графичен дизайн и интерактивни възможности, които са идеални за гимназията. Дори можете да си изтеглите виртуални лаборатории. Ако можете да си позволите компютър, там има неповторими възможности. Вижте Интернет-страниците в Глава 28.

Препоръки:

The Soul of Science, Nancy Pearcey and Charles Thaxton (Crossway, 1994)* и Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins, Charles Thaxton, et al. (Houghton [God’s World Publications], 1989). Това са научни текстове, написани от християнска гледна точка.

Student Science Opportunities, Gail Grand (Wiley, 1994) е справочник за национални програми, състезания, курсове и следвания по естествени науки за гимназиални ученици.

История

Ако езиковите изкуства ни подготвят да изразяваме своята вяра, математиката – да мислим правилно, а естествените науки ни помагат да разбираме истината, тогава за какво учим история? За да учим уроци от миналото.

Затова Бог постоянно напомняше на народа на Израел да записва събития, да прави възпоминания, да спазва празници. Това все още са методи, които трябва да използваме, за да сме сигурни, че уроците не са забравени.

За да имаме полза от изучаването на историята, трябва да я преподаваме от тази гледна точка.

Какви са нашите цели?

Опитът е най-добрия учител, казва поговорката, но е глупаво да приемем, че този опит трябва винаги да е наш и никога да не е извлечен от опита на другите. Разказвам на своите деца истории от моето детство с надеждата, че те ще се поучат от моите грешки и ще избягнат последствията от повтарянето на грешките от самите тях.

Като зрели хора, трябва да вземаме решения, които да ръководят нашия семеен, професионален, църковен и обществен живот. Вярвайки, че Бог ни е призовал да изграждаме ръководители, искам да подготвя моите деца да управляват мъдро областите на влияние, които Бог отваря пред тях. И голяма част от тази подготовка може да бъде придобита от изучаването на хора, цивилизации и събития от миналото.

Как стигаме до там?

1. Съсредоточете се върху личности и принципи. Искаме да търсим в историята примери, на които да подражаваме. Няма смисъл да изчистваме техния живот или да ги християнизираме, за да извличаме вдъхновение от тях. Библията е нашето водителство в това, а тя не прави нито едното от двете.

Но можем да използваме книги, за да подготвим своите деца за моралния избор, пред който ще бъдат изправени в бъдещето. Смятам, че историческите романи и биографиите са идеални за тази цел.

Препоръчителните ресурси по-долу ще ви помогнат да се съсредоточите върху принципи, но можете лесно да правите това чрез разговори с вашите деца за причините и следствията от събитията в историята, характерите на главните участници и библейската рамка за вземане на правилни решения в същата ситуация.

Въпреки че книгите, които четем, нямат такава цел, ние откриваме много неща за обсъждане относно Божието върховенство в изучаването на Скуанто. Пленен и продаден в робство в Европа, той се обръща към християнството. При завръщането си в Новия Свят, той открива всички членове на своето племе покосени от болест. Тъй като вече говорел два езика, той става преводач и приятел на пилигримите от Плимут – учейки ги да сеят царевица и уреждайки отношенията между тях и съседните племена.

Също видяхме драматичните последствия от пропуснати възможности. В друг учебен раздел научихме, че китайският император е помолил Марко Поло да доведе при повторното си идване свещеници, които да му обяснят християнството. Но мисионерите, които тръгнали на път, били ужасени от слуховете за мародерствата на турците мюсюлмани, които причаквали в засада край търговските пътища в Средния Изток. Поло се върнал сам в Китай. Скоро след това дошъл будизмът, императорът станал будист, и религията се разпространила из целия континент.

2. Разказвайте историята като разказ. Това е причината за завладяващата сила на документалните разкази на Кен Бърнс. Той изследва живота на изтъкнати хора и след това ги оставя да опишат своя живот със собствени думи, на основа на дневници, писма и статии от тяхното време. Старият Завет записва историята предимно като разказ, а Исус учи своите последователи чрез притчи. Мисля, че тук се съдържа доста очевиден принцип – да споделяме нашата собствена писана история на своите деца под формата на разказ. Тогава те могат да се отъждествяват с героите и да извлекат уроци от техния живот.

Какво и кога да се преподава по история

Начално ниво:

Изхождайки от историята на вашето дете, започнете да изследвате миналото във все по-големи концентрични кръгове. Разказването на истории е могъща семейна традиция и тя трябва да се възстанови, за да даде на нашите деца по-голямо усещане за идентичност и предназначение.

През това време нашите деца възприемат основите на нашата вяра и чрез историите от Библията, които разказваме. Съсредоточавайте се върху моралните уроци в разказите. (Повечето учебни програми за неделно училище не го правят.)

И последно, децата на тази възраст започват да придобиват основно разбиране на националната история, предимно чрез спазването на празниците в годината.

Стратегии:

 • Направете книга по семейна история. Ние сме събрали разкази от баби и дядовци, и това е чудесен начин да ги направите част от програмата на домашното училище – и може би ще намали загрижеността на бабите и дядовците относно избора, който сте направили.

 • Наблегнете върху биографиите. Четете книги и използвайте ресурси, които създават личностност чрез подчертаването на подробностите в живота на изучаваната личност.

 • Правете драматизации от исторически случки.

 • Правете рецепти и художествени занаяти от различни епохи.

Препоръки:

Касетите Your Story Hour (Library and Educational Services) са добре направени и драматизират живота на библейски герои, мисионери и исторически личности.

Uncle Arthur’s Storytime: Children’s True Adventures (Wolgemuth & Hyatt, 1989) е повторно издание на тези класически приказки за добродетели, много от тях извлечени от историята. Тази книга е изчерпана, но може да се намери в църковна библиотека.

A Children’s Book of Virtues, William Bennett (Simon and Schuster, 1995). Характерът се връща на мода в някои области, и Бил Бенет и други ни правят голяма услуга чрез събирането на текстове за моралното образование на нашите деца.

Биографиите The Childhood of Famous Americans (MacMillan)* са много популярни книги сред младите читатели. Тези заглавия са публикувани първоначално през 40-те, и досега много са преиздавани, но не и ревизирани. Използвайте междубиблиотечен заем, за да намерите наличните бройки на над двеста заглавия от оригиналната поредица. Огъста Стивънсън е най-добрият автор в тези серии.

Cooking Up U.S. History: Recipes and Research to Share with Children, Suzanne Barchers and Patricia Marden (Teacher Ideas Press, 1991)*

Early Settler Activity Guide, Elizabeth Stenson (Crabtree Publishing, 1992).*

Основно ниво:

Трябва да вземете решение. Дали ще учите американска или световна история в основното ниво? Това е философски избор. Хората от Greenleaf Press убедително застъпват позицията да се учи американска история само след като учениците са придобили основно разбиране за корените на Западната цивилизация. Тяхната програма започва със Стария Завет, след това Древен Египет, Древна Гърция и т.н. Това е най-доброто средство за основно ниво, ако желаете този подход.

Уважавайки тяхната перспектива на теория, считам, че в практиката е по-лесно да се представи американската история на това ниво, и след това да се мине на световна история и общества на по-високо ниво. Защо? Трудно е за малко дете да си представи “Древен Египет” – къде и кога е било. Много по-лесно е да се изгради конкретна основа за разбиране на американската история – семейна разходка до Дома на Независимостта във Филаделфия; до Вашингтон; Плантацията в Плимут; или местните възможности ще помогнат на децата да придобият рамка, върху която да се закрепят тези истории.

В гимназията те не се нуждаят непременно от този нагледен опит, за да схванат древните събития.

Стратегии:

  • Използвайте времеви диаграми, карти и таблици, за да помогнете на децата да видят връзката между хора, места и събития.

  • Четете исторически романи, за да да осъзнаете по-добре човешката драма и културата на епохата.

  • Използвайте историята като ключов момент на уроци, които съчетават естествени науки, музика, изкуства и литература. Това ще помогне на децата да разберат по-добре причината и следствието от историческите събития.

  • Посещавайте забележителности с екскурзоводи и артисти. Приканвайте ги, за да извличате от тях исторически разкази.

  • За да избегнете ревизионистки възглед за историята, използвайте първоизточници във вашата програма. Това включва списания, дневници и документи от изучавания период. Понастоящем се набляга на използването на първоизточници в преподаването на история, така че все повече неща се публикуват и са достъпни. Пример за това е Jackdaws от The Elijah Company.

 • Прочетете Using Primary Sources: A Guide for Teachers and Parents, от Primary Source Media (800-444-0799).

 • Абонирайте се за Cobblestone: The History Magazine for Young People и Calliope: World History for Young People (800-821-0115).

 • За съвременни събития от християнска гледна точка се абонирайте за God’s World Publications (800-951-5431). Това е двуседмично издание, насочено към конкретни възрастови групи.

Препоръки:

The History of Us, Joy Hakim,* е най-добрият наличен ресурс за американската история като разказ. Няма винаги да сте съгласни с пристрастията на Хаким, но те със сигурност не са достатъчни, за да пренебрегнете тези прекрасни книги.

Учебните ръководства History through Literature, Rea Berg (Beautiful Feet Books)* ще ви помогнат да изградите християнска рамка на велики исторически романи и детска литература. Beautiful Feet са публикували книги за световна и американска история, както и география. Това е силно препоръчителна компания.

Използвайте книгите Eyewitness на Dorling Kindersley и мултимедия като The History of the World на CD-ROM.

Също използвайте и историческите заглавия на Usborne.

За нагледна историческа дейност:

Steven Caney’s Kids’ America, Steven Caney (Workman, 1978).*

KONOS, Jessica Hulcy and Carole Thaxton. Това е програма за начално училище, която обединява основните предмети около качествата на даден герой. Всеки от трите тома покрива дейности и четене за двегодишен учебен период.

American Girl Study Guides (Pleasant Company) предлага основани на практически занимания тематични единици по история, които съответствуват на всяка от сериите American Girl. Те са много добре направени и забележително евтини ($7.95). Можете да ги поръчате от нас.

More Than Moccasins и други работни тетрадки, Laurie Carlson (Chicago Review Press, 1994).*

Craft Topics: Greeks и други от тази серия (Franklin Watts, 1992).

Early Settler Activity Guide, Elizabeth Stenson (Crabtree, 1983).*

За изучавания на обществото, които изграждат мисионерски сърца във вашето семейство, следните източници са препоръчителни:

Sunlight Curriculum
8121 South Grant Way
Littleton, CO 80122-2701
303-730-6292
e-mail: 76702.2764@compuserve.com

Teaching with God’s Heart for the World
Family Mission/Vision Enterprises, Inc.

P. O. Box 7198
Bend, OR 97708-7198
800-201-1668


Teaching Your Child God’s Love for the World
Food for the Hungry

7729 East Greenway Road
Scottsdale, AZ 85260
800-2-HUNGER
http://www.fh.org

За география:

Geography through Literature, Rea Berg (Beatiful Feeth Books)* използва четири популярни книги от Холинг Холинс, за да представи четирите големи региона на САЩ и тяхната история.

Geography for Life (National Council for Geography Education) е разширение на новите национални стандарти за география от детска градина до 12 клас. Предвид възстановяването на интереса към този предмет в наши дни, този справочник ще бъде вашият най-добър ресурс за съчетаването на всички страни от географията във вашата учебна програма.

Средно ниво:

В това ниво вие или ще се съсредоточите върху американската история, или ще разглеждате общо световната история и цивилизациите. Има толкова много добре написани книги и възхитителни видеокасети, че ще бъде истински срам да слезете до нивото на учебниците в своите занимания.

Стратегии:

 • Съсредоточете се върху изграждането на християнски мироглед във вашите младежи. Кати Дафи изброява прекрасен източник за изучаване в Christian Home Educators’ Curriculum Manual: Junior/Senior High, Cathy Duffy (Home Run Enterprises, 1995).*

 • Дейвид Куайн от The Cornerstone Curriculum Project също току-що завърши своя тригодишен интегриран гимназиален курс, озаглавен World Views of the Western World и основан върху трудовете на Франсис Шефър. Дисциплините включват философия, изкуство, музика, управление, икономика, естествени науки и литература.

 • Worldview Academy Leadership Camp, препоръчван от д-р Джеймз Добсън и Джош Харис, е седмичен учебен материал, предназначен да подготвя младежи в християнския мироглед. Лагерът набляга на три области: мирогледи, апологетика (защита на вярата) и евангелизъм, и ръководство. Майк и Гейб наскоро посетиха този лагер и двамата придобиха важен опит. Със сигурност пак ще участвуваме. Силно препоръчително.

  Worldview Academy
  Lifebuilders
  P. O. Box 5032
  Bryan, TX 77805
  800-241-1123
  http://www.cy-net.net/corp/wvacad/

 • Участвувайте в академичното състезание The National History Day. Учениците могат да участвуват индивидуално или в отбор, и могат да представят проект или писмено изследване. Това е много добре направена програма.

Препоръки:

Създателите на цялостната програма за основно училище KONOS сега започват да публикуват своя четиригодишен курс по световна история, който съчетава история, английски и изкуства. Първата и втората година са завършени; те покриват от Авраам до преди Рим (първа година) и Рим до началото на Ренесанса (втора година). Това е добре направена програма за самостоятелно учене на вашите юноши, която ще продължи любовта към ученето, която сте вдъхновили през основните години.

За провиденческа история, която не е осакатена или прекалено християнизирана:

The Story of Liberty (1987) и Sweet Land of Liberty (1992), Charles Coffin (преиздадени от Maranatha Publications)* са написани в началото на 19 век и са много интересен разказ за разпространението на демокрацията, с начало битката при Хейстингс и кулминация в основаването на тринадесетте колонии. Планирано е и президаване на други заглавия на Кофин.

A New World in View, Gary DeMar and Fred Douglas Young (American Vision, 1996) е първият том от една нова серия, To Pledge Allegiance, която има привлекателността и чувството на History of Us, Joy Hakim, но от християнска гледна точка. Този том дава историческата основа на Стария Свят за века на откритията и изследванията. Каталогът на тази организация представя много други ресурси, които трябва да имате предвид в гимназията.

За икономика и граждански науки

Whatever Happened to Penny Candy? (Bluestocking Press, 1993), Whatever Happened to Justice? (Bluestocking Press, 1993) и други от Ричард Мейбъри, защитник на свободния пазар, използват измислена размяна на писма между млад човек и неговия чичо Ерик, за да изобрази просто икономиката, обществените отношения и държавната власт. Много увлекателен стил.

Документи:

Серията In Their Own Words, Milton Meltzer, например, The Black Americans: A History in Their Own Words (HarperCollins, 1984).*

Cobblestone Publishing (800-821-0115) има няколко тома от документи със занимания за преподаване, групирани по исторически периоди.

За християнска история: Не познавам по-добър източник от Christian History Institute, издател на списанието Christian History. Персоналът е поставил всички минали издания на списанието Glimpses на Интернет-страницата на списанието, и това е превъзходен изследователски център за младежи. Авторите знаят как да направят интересна историята, с много увлекателен стил и оформление, подбуждащо човешкия интерес. http://www.chinstitute.org

Leaders in Action е нова серия биографии под редакцията на Джордж Грант, която се съсредоточава върху моралното ръководство на великите хора в историята. Препоръчаните заглавия включват:

Never Give In: The Extraordinary Character of Winston Churchill, Steven Mansfield (Highland Books, 1996).*

Carry a Big Stick: The Uncommon Heroism of Theodore Roosevelt, George Grant (Highland Books, 1996).*

Изкуство и музика

Въпреки че не се считат за основни предмети, важно e да не пренебрегваме ученето в тези области. Музиката и изкуството, както са изразени в човешката история, са най-добрият начин за нашите деца да разберат влиянието на философските идеи. Те са конкретен израз на абстрактните сили, които формират обществото.

Нещо повече, важно е нашите деца да се научат да се изразяват творчески. Нашата способност да творим е част от това, че сме “направени по Божия образ,” и това отразява божественото естество в нас. Бог желае да творим за Неговата слава и за наше удоволствие в живота.

Включете любовта към изкуството и музиката във вашите занимания по история и цивилизации, и развивайте творческите изяви на вашето дете чрез музикални и художествени занимания.

Препоръчани ресурси: Основно ниво

Marsalis on Music, видео серия от Sony и телевизионно шоу на PBS.

Music Masters* – записите включват живота на композитори с откъси от техните най-известни творби.

History Alive! Through Music (God’s World Publications) е качествени записи на американски народни песни, групирани хронологично с полезни исторически бележки.

Music Education for the Christian Home, Dr. Mary Ann Froehlich (Noble Publishing).*

The Gift of Music, Jane Stuart Smith and Betty Carlson (Crossway, 1995).*

Art Adventures at Home, vols. 1 and 2, Jean Soyke.* Тези два тома предлагат по тригодишен цикъл от художествени занимания за основно ниво.

Adventures in Art, Susan Milord (Williamson, 1990).*

Mudworks, Mary Ann Kohl (Bright Ideas Press, 1996).*

Drawing with Children, Mona Brooks (Putnam, 1996).*

Children of a Greater God, Terry Glaspey (Harvest House, 1995).*

Препоръчани ресурси: Средно ниво

How Should We Then Live? The Rise and Decline of Western Thought and Culture, Francis A. Schaeffer (Crossway, 1983).*

Music and Moments with the Masters, David Quine (Cornerstone Curriculum Project).

Adventures in Art, David Quine (Cornerstone Curriculum Project).

Последни бележки

Американсото министерство на образованието публикува поредица брошури за родители в помощ при ученето на малки деца по различни учебни предмети. Те заслужават вашето време. Пишете на:

Consumer Information Center
Pueblo, CO 81009
http://www.pueblo.gsa.gov/

Образованието е това, което ви е останало, когато сте забравили всичко, което сте учили

– Оскар Уайлд


[1] Newsweek, Fall/Winter Special Edition: Education, 1990, 18.

[2] Saxon Math има също и програма от детска градина до трети клас, която е добре направена и основана на нагледни материали. Но тя е доста скъпа и изисква всекидневни уроци на учителя с ученика. По тази причина не я смятам за практически избор за повечето семейства.

[3] C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: Macmillan, 1952), 56.

* * *
Debra Bell, The Ultimate Guide to Homeschooling
Copyright © 1997 Debra Bell
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова