Как да се ориентирате относно приемане в колеж

Нека сега да погледнем към младежа, който от домашното училище планира да премине пряко в четиригодишно учебно заведение. За да можете да кандидатствувате, ще трябва да използвате неговия успех от гимназията. Тази глава ви показва какво вероятно ще поискат от вас да направите и как да го направите.

Подготовка в гимназията за прием в колеж

За да се подготвите за колежа, вие (и вашето дете) можете да започнете стъпки още когато то е в осми клас.

Добрите новини

Нека да започна като ви успокоя. Домашно образованите ученици нямат трудности при влизане в колеж. Това е потребителски пазар и колежите търсят множество нетрадиционни ученици. Home School Legal Defense Association (HSLDA) издава списък с повече от триста колежи и университети, които приемат домашни ученици. Още повече, домашно образованите ученици в колежа са си спечелили репутация като силно мотивирани, отговорни и самостоятелни студенти.

Проучване на 212 домашно образовани студенти в Oral Roberts University (ORU) открива, че докато те имат същите средни оценки на АСТ/SAT като другите студенти, те имат статистически по-висок кумулативен среден годишен успех в ORU. От тези студенти 88% участвуват в едно или повече служения, 80% участвуват в един или повече клуба и организации в университета, и 90% участвуват в редовна спортна програма. В резултат на изследването ORU въвежда стипендии от по шест хиляди долара за домашно образовани ученици.

Бостънският университет написа в писмо, изпратено на ръководителите на общността на домашните училища в Масачузетс, “Бостънският университет приветствува документите за кандидатствуване от домашно образовани ученици. Вярваме, че учениците, образовани у дома, притежават страст към познанието, самостоятелност и увереност, които им позволяват да се отличават в нашите интелектуално предизвикателни учебни програми.”

Проучване в над шестдесет колежи и университети от National Center for Home Education събра следните отговори:

 • Харвардският университет, който приема около десет домашно образовани ученици на година, съобщава, че “домашно образованите ученици се справят много добре. Обикновено те са много мотивирани в това, което правят.”

 • Коментирайки петдесетте домашно-образовани студенти в Университета на Монтана, преподавателите съобщават: “Домашните ученици в този щат са будни и добре организирани. Дори имаме домашни ученици в програмата за отличници . . . една [студентка] . . . е между нашите най-добри студенти.”

 • “Тези домашни ученици пишат приказни есета!” пише Университетът Емъри. “Много творчески!”

 • “Нашите домашни ученици (около петдесет) са много умни и получават много високи оценки на стандартизираните тестове,” съобщава Кентъкийският университет.

 • Служител от Колежа Дартмът казва: “Документите за кандидатствуване, на които съм попадал, са изключителни. Домашните ученици имат определено предимство заради индивидуалното обучение, което са получили.”

 • Колежът Хилсдейл написа за своите 75 до 90 домашни ученици: “Домашните ученици постоянно са сред нашите най-добри студенти; всъщност, домашни ученици спечелиха нашата специална програма за отличници през последните три години. Гледаме много благосклонно на домашни ученици, които кандидатствуват при нас.”[1]

Представители на колежи, особено на християнски колежи, сега посещават конвенции на домашните училища и се рекламират. Домашните ученици, които кандидатствуват в Университета Либърти и в Университета Орал Робъртс, автоматично получават стипендия. Ние сме ухажвани, хора. Няма да се налага да разбивате врати.

Другата страна

Сега другата страна на монетата. Със сигурност ще успеете да намерите някакъв колеж да приеме вашето дете, но има няколко неща, които трябва да направите, за да осигурите влизането на вашето дете в колеж по негов избор – особено ако това е училище със силна конкуренция между кандидатите.

Служителите на колежите многократно ми казват, че техният проблем е с домашно образованите кандидати, на които липсва традиционната документация. Те са свикнали да виждат диплома, академична справка, средна годишна оценка, място по успех в класа. Някои приемни отдели се приспособяват към домашните училища и правят алтернативни методи на оценяване. Сигурна съм, че и други ще ги последват, но през това време не е неоснователно от тяхна страна да искат от нас да оформим нетрадиционното образование на детето ни в традиционни понятия.

Започнете от рано да говорите с приемните отдели

Преди за завършите учебния курс, който вашият юноша ще следва в гимназията, вие трябва да говорите със служителите от университетите, в които той вероятно ще кандидатствува. Разбирам, че е трудно да предвидите това в девети клас, но поне трябва да знаете дали ще е държавен университет, частна институция или библейски колеж. Разговорите с представители от всяко едно от тези училища трябва да ви дадат доста добра представа за това какво ще искат другите училища от този тип.

Кажете в приемния отдел, че смятате да образовате у дома своето дете през гимназиалните години, и питайте каква документация и курсова работа ще иска колежът за да приеме документите. В много случаи ще трябва да определите областта на интереси на детето. При Синди, Нейт се интересуваше от английски и медицина. Тя се съсредоточи върху приемните изисквания за по-конкурентни програми. В случай, че Нейт промени своето решение, учебният курс, който беше следвал в гимназията за да се квалифицира за прием по медицина, със сигурност би бил достатъчна квалификация и за хуманитарни науки.

Когато разберете какво изискват приемните отдели на университетите, можете да направите програма, която ще изпълни техните изисквания, или да използвате времето между девети и дванадесети клас да преговаряте за алтернативна документация.

Дипломите, ще ги обикнете

Дипломата все още е много важен къс хартия, който нашите завършили ученици трябва да имат. Когато говорих с група от петдесет директори на приемни отдели миналото лято, дипломата беше най-важният въпрос за тях. Повечето нямаха приемна политика, която да допуска ученици без диплома.

Това е изискване не само за колежа. Този къс хартия ще бъде изискван безброй много пъти през живота на нашите деца. Хората ще ги преценяват на основа на него. Искам да дам на моите деца такава диплома, която представя правилно тяхното образование, а не която го злепоставя.

GED

Понастоящем GED е единствената възможност за диплома, която имат повечето домашни ученици. Това, според мен е незадоволително състояние на нещата. GED е направен да се премине само с общо образование за десети клас. Всъщност GED съответствува на “общо образователно развитие” (general educational development), а не на “приравнителна диплома за завършване,” както приемат много хора. Институциите и работодателите, които изискват GED от домашно образования ученик, принизяват качеството на образованието, което обикновено този ученик е получил.

Второ, много щати не позволяват на учениците да вземат изпита за GED докато не навършат седемнадесет, осемнадесет или дори деветнадесет години. Това може да означава забавен прием в институции, които изискват такъв документ. Нещо повече, някои институции поставят всички GED кандидати в една категория. Преди време въоръжените сили имаха максимален брой кандидати с GED, които приемаха в определени категории. Това постави домашните ученици в неравностойно положение, докато HSLDA се застъпи, за да наложи справедливи стандарти за оценяване.

Дипломи към местните училищни инспекторати

Винаги съм изненадана да открия, че много родители вярват, че местното училище е длъжно да издаде диплома на техните деца. Това не е вярно, освен ако вашето домашно училище не действува под юрисдикцията на местното училище. (Това е възможно в Калифорния, но тогава училището налага учебната програма). Дипломата означава, че вие сте изпълнили изискванията за завършване на институцията, която я издава. Ако не изпълнявате изискванията на нейната програма, няма основания тя да ви даде диплома.

Сателитни програми и кореспондентски училища

Друг път, който води до традиционно изглеждащата диплома от акредитирано училище, е записване към сателитна програма или кореспондентно училище за гимназиалните години.

Местно ниво

Може да има местна църква или частно училище във вашия район, които да предлагат тази услуга на домашните училища, като ги приемат под своята юрисдикция. Обаче това може да означава да платите цялата цена за записване, да следвате техния учебен курс, да използвате задължителните материали, и да се отнесете към техния персонал за оценяване на ученика. Училището може да вярва, че това е необходимо за да контролира качеството на своите дипломанти. Но в самия процес може да откриете, че правите компромис с фундаменталните причини, поради които сте избрали домашното училище.

Нещо повече, дори училището да ви издаде диплома, ако неговата програма не е акредитирана от щатския образователен отдел, за неговите дипломанти пък може да е необходимо да получат GED, за да се квалифицират за прием в колеж.

Много християнски училища са ме търсили за услуги, които те желаят да предложат на общността от домашни училища. Макар че техните намерения са добри, често те не разбират какъв тип услуги търсят домашните ученици. Едно решение е да се организира съвет от родители на домашни училища, който може да помогне на частните училища и църквите да съставят програма и ценова политика, които съответствуват на нуждите на домашните училища.

Национално ниво

Има доста много кореспондентни училища и сателитни програми, които сега предлагат домашна гимназиална програма с диплома за завършване. Но когато обмисляте този път, трябва да знаете дали програмата е акредитирана и от кого. Има много акредитиращи агенции, и тяхната стойност е само привидна. Трябва да откриете дали институцията, която вашето дете желае да посещава след гимназията, признава тези дипломи. Много кореспондентни училища, които се рекламират на пазара на домашните училища не са признати и не квалифицират вашето дете за щатски и федерални програми за финансова помощ. Отново, работата от края към началото трябва да бъде съществена част от вашето планиране.

Тези програми все пак предлагат много предимства, но за целите на нашата дискусия, ако изберете този път предимно за да получите диплома, тогава трябва да се уверите предварително дали дипломата на училището ще отвори всички врати, които желаете.

От кореспондентните училища, изброени в Глава 23, които имат широко признати, акредитирани дипломи, са American School и The University of Nebraska-Lincoln.

Дипломни програми на домашните училища

Много щатски организации на домашните училища издават свои дипломи и провеждат годишни церемонии за завършване. Това е важна услуга, която се предлага на членовете. Но в повечето случаи, отново, тези дипломи не са признати от колежи и не квалифицират ученика за федерална и щатска стипендия. GED (която квалифицира ученика за стипендия) е все още необходима.

Все пак, има някои места (Южна Каролина и Пенсилвания), където дипломите на домашните училища са одобрени от щатския отдел по образование. И те квалифицират ученика за програми за стипендии. Именно за такова положение трябва да работят домашните училища. Дипломата на домашното училище е призната като всяка друга получена от държавно училище, но родителите са запазили контрол и гъвкавост в своите програми.

Примерна програма

В Пенсилвания, Pennsylvania Homeschoolers организира през 1992 такава дипломна програма, РНАА (Пенсилванска акредитационна агенция на домашните училища). Тя е призната от Щатския отдел по образование на Пенсилвания и квалифицира учениците за федерални и щатски програми за стипендии. Изискванията за завършване са достатъчно строги, за да се зачитат от външни институции, но достатъчно гъвкави, за да позволят на родителите да приспособят програмата за нуждите на всяко дете. Родителите поставят оценки, и оценяващият ги одобрява. През 1997 около 500 ученика ще получат тази диплома.

РНАА също провежда церемонии за завършване, издава бюлетин за своите ученици и възпитаници, и събира и публикува статистически проучвания за своите дипломанти. (Например, един на всеки двадесет и пет е полуфиналист на National Merit. Средният показател за страната е един на всеки двеста.)

Само за няколко години PHAA спечели общо уважение за своята дипломна програма. Колежите и униерситетите в Пенсилвания са запознати с нея и имат доверие в кандидатите, които имат такава диплома.

Ако желаете да насърчите същия тип програма във вашия щат, информация за РНАА се намира на интернет-страницата на Pennsylvania Homeschoolers или на пощенски адрес:

Pennsylvania Homeschoolers
R.D. 2, Box 117
Kittanning, PA 16201

http://www.pahomeschoolers.com

Академична справка

Академичната справка е описание на курсовите работи и дейностите на вашето дете в училище. Традиционно тя включва получените удостоверения за завършени курсове, оценките по отделните предмети, общата средна оценка, мястото по успех в класа. Това е друг важен документ, който трябва да приготвите за своето дете, ако ще го образовате у дома през гимназията. Отново, целта е да опишете неговото нетрадиционно образование с традиционните понятия, които ще бъдат разбрани от външните хора.


Формуляри за академични справки могат да се намерят в няколко издания за домашно образование, включително в Christian Home Educators’ Curriculum Manual: Junior/Senior High,* Cathy Duffy. Този, който аз предпочитам, се издава от National Association of Secondary School Principals. Той е две страници и включва полета не само за академичната история, но и интересите, дейностите и постиженията на ученика. Тези формуляри могат да се купят от Ресурсния център на домашното училище за един долар всяко. Може да ви трябват повече, в случай че сбъркате.

Изчисляване на точки

Има различни начини да определяте точки за училищната работа на вашия юноша. Това са няколко варианта; изберете този, който ще е най-смислен за вас и вашето дете:

Повечето училища дават една точка за завършване на целогодишен курс и половин оценка за един срок. Понякога курсовете за отличници и тези за напреднали дават допълнителни точки – обикновено от 1.25 до 1.50. Предлагам ви да проверите в местното училище и да следвате техните общи препоръки. Системата, която избирате, трябва да бъде внимателно обяснена в приложение към академичната справка.

В традиционната среда, основните дисциплини се вземат всеки ден в продължение на тридесет и шест седмици, четиридесет минути на час. Това е близо 120 часа обучение в клас (120-часовото обучение традиционно се нарича една Карнегиева единица) и не отразява допълнителното извънкласно време. (Карнегиевата единица за измерване на точки вече не е популярна, но можете да впечатлите учебните власти като знаете понятието.) От кандидат-студента се очаква да завърши с повече от двадесет точки.

Дипломната програма на Pennsylvania Homeschoolers позволява на родителите да отчитат точки по различни начини, един от които е за 120 часа учебна работа. Но като се има предвид количеството време, което се пропилява в традиционната класна стая, вашият домашно-образован ученик лесно ще свърши същото количество работа за много по-малко време.

Други възможности за изчисляване на точките за един завършен курс могат да включват броя на дните, извършване на предварително определена учебна работа, оценка 3 или по-висока от съответния изпит за напреднали, или преминаване на тест по Програма за изпити на колежанско ниво (CLEP). За последните две ще говорим по-долу. За целите на приемане в колеж трябва да сте последователни в начина, по който определяте точките за един завършен курс, и да включите обяснение на вашите критерии като приложение към академичната справка.

Завършване на курс по договор

Аз предпочитам договорите. Определете предварително с вашето дете каква работа трябва да извърши за да може курсът да се счита за завършен, и определете оценката на основа на нивото на успех при извършване на работата. Ето какво аз изисквам за шестица в гимназиалния курс по американска литература в CHESS:

 • Прочит на цялата антология за единадесети клас по американска литература на Bob Jones University.

 • Средно 90% или по-високо от изпитите в средата и в края на срока, както и на изпитванията в клас.

 • Оценка 90% или по-висока за десетминутна реч.

 • Оценка 90% или повече за десет страници изследване (напечатано).

 • Оценка 90% или повече за три напечатани съчинения, минимум три страници всяко.

 • Прочит на 15 романа, три от които са определени като класически, и писмена критика на десет от тях.

 • Постоянно и активно участие в дискусиите и дейностите в клас.

Изискванията за четене в този клас са много амбициозни, и аз бих подкрепила едно решение на родителя да го смята за клас за отличници по английски и да го оцени с 1.25 точки за завършване (особено при петимата нови ученици, които имах през миналата година в този курс).

Оценки

Писането на оценки на вашия гимназист за целите на академичната справка също е най-добрият начин да изразите неговия или нейния успех в разбираеми понятия. Както и с точките, предлагам договаряне с вашето дете каква работа то трябва да извърши, за да получи съответната оценка. Оценки да/не са приемливи в неакадемичните дисциплини, но са нежелателни за основните предмети.

Общата средна оценка може да се изчисли чрез средноаритметичната оценка от всички предмети в гимназията. Използвайте формулата по-долу (приемам, че няма да се съгласите с по-малко от четворка за дисциплина):

+

4 х броя на щестиците
3 х броя на петиците
2 х броя на четворките

_______________________________
Общо ÷ на броя на дисциплините = среден успех

Обикновено, дисциплините за напреднали се отбелязват с 5 точки за шестица, 4 точки за петица и 3 точки за четворка.

Оценки за прием в университет

Макар че оценките SAT и АСТ вече не са толкова важни за приема на традиционния ученик в четиригодишен колеж, те са най-сериозната документация, която домашният ученик ще представи. Ако детето ви изкара извънредно висока оценка по тези стандарти (какви са числата ще зависи от всяка програма и училище, но най-общо над 1200 на SAT или 30 на АСТ се смятат за висок резултат), ще ви трябва само минимална допълнителна документация (т.е. няма защо да се притеснявате за цялата книжна работа, която току що изредих). Но ако неговите оценки го поставят точно в средата на списъка с други кандидати (1000-1200 на SAT или 26-30 на АСТ), тогава вашата документация трябва да е направена така, че да го отличава от конкуренцията.

Стратегии за максимализиране на изпитните резултати

#1. Четете


Учениците, които имат добри резултати на приемните изпити за колежа, са страстни читатели. Гимназиалната програма, която планирате, трябва да позволява достатъчно възможности да чете за учебната програма и за удоволствие. Reading Lists for College-Bound Students (Arco, 1990) е полезен ресурс, който ще ви даде представа за нивото на четене, което вашият юноша трябва да достигне. Тази книга съчетава списъци с препоръчана литература за кандидат-студенти от повече от сто частни и държавни колежи и университети.

#2. Изграждайте речников запас

Започвайки от девети клас, използвайте програма за изграждане на речников запас, която се съсредоточава върху гръцките и латински корени на думите. В допълнение, занимавайте децата с изучаване на думи. В моя клас по литература аз изисквам от студентите да си направят речник в своята работна тетрадка, състоящ се от думи, които обичат и които са научили. Всяка дума съдържа определение, част от речта, произход, място, където първоначално са открили тази дума (речник, вестник, роман, разговор – трябва да има разнообразие) и пример на употреба на думата. Целта е да направя децата да осъзнават думите и да разбират значението.

Забавни помагала за изграждане на речник:

Word Smart Jr. и Word Smart (Princeton Review, 1995).*

Tooth & Nail: A Novel Approach to the SAT (Harcourt Brace, 1994). Използва речник от SAT-тестовете в контекста на роман-мистерия.

Софтуер Word Smart (Smartek) (800-858-9673).

http://www.wordsmart.com

#3. Завършете алгебра 1 и геометрия

Това е нивото на математика на изпитите за приемане в колеж. Може би пресилих нещата, но аз допълних нашия текст по алгебра 1 с видео-курсове от Annenberg School и от Teaching Company. И постоянно внушавах на моите деца важността да не преминават към следващия урок по математика, ако не разбират принципа. Не искаме да жертвуваме разбирането заради завършването на курса за една година. Майк и Гейб работиха върху елементарна алгебра през по-голямата част от шести до осми клас. Очаквам по-късните курсове по математика да отнемат много по-малко време заради пълното разбиране, което сме положили като основа. (Ще трябва да е така, ако очакваме да завършим гимназията навреме).

Друго важно съображение: Saxon Math, най-популярната програма сред домашните ученици, не съдържа отделен курс по геометрия. Геометрията е интегрирана в цялата програма. Имала съм отзиви от редица деца, които чувствуват, че не са подготвени достатъчно за геометрията пред приемните комисии.

Geometry, Harold Jacobs (W.H.Freeman)* и Discovering Geometry от Key Curriculum Press се използват от кандидат-студентите, които желаят съсредоточено учене в тази област. Повечето деца могат да покрият необходимия материал за по-малко от година.

#4. Подгответе се


Програмите за подготовка за тестове водят до високи оценки. Inside the SAT and PSAT е софтуерна програма с много отличия от Princeton Review (800-2-REVIEW). Princeton Review, Barron’s, Gruber издават учебни ръководства, а IDG Books издават Dummies Guides. Един ученик, когото оценявах, който изкара 1590 преди теста да бъде ревизиран (тоест, опростен) ги прегледа всичките и препоръча ръководството на Gruber. Нейт Маккиън си хареса Cracking the System* от Princeton Review – има по-забавно изложение от останалите.

The ACT for Dummies и The SAT I for Dummies, 2nd edition, Suzee Vlk, дават практическа работа, но се съсредоточават повече върху стратегии за подобряване на оценката.

5. Упражнявайте се

Минаването на тестове е като да се научиш да играеш бейзбол. Колкото повече практикуваш, толкова по-добър ставаш. Аз не харесвам стандартизираните тестове като средство за оценка, но тъй като са особено важни за прием в колеж и академична стипендия, моите деца минаха всички възможни тестове. Дори съм давала на тях и на други академично надарени деца тестове над тяхното ниво (стандартизиран тест, който е от една до четири години над техния клас) за да усъвършенствувам техните умения с по-големи предизвикателства. При учениците, които обикновено са първенци в класа, тази стратегия ще ви даде много точна картина за силните и слаби страни на вашето дете.

Също има многобройни търсения на таланти, които дават SAT-тестове на ученици седми и осми клас, които попадат в най-горните 2% на националните стандартизирани тестове. Institute for the Academic Advancement of Youth на университета Джонс Хопкинс е най-широко признатият. Ние не бяхме заинтересовани (разбирай, “не можехме да си го позволим”) от триседмичната лятна присъствена програма, в която квалифицираните могат да участвуват, но аз исках Майк и Гейб да имат преживяването – нещо за което те бяха доста кисели (“Мамо, това е нашата единствена възможност да се наспим!”).

Между другото, Майк и Гейб обикновено са с разлика от няколко точки един от друг на стандартизиран тест, но в тази ситуация този, който прочете брошурата за теста и реши практическите упражнения, се справя значително по-добре от този, който влезе неподготвен. Това беше достатъчно за да ме убеди, че трябва да използваме учебни ръководства за да ги подготвим, когато това е от значение.

Като допълнение, участието в търсене на академични таланти изглежда добре в биографията на вашето дете, и поставя вашето име на пощенските списъци за други ценни възможности. Затова се възползвайте от възможността, ако вашето дете се квалифицира. Изброила съм конкурсите за таланти в Ресурсния каталог под Академични състезания.

#6. Минете теста PSAT

Вашият кандидат-студент трябва да мине поне PSAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test) в десети клас. Оценката от PSAT за единадесети клас е тази, която се използва за квалификация за подбора за National Merit и е оценката, която ще използвате най-често за колежите. Тестът в десети клас ще ви покаже как вашето дете би се справило на SAT-тестовете и ще ви даде насоки за подготовка за подобряване на резултатите.

Долният списък ще ви помогне да разберете повече за АСТ, SAT, PSAT и програмата National Merit. (Свържете се с тези организации от рано, за да имате време да направите приспособяванията, които може да са необходими за домашно образования кандидат).

ACT Registration
P.O. Box 414
Iowa City, IA 52243-0414
319-337-1270

SAT Program
Educational Testing Services
P.O.Box 6200
Princeton, NJ 08541-6200
609-771-7600

http://www.ets.org

PSAT/NMSQT
P.O.Box 6720
Princeton, NJ 08541-6720
609-771-7070

http://www.collegeboard.org/psat/htm/ready001/

National Merit Scholarship Corp.
1560 Sherman Ave, Suite 200
Evanston, IL 60201-4897
847-866-5100

The College Board
45 Columbus Avenue
New York, NY 10023-6992
212-713-8165

http://www.collegeboard.org
Тук има много материали за подготовка за тест.

Online Princeton Review поддържа интернет страница с богата информация: http://www.review.com

Отделът за кандидатствуване на местния училищен инспекторат също ще има информация за всички тези тестове.

Да се научим да подобрим оценките по PSAT

Минах моя първи PSAT като второкурсник. Оценката ми беше 1270 (560 език, 710 математика). Тогава започнах да полагам усилия да повиша резултата – особено езика – чрез работа върху някои PSAT/SAT учебници. Не видях подобрение докато работех с учебниците, затова прекъснах проекта.

Когато отново минах теста през октомври 1994, оценката ми беше 1580 (780 език, 800 математика). Макар че не бях работил конкретно за повишаване на резултата, оценката беше по-висока. Без дори да мисля за оценките по PSAT, бях решил, че искам да придобия възможно повече познание по широк кръг от предмети.

Между двата теста, взех малко повече от половин година латински. Това доста помогна на моите речникови умения, но най-големият принос на латинския беше, че като го учех, започнах да се интересувам от древен Рим и римските поети в програмата.

Накрая започнах да чета трудовете на други поети, като продължих да чета и класически романи. Между двата теста покрих много различни литературни жанрове и стилове, които всъщност не бях чел преди. Също четях много енциклопедии, отбелязвайки си важните неща в историята, науката, литературата и другите академични области. Това ми даде голям опит в разбирането на нови факти и в представянето информацията в по-систематичен вид. Също, просто заради многото четене в моето учене, моят речников запас се увеличи и моите способности да тълкувам значенията на думите в контекста се усъвършенствуваха. С толкова много четене е лесно да се види защо станах по-бърз в четенето.

Когато за втори път минах PSAT, можех по-бързо да чета разделите за разбиране, и с по-голямо разбиране за идеята на автора, отколкото имах първия път. Резултатът беше увеличение със 120 точки на моята езикова оценка.

Моята оценка по математика вече беше доста добра на 710, но знаех, че мога и повече. Направих няколко теста по математика в книга за упражнения за SAT, и след това изследвах къде имам проблеми. Открих, че понякога пропускам задача просто защото не мисля достатъчно усърдно, или защото правя глупава грешка, която не трябва да правя. Именно поради тези причини, допусках грешки в задачите в редовните часове по математика в домашното училище (Saxon Math). Осъзнах, че ако се справя с тези проблеми, ще бъда почти 100% без грешки. Напълно промених начина, по който уча математика. Вместо да решавам цял комплект от задачи и след това да проверявам отговорите и да се опитвам да запомня какво съм сбъркал, че съм пропуснал цяла точка, аз започнах да проверявам всяка задача непосредствено след като я реша. Това ми помогна много, защото ми позволи да видя къде имам проблеми, за да мога да ги отстраня. Стигнах до там, че рядко пропусках задача и можех да се върна към нормалния начин за решаване на математически задачи. На втория PSAT резултатът по математика се подобри на идеалните 800 точки.

Моят съвет към тези, които искат да повишат своите резултати по PSAT/SAT:

 1. Престанете да пилеете време и поемете отговорността за вашето образование.
 2. Открийте своите проблеми и работете за тяхното решаване.
 3. Четенето е пътят към успеха.

– Рет Смит, Пенсилвания

Допълнение от майката на Рет

Рет си прави наистина много помагала, включително плакати и диаграми с неща като периодичната таблица по химия и формулите от интегралното смятане. Има над хиляда картички с написани от двете страни автор/творба, латинска/английска дума, химическа структура/название на веществото. Някои от картичките са прошнуровани. В един тефтер си е направил собствена енциклопедия за всичко, което е счел за важно. Рет сам направи всичко това и стана много организиран. Участието му в Quiz Bowls, академично отборно състезание, много го насърчи.[2]

– Одри Смит, майка на Рет

Моят скромен принос

Одри обучава отбор от домашни ученици за Quiz Bowl близо до мястото, където живеят моите родители. Моят баща редовно ми изпраща отзиви от местните вестници за успеха на този отбор. Те отстраниха местна католическа гимназия с национална известност и стигнаха до национално ниво. Наблягам върху това, за да покажа нивото на мотивация, което децата могат да достигнат, когато тяхното учене е смислено и е с незабавен резултат. (Участвувайте на игрището!)

Допълнителна документация, която изглежда добре при кандидатствуване в колеж

#1. Предварителна подготовка или други курсове за напреднали

Курсовете за предварителна подготовка (Advanced Placement, AP) са предмети на университетско ниво, вземани в гимназията. Всеки май учениците полагат AP-изпит в изучаваната област. Оценка от 3 нагоре (5 е най-високата) се смята за “взел.” Повечето колежи признават точки на идващите първокурсници за AP-тестове, взети в гимназията, макар че някои могат да изискват по-висок резултат от 3 за квалифициране. Възможно е да се придобият достатъчно AP-точки в гимназията, за да кандидатствувате за втори курс във водещи университети (и да си спестите хиляди долари такса).

Понастоящем се предлагат 28 курса в петнадесет дисциплини. Но методът за подготовка за теста е по ваш избор. Barron’s публикува книги за подготовка за AP-тестове и това е добро място да получите помощ за организиране на учебния курс.

Програмата за AP също предлага брошури, изброяващи препоръчаните учебни курсове.

Advanced Placement Program
The College Board
45 Columbus Avenue
New York, New York 10023-6992
212-713-8000

Pennsylvania Homeschoolers започна да предлага AP-курсове по Интернет през 1996. Посетете тяхната интернет-страница за повече информация.

http://www.pahomeschoolers.com

#2. Външно оценяване

Приемните отдели на колежите много ценят всички препоръки и оценки от хора, които не са членове на семейството, които могат да дадат компетентна преценка на академичната настройка и постижения на вашето дете. Във вашата молба за прием включете тези писмени препоръки от учители, наставници, оценители или от учител в семейно училище. Не е необходимо тези хора да са толкова акредитирани, колкото да са красноречиви. Затова търсете някой, който може да напише добро писмо, и дайте вашето дете на уроци при него за известно време.

Много академични програми и стипендии изискват външна оценка само за да приемат документите за кандидатствуване на ученика.

#3. Занимания и академични награди

Колкото и погрешно да е това, много приемни отдели ще мислят, че вашето дете е живяло изолирано и няма да се приспособи към университетския живот. (Като изненада, нека младежът да носи обувки на интервюто). Те се чудят: Как това дете ще се справи с обществения живот? Как ще се представи в конкурентна среда?

Можете бързо да разпръснете тези съмнения като добавите към академичната справка клубовете, спортовете и организациите, в които е участвувал вашият юноша по време на гимназията. Подчертайте всяка ръководна позиция, която той е показал, формална и неформална.

Участието и постиженията в академичните състезания е друг плюс в академичната справка. Ресурсният пътеводител включва списък с научни състезания, в които домашните ученици са приети да участвуват. Не е необходимо вашето дете да е спечелило, класирано или изявило в някои от тях. Приемният служител ще цени самото участие.

#4. Академична справка от местен колеж или средно училище

Много местни колежи и средни училища имат отворен прием. Не се нуждаете от диплома, академична справка или оценки от приемна комисия на колеж. Също, много от тях позволяват на учениците да вземат минават някои курсове още в гимназията. Тези често могат да се признаят в четиригодишен висш университет. (Ако възнамерявате да правите така, първо говорете с колежа, в който ще се прехвърляте.)

След като Синди МакКиън работи с приемния отдел в местния колеж, те имат голяма готовност да приемат домашни ученици, дори да приемат ученици в 10 клас. Доста много домашни ученици в нашата област сега завършват своите висши курсове по този начин.

Академичната справка от местния колеж и препоръките, които вашето дете събере от учители, могат да са достатъчни за прием във висше училище.

И ако съкращаването на разходите е цел, няма по-добра сделка от завършването на първите две години в местния колеж и след това прехвърляне в четиригодишен колеж. Дипломата на вашето дете ще изглежда по същия начин като тази на децата, платили много повече.

Финансова помощ

Повечето семейства, независимо от своето материално положение, търсят финансова помощ за колежа. Това също е област, в която трябва от рано да се ориентирате. Има изобилие от финансова помощ. Никой не плаща пълната цена на колеж, автомобил или нощувка в мотел. Но винаги има критерии, които вашето дете трябва да изпълни, за да се квалифицира – и един от тях обикновено е призната диплома за гимназия (помнете, това може да е GED). Ето защо трябва да имате план още в девети клас, който в крайна сметка ще ви донесе правилната документация.

Най-добрият източник на информация ще е службата за финансова помощ в колежите, които целите. Или може би приятелски настроен съветник в местната гимназия ще желае да ви помогне.

Първо изберете колежите, към които се стремите, на основа на вашите интереси. След това говорете с техните приемни отдели за пакета от финансови помощи. Скъпите частни училища обикновено имат големи дарения, и не е необичайно да се окажете с финансова помощ, която в действителност прави разходите по-ниски от държавно учебно заведение.

От какво се нуждае вашето дете, за да се квалифицира за конкурентни програми и стипендии:

 • Високи резултати на SAT/ACT
 • Академични награди и AP-курсове
 • Силни писателски умения
 • Силна натовареност с предмети в последни гимназиални години – дори ако вече са изпълнени изискванията за завършване
 • Академични и професионални интереси извън училище
 • Ръководни умения
 • Излъчване – да е чаровно, незабравимо и отличително

За повече информация:

The Christian College Handbook/Homeschool Edition
Berry Publishing Service, Inc.
701 Main Street
Evamnston, IL 60202
847-869-1573

Това е годишно издание с полезни статии за избора на колеж и финансова помощ, както и ръководство за над сто християнски свободни и библейски колежи. Поръчайте си и тяхното ръководство Great Commission Handbook за краткосрочни и постоянни мисии.

College Planning for Dummies, Pat Ordovensky (IDG Books, 1995).

The National Review College Guide, Charles Sykes and Brad Miner (Simon & Schuster, 1993).* Това е проницателен и информативен списък на малки свободни колежи, които все още имат основна учебна програма, която е академично сериозна и не се поддава на политически съображения.

Summit Minstries Guide to Choosing a College, Ronald Nash and J. F. Baldwin (Summit, 1995).

В интернет има огромен океан от информация. Посетете първо тези места:

Goshen Internet Christian Resource Directory to Christian Colleges and Universities
http://www.goshen.net

Fin Aid дава безплатно търсене на огромни бази данни за финансова помощ.
http://www.finaid.com

Peterson’s Online College and Carreers Center
http://www.petersons.com


[1] “Survey of Admission Policies, 1996,” National Center for Home Education.

[2] Тази статия, препечатана с разрешението на автора, се появи първо в бюлетина на Pennsylvania Homeschoolers, брой 50. Рет сега посещава колеж с пълна академична стипендия.

* * *
Debra Bell, The Ultimate Guide to Homeschooling
Copyright © 1997 Debra Bell
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова