Поморие 2005

През месец август 2005 година, в град Поморие, се проведе Първата Национална конференция за домашно образование на децата. След успешното и провеждане взехме решение за ежегодни мероприятия. В тях обикновено има лекционна част, в която поканените лектори говорят по теми, свързани с проблемите на съвременното ни общество и как да подготвим децата си за предизвикателствата на времето, в което живеем. 

В свободните дискусии става въпрос и за програмите и методиката, която отделните семейства са избрали за да обучават децата си в домашни условия. Дискусиите винаги са интересни и напрегнати, но в едно свободно общество сериозната дискусия най-често води до решения, а това е по-добро от непримиримият антагонизъм между инакомислещи хора.