Методи за оценяване

Нека сега да разгледаме текущите методи за оценяване, които можем да използваме с нашите деца, за да измерваме техния успех в основните учебни дисциплини.

Можете да използвате една или всички тези възможности в съчетание по различно време в училищния живот на вашето дете. Това зависи от вас. Но ето две съставки, които са жизнено важни:

#1. Нуждаете се от метод за оценяване, ако искате вашето дете да е мотивирано

Колко дълго бихте работили с пълно усърдие без оценка или награда? Ако имате дълъг списък от неща, които да правите, на кое давате приоритет? На нещата с крайни срокове и с отчетност пред външно лице, нали? Колкото по-голямо става вашето дете, толкова по-важен е моментът на оценяването.

#2. Детето ви трябва да знае какъв е стандартът за оценка преди да започне своята работа

Причината, поради която оценките, тестовете и другите традиционни методи не са уважавани, е, че те често са субективни и спорни. Спомнете си как сте търсели предварително информация за учителите, за да разберете какви са техните пристрастия за оценяване? Или чувството на раздразнение, когато бивате оценяван от началник, който никога не ви е казвал какви са качествата, според които той преценява вашата работа?

Сега, ако позволите отново, сравнете това с играта на бейзбол. Не са ли стандартите за успех ясно очертани? Не е ли това причината, поради която бесните фенове, като Yours Truly, смятат за оправдано да скачат от местата си, когато съдията ясно наруши правилата? Децата са мотивирани и съсредоточени върху играта, защото целите са ясни. Всеки знае какво означава успехът.

Какъвто и метод на оценка да използвате, уверете се, че стандартите са ясни за вашите деца от самото начало.

Да оценяваме или не?

Защо оценяваме детската работа в училище? По-често защото класните учители не могат да дадат на всяко дете времето, което иска, или от което се нуждае, за да завърши или прегледа своята задача.

Компетентното учене, от друга страна, казва, че детето може да учи определен предмет или да упражнява дадено умение докато развие комтетентност. Но без крайни срокове, децата често имат по-ниски постижения или отлагат.

Така, че трябва да създадем баланс в нашите домове.

Много домашни учители не дават общи оценки на предметите в началните години. Тестовете по аритметика или правопис със сигурност са проверявани и може да бъдат оценявани. Но аз мисля, че за моите деца има по-голяма полза от повтарянето на работата или поправянето на техните грешки, отколкото поставянето на оценка и продължаването напред.

Себепоправяне

Всъщност, моите деца използват ръководството за учителя, за да проверяват своите отговори и да намират собствените си грешки. В традиционната среда това може да се счита за “измама,” но аз го смятам за могъща учебна стратегия. Тъй като моите деца имат реална цел в своето учене, те не се задоволяват просто да преписват отговорите. Те разбират защо трябва да овладяват материала, и в случай че забравят тази благородна цел, мама е точно на своето място, за да ги държи отговорни да постигат своите цели.

Кога оценките дават резултат

Някъде в ранните години на гимназията, все пак, много родители започват да поставят оценки на работата на своите деца. Ако от началото сме зачитали стила на учене и техните интереси, трябва да сме доста добре ориентирани относно количеството време, от което се нуждаят, за да завършат проект или съчинение.

Сключете договор

Ако оценявате, предварително поставете обективни стандарти за измерване. Затова използвам договори с учениците от CHESS. (Виж Глава 24 за пример.) В тази среда не е по моите възможности да индивидуализирам тези договори; но в дома, предлагам ви да обсъдите договора с вашите деца преди началото на курса. Даването на участие на вашето дете в поставянето на изискванията ще му даде по-голяма собственост, а по този начин и мотивация.

Тестове

Традиционно тестът се използва, за да измери успеха по учебния предмет. Но често тестовете са лошо направени и просто измерват колко умело е детето във вземането на тестове. Отгатването е твърде голям фактор във въпросите да/не, попълването на празно място, или издбор от предварително дадени възможности, за да дава вярна картина на постиженията на ученика. По-добрият тест изисква от ученика да назове отговорите.

Най-добрият тест

Най-добрият тест, както знаете до сега, е писменият изпит – особено ако желаете да измерите разбирането и компетентността в предмет като литература или история.

Писменият изпит, с добре подбрани въпроси, изисква от децата да мислят по-задълбочено върху материала и да правят изводи, да правят преценка, да търсят сходства и да подчертават разлики.

Ето пример за писмен изпит, който направих за дискусионната група по литература в Учебния център на Кооперацията от домашни училища:

ИЗПИТ: The Hawk That Dare Not Hunt by Day, Scott O’Dell

Име_________________________ Оценка________ Дата_______

Напътствия:

Следните текстови въпроси искат вашето мнение, но вие трябва да аргументирате вашата позиция с доказателства от книгата. Пишете в разказна форма и използвайте примери, които да покажат, че вие разбирате нещата, за които сме говорили, и книгата, която сте прочели.

 1. Според вас, в каква посока можеше да се развие животът на Том като резултат на събитията в този разказ? Включете какво мислите за начина, по който познанството с Уилиям Тиндейл повлия върху живота на Том.

 2. Съгласни ли сте с действията на Том, когато той накрая намира предателя, Хенри Филип? Какви причини според вас той би изложил за действията, които е извършил? Изненадани ли сте? Какво според вас е вярното решение? Какво мислите, че вие щяхте да направите?

 3. Ако имахте петнадесет минути да си поговорите със Скот О`Дел за книгата, какви коментари бихте направили? Какво харесвате или не харесвате в неговия стил на писане, неговите герои, сюжета и обстановката? На кои въпроси ви се иска той да ви отговори по отношение на този разказ?

 4. Помислете какво сте научили за живота в Европа през шестнадесети век. Кои са някои от трудностите, с които сте щели да се срещнете, ако сте живели по онова време? Кои са нещата, които биха ви харесали?

 5. За всеки от тези герои в книгата на Скот О`Дел намерете библейски личности, които да са подобни. Дайте кратка обосновка на вашия избор

  Том Бартън
Уилиям Тиндейл
Чичо Джак
Хърбърт Белси
Хенри Филипс
Крал Хенри VIII

Писменият изпит има допълнителното предимство, че също е учебно средство. Децата не могат да пишат добре, ако не могат да мислят добре за материала. Този тип оценяване изисква от тях да съчиняват своите мисли и да се упражняват да ги изговарят свързано.

Можете да постигнете същите предимства с учениците на основно ниво, като им позволите да ви отговарят устно или да ви ги диктуват.

Алтернативни методи за оценяване

Макар че давам оценки и тестове на своите синове и на големите ученици в CHESS, те все пак не са моите основни методи за оценяване. Ето трите начина, по които откривам, че децата най-добре демонстрират своята компетентност по материала, наслаждават се да го правят, и в същото време научават много:

Проекти, съчинения, изпълнения

Искам моите деца да могат повече неща отколкото просто да запомнят исторически факти или граматически правила за изпит. Те ще забравят почти всичко, ако използват този метод. Затова се съсредоточаваме върху проекти, съчинения или изпълнения, за да покажем какво сме научили.


Ето някои от нещата, които ние и други семейства сме правили не само като учебни опитности, но и като метод за оценка:

 • Изложение по американска история, където всяко дете показа и обясни проекта, който е направило.

 • Няколко научни изложения, където малките деца създаваха модели, а големите деца трябваше да следват научните процеси. Тези проекти след това бяха оценени от външни съдии. Техният критерий беше даден на децата преди да започнат своята работа.

 • Вечер на световните цивилизации, където всяко семейство направи кът, представящ различна страна, с целта да се образоват другите (без да се обещава оценка от учителя).

 • Исторически разказ, който е написан и публикуван в публицистична форма, след прочитане на The Hawk That Dare Not Hunt by Day.

 • Пиеси и драми, написани и режисирани от децата за семейната вечер.

 • Музикални и танцови рецитали.

 • Семеен вестник с главоблъсканици, карикатури и статии за Американската революция.

Нашият списък може да продължи с още много неща. Почти всяка голяма област от интерес или изследване завършва с някакъв проект, представление или писмен доклад. Те биваха представяни пред истински зрители, а не пред учител за оценка, и моите деца и техните приятели бяха силно мотивирани да дадат най-доброто от себе си.

Ако има недостатъци, това е мястото, където да се съхранява тази дейност. След като е завършена цялата работа по тези проекти, ще се възприеме като светотатство, ако ги изхвърля – допълнително свидетелство за смисъла на тази дейност. (Едно от предимствата на тестовете: Никой не го е грижа дали биват изхвърлени.)

Писмени оценки

Друго смислено оценяване за вашите деца е писмен отзив от вас или от частен учител или наставник. Отделете няколко минути в началото на годината за да напишете какво се надявате да постигнете по всеки предмет. Изложете го пред своите деца така, че те да знаят какво очаквате от тях, и накрая напишете писмен преглед на напредъка, който са постигнали. Прибавете това към постоянния училищен дневник, който попълвате всяка година. Тази малка формалност ще даде на вашите деца допълнителен натиск при сериозното разглеждане на тяхната работа.

Помолете други, които работят с вашите деца, да направят същото нещо. Ще откриете, че децата ви ще погълнат всичко, което някой пише за тях. И това значително ще допринесе за начина, по който те гледат на себе си като ученици.

В CHESS Синди моли своите учители да правят кратко описание на напредъка на всяко дете няколко пъти годишно. След като отделих известно време за формата, накрая се спрях върху този формуляр за моите часове по литература и съчинение. Не отнема много време за да се попълни, и се опитва да опише характера на ученика, уменията му за общуване и разбирането на материала в курса.

Годишна оценка по английски 301

(Американска литература)

Име: Хонория Ерудит

Оценка: А

__4__Ръководни умения

__3__Подготовка

__5__Разбиране на материала

__3__Навременно изпълнение

__4__Участие

__5__Ентусиазъм

__4__Умения да се изразява писмено

__3__Умения да се изразява устно

__4__Допълнително прочетени книги

__5__Окончателен проект

__4__Правилност на задачите

__3__Способност да анализира

Критерии: 5 (изключително), 4 (над средно), 3 (задоволително), 2 (нуждае се от подобрение), 1 (слабо)


Допълнителен коментар:

Винаги ще си спомням с удоволствие моя първи горен курс в CHESS. Каква радост е да имаш ученик като Хонория, която дава най-доброто от себе си през цялото време, и с желание приема наставление и предложения. Специално трябва да се отбележи работата, която Хонория извърши при своето изследване за Джонатан Едуардс. Този проект отиде далеч отвъд изискванията на задачата, и показа забележително зрял поглед и добре подкрепени заключения.

Очаквам Хонория да продължи да израства като писател и ще придобива увереност в своята способност да изразява своите идеи устно и писмено. Насърчавам Хонория да търси по-широка аудиенция за своята работа.

Дебра А. Бел,
магистър по хуманитарни науки

Може би ще имате по-голям успех в получаването на писмени характеристики от наставници и учители, ако създадете подобен формуляр, който може лесно и бързо да се попълни. (Като човек, който трябваше да пише много характеристики и препоръки, аз наистина ценя формулярите.)

Оценка на постиженията от годината

В нашия щат и в няколко други щати от домашните ученици се изисква да представят папка с описание на напредъка в края на годината на оценител, който пише обобщение на техния напредък. И двете биват представяни на местния инспекторат.

Папката обикновено e голям класьор, пълен с рисунки, снимки и произведения от училищната година. Вече имам цяла библиотека, пълна с папките от всяка учебна година на моите деца. Те изискваха доста време за да бъдат попълнени, но това са едни от най-ценните притежания на моите деца. Всяка е като албум, пълен със спомени, и истински ме насърчава, когато съм подтисната. Просто изваждам някоя папка от рафта и прекарвам следобеда преглеждайки специалните мигове, които сме имали, учейки заедно. Трудно е да не се види напредък в нашата програма за домашно училище с тези ярки доказателства в нашия дом.

Дори ако не ви задължават да правите папка с постиженията от училище, можете да го направите като безценно средство за оценка. Моите деца, без Кристин, сами си съставят папките. Отнема им около две седмици да ги комплектуват – по-мъдрите от мен жени правят това през цялата година – но по време на този процес моите деца преглеждат своята работа по всеки предмет през тази учебна година, и често редактират някой разказ още веднъж, довършват художествен проект или решават наново математически задачи. Те знаят, че сега тяхната работа ще бъде изложена на преглед от външни хора, и затова искат да дадат най-доброто от себе си. Това е могъщо учебно средство за преговор на материала.

Папката е разделена по предмети, и всеки е подреден хронологично, така че да демонстрира академичния прогрес. Ето списък на видовете документи, която семейството може да включи:

 • Писмени съчинения от ученика
 • Снимки на излети и проекти
 • Бележки, скици, чертежи и крайни проекти
 • Тестове и оценки
 • Сертификати от участие в National Geography Bee, програмата Pizza Hut Book-It, и др.
 • Списък на книгите за самостоятелно четене с кратки коментари; например, спечелила награда, научно-популярна, биография, исторически роман, брой страници
 • Фотокопие на съдържанието на използван текст, с подчертаване на частите, които са изучавани
 • Брошури от посетени места
 • Списък на ресурсите, които са ползвани или прочетени по всеки предмет
 • Списък на темите или дяловете на изследване във всеки предмет
 • Снимки на учебната среда, например, компютър, библиотеки, аквариум, колекция образователен видео материал, гимнастическо оборудване на двора
 • Снимки от обществени събития: любими приятелски групи, кооперативни класове, волейболни турнири
 • Разкази от мама или от по-големите ученици, обясняващи повече за включените снимки или проекти.

Отново намерете аудитория

След като сте събрали папките си, намерете аудитория за вашите деца, пред която да ги представят. Моите деца харесват възможността да обясняват подробно всяка страница на своя оценител, на баба или на някой репортер.

В нашето кооперативно училище искаме от учениците да представят своите папки на годишната семейна вечер. Много се наслаждавам на своята роля на оценител, защото успявам да видя всички превъзходни идеи и опитности, които са имали другите семейства. Същото предимство може да дойде от споделяне на нашата работа и показване на нашите проекти, съчинения и папки на семейна вечер в поддържащата група.

Папка за един предмет

Ако това ви звучи като твърде много работа, можете да комплектовате папка само по един предмет. Това, например, ще бъде превъзходен начин за един гимназист да демонстрира качеството на своята работа пред университетските приемни комисии.

Тази година изисквам папка от моите класове по съчинения за долния и горния гимназиален курс в CHESS.

Когато преподавам предметза съдържание, като американска литература, трябва да оценявам уменията на ученика по цяла съвкупност от знания. Използвам писмени изпити, тестове и съчинения, за да определя оценката. Но съчинението е умение. Моята цел е да определя напредъка на ученика. Имам шестдесет деца от седми до дванадесети клас, и те всички са на различен етап в своето развитие като писатели. Много от тях имат нулева увереност в тази област. Не искам моят курс да превърне това състояние в негативна нагласа. Искам да насърча и вдъхновя техния растеж като писатели.

От самото начало изяснявам, че оценката се основава на техния цялостен напредък, и писмената папка е начина, по който те го демонстрират. Първият ден проведох писмена проба. (Сравних това с вземане на кръв.) Те избраха от няколко различни теми и писаха без предварителна подготовка петнадесет минути. Също ги помолих да добавят кратка оценка за себе си като автори. Това оценяваше тяхната нагласа към писането, историята на тяхната писмена дейност и процеса, през който минават в настоящето, когато съчиняват писмена работа.

Всичко, което правят за нашите часове, трябва да се пази в хронологичен ред в тази папка за съчинения. През целия курс аз ще оценявам показания напредък в папката. Също ще направя друга писмена проба в час, и ще ги помоля да направят нова оценка за себе си като автори. Надявам се, че ще видят подобрение на своите умения и увереност.

* * *
Debra Bell, The Ultimate Guide to Homeschooling
Copyright © 1997 Debra Bell
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова