Последни насърчения преди започване на играта

Стратегии за победа

  1. Облегнете се напълно на Божията благодат.

  2. Имайте пред себе си ясно съсредоточено видение.

  3. Имайте вяра в бъдещите плодове.

  4. Дайте на децата си право на участие.

  5. Дайте на децата си цел, която е видима и практическа.

  6. Наслаждавайте се на живота.

  7. Не правете това сами.

  8. Учете се.

  9. Помнете думите на Осуалд Чембърс: "Това, което ние наричаме процес, Бог нарича цел."

  10. Участвувайте на игрището!