Начало Ресурси Книги Пълно ръководство за домашно образование Последни насърчения преди започване на играта

Последни насърчения преди започване на играта

Стратегии за победа

  1. Облегнете се напълно на Божията благодат.

  2. Имайте пред себе си ясно съсредоточено видение.

  3. Имайте вяра в бъдещите плодове.

  4. Дайте на децата си право на участие.

  5. Дайте на децата си цел, която е видима и практическа.

  6. Наслаждавайте се на живота.

  7. Не правете това сами.

  8. Учете се.

  9. Помнете думите на Осуалд Чембърс: "Това, което ние наричаме процес, Бог нарича цел."

  10. Участвувайте на игрището!