Доставчици на използвани материали

Понеже материалите са в голямо текучество, трябва първо да изпратите списък с това, което търсите да купите, продадете, или да замените чрез тези доставчици.

THE BACK PACK
P. O. Box 125
Ernul, NC 28527
919-244-0728
http://www.thebackpack.com

THE BOOK CELLAR
Granite Town Plaza
Milford, NH 03055
603-672-4333
603-672-0729 (fax)
http://bookcellaronline.com

EDUCATOR’S EXCHANGE
10755 Midloyhian Pike
Richmond, VA 23236
804-794-6994
e-mail: jscgec@aol.com
http://www.edexbooks.com

HOME SCHOOL EXCHANGE
26 Colony Street
Saint Augustine, FL 32095
904-824-8247

MOORE EXPRESSIONS
750 Lord Dunmore Drive #105
Virginia Beach, VA 23464
757-474-2634
http://www.mooreexpressions.com

RAINBOW RE-SOURCE CENTER
P. O. Box 491
Kawanee, IL 61443
800-705-8809
e-mail: RAINBOWRES@aol.com
http://www.rainbowresource.com
Изпратете $2,50 за списък с наличните използвани програми.

* * *
Debra Bell, The Ultimate Guide to Homeschooling
Copyright © 1997 Debra Bell
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова