Витоша 2011

Конференцията през 2011-та година, посветена на домашното образование, проведохме в Софийско. Гостоприемен хотел, закътан из горите на Витоша, приюти семейства от цяла България, които обучават или тепърва ще обучават своите деца в домовете си. 

Лекциите и дискусиите проведохме интензивно. Умората, съчетана с впечатленията и емоциите се трансформира в благодарност от факта, че има хора, които наистина работят с децата си разбирайки, че по този начин градят едно по-добро бъдеще за тях, за себе си и за обществото, в което живеем. 

Организаторите отделиха специално внимание на децата и те бяха организирани, през по-голямата част от времето, в отделни занимателни игри и състезания, което даде възможност на родителите да слушат лекциите и да участват в дискусиите. Домашните ученици имаха специална програма, с която се представиха и получиха заслужените овации на всички гости.

Петър Порумбачанов откри конференцията с лекция и дискусия посветена на начините, чрез които можем да стимулираме децата да постигнат истинските цели на домашното обучение. Да научим децата, да обичат да учат, си има своята цена и тези, които не са готови да я платят, предпочитат някой друг да поеме отговорността за формиране на характера у децата. Учениците нямат основателен мотив да учат, ако собствените им родители са демотивирани по отношение процеса на обучение. Така, всеки трябва да знае защо прави това, което прави, за да постигне успех. 

Орлин и Цвети Райкови предизвикаха дебат по отношение на държавните претенции, свързани с правото на родителите да обучават децата си където и както сметнат за редно, според собствените си убеждения и ценности. Споделиха своят опит, свързан с изтеглянето на децата от държавната система. 

Елиан Петков представи с остри примери несъстоятелността на държавната образователна политика и доказа убедително, че домашното обучение на децата е успешната алтернатива на конвенционалното образование. Разгорещената дискусия, която неговата лекция предизвика, бе свързана с позицията, че правилното и успешно образование е основано на правилни презумпции. Ползата от тази дискусия определено ще е трайна и плодоносна.

Радослава Петкова представи политиката на Европейският Съюз по отношение на образованието. Даде множество примери от практиката на различни страни, свързана с организацията и планирането на обучението. Силно впечатление на всички направи тоталитарният подход на по-голямата част от европейските държави по отношение на политиката към семейството и децата. Редките примери на осъзнаване ценността на семейната институция и ролята й в обществото са характерни за Англия и Ирландия. Регулацията на обучението в тези страни е уредена в полза на семейството и неговото неотменимо право да обучава собствените си деца по начинът, които предпочита. 

Стоян Георгиев даде безценни съвети за начинът, по който едно семейство може да бъде изградено на Канара. Да живее щастливо, да споделя функционално отговорностите си и да бъде пример за подражание. Опитът на Стоян Георгиев като дългогодишен семеен консултант, споделен със семейства, които наистина са приели предизвикателството на домашното обучение е безценен ресурс, от който всички мъдро трябва да се възползват. 

Накрая, отново Петър Порумбачанов поведе дискусия свързана с възможността всички семейства да работят за обучението на децата в по-добра координация помежду си. Работата на Асоциацията за Домашно Образование е производителна и полезна за семействата с домашни ученици, нашите конференции го доказват – искаме да направим нещо повече и това ще стане – вие сте свидетели.

 

Разказ в картинки: