Германия 2007

Между 27-29 aприл 2007 година се проведе международен колоквиум в Германия на тема Education: Choice – Not Coercion (Образованието: Избор а не насилие) организиран от http://www.netzwerk-bildungsfreiheit.de/.

Организацията на семействата в България изпрати свой представител на колоквиума в Германия. Повече за това събитие може да прочетете на този линк: http://www.netzwerk-bildungsfreiheit.de/EN/kolloquium_pressrelease.html. Тук ви предлагам снимки на някои от участниците в тази международна среща. 

Искам да споделя с вас, че германските семейства, които обучават децата си вкъщи срещат неодобрението, а понякога и физическа агресия от страна на някои германски власти. Въпреки това, все повече семейства обучават децата си в домашни условия. Няма държава в света, която да е устояла в дълъг период от време на семействата, които не желаят чиновници да определят метода на обучение на деца им. Семейството е институция и като такава, именно тя, е отговорна за обучението на децата.

Противопоставяне от страна на държавата е имало и в средата на ХХ век, когато започва да се говори за домашно образование на децата в САЩ – днес това е най-разпространената форма на обучение там и резултатите са изумителни – много по-добра учебна, професионална и морална подготовка на децата за всичко, което ги очаква в света на големите. Днес това се разбира от все повече хора и тези, които желаят да обучават децата си по домовете го правят с ясното съзнание, че избират по-труден, но по- добър път за младото поколение.