Узана 2012

За седми път семейства от цялата страна се събраха за Национална Конференция посветена на Домашното обучение. Високо в Габровския балкан, за четири незабравими дни, ни приюти уютен хотел. Много стари и нови приятели споделяха, разпитваха и даваха отговори по теми, свързани с обучението на децата в домашни условия. Този път срещата ни бе с по-малко лекторско натоварване, за да се насладим на всички задушевни вечери, преминали в сладки разговори.

За организаторите от Асоциация за Домашно Образование (АДО), продължава да е приятна изненада факта, че на всяка наша среща има все нови и нови семейства, както и такива измежду тях, които взимат твърдо решение, че ще обучават своите деца в домовете си. Домашното обучение на децата е път труден и той може да се извърви само от хора, посветени на своите деца, от хора разбиращи инвестицията от време, средства, емоционален и морален ресурс. За всички нас е благословение факта, че движението за Домашно обучение на децата постоянно се разраства и вече е преминало точката на детинската възраст – ставаме все по-устойчиви на атаките от страна на малкото недоброжелатели.

Освен многото свободни и полезни разговори и дискусии, участниците в Конференцията коментираха засилващия се натиск от страна на български и международни НПО-а, които използвайки огромен финансов ресурс, прокарват чрез държавни лостове политика, атакуваща свободата на семействата да обучават децата си според своите религиозни и философски убеждения – право, гарантирано от Конституцията на Република България и от множество международни документи, като Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи – Протокол 1, чл. 2; Конвенцията за правата на детето – чл.18(1); Международният пакт за гражданските и политическите права – чл.18(4); Конвенцията срещу дискриминация в образованието – чл.5(1)„б” и др.

На този фон, семействата загрижени за бъдещето на своите деца, са твърдо решени да опазят своите наследници от „грижата“ на държавни и неправителствени организации, които под предлог, че защитават „най-добрият“ интерес на детето, вбиват безмилостен клин в сърцето на семейната институция с намерение да я унищожат. Доказателство за това са Проекта за „Закон за детето“ и Проекта за „Закон за предучилищното и училищното образование“. Тези закони, несъобразени с основни човешки права, грубо потъпкват свободата на семействата и ни връщат в епохата на зверската, тоталитарната държава.

Наред с пламенните дискусии по отношение действията на държавата, които всъщност са скритите интереси на зли хора, бяха изнесени и други полезни, практични лекции. Разяснена и коментирана бе философската основа на домашното обучение. Лекциите предизвикаха интересни коментари, дебати и въпроси, които в крайна сметка доведоха до решение на някои семейства да предприемат активен хоумскулинг, а други сериозно обмислят тази алтернатива. Изнесените материали във връзка с технологията и философията на различни предмети, като математика, история, български език и литература, чужди езици, изкуства и спорт бяха полезно и нужно обучение за всички ни.

Разделихме се с надежда за успешен обучителен процес, пожелахме си да се видим отново след година, за да се насърчим, за да си помогнем, за да се коригираме при нужда. Пожелаваме достигане на поставените цели за всички семейства, посветили се на обучението вкъщи!

Какво, къде, кога!