Обяснение на християнската философия за образованието

Връзка към книгата