Достатъчно ли е домашните ученици да изучават природата, само чрез преки наблюдения?

Често ми задават следния въпрос –достатъчно ли е изучаването на природата* за програмата ни по естествени науки, или е необходимо да добавим повече академични занимания?

Обикновено отговарям:

                Да, прякото наблюдение и изучаване на природата е достатъчно.

                И, не, прякото наблюдение и изучаване на природата не е достатъчно.

При което питащият ме поглежда доста объркано.

Затова задавам няколко допълнителни въпроса:

  1. Какви са целите, които преследвате в обучението по естествени науки?
  2. Колко големи са вашите домашни ученици?

Тези два въпроса ще ви помогнат да разберете дали отговорът на вашия въпрос ще бъде „да“ или „не“.

Нека навлезем по-дълбоко в тази тема.

Достатъчно ли е изучаването на природата, чрез преки наблюдения, в обучението на домашните ученици по естествени науки?

Да, изучаването на природата, по този начин, е достатъчно.

Когато децата ви са по-малки, редовното изучаване на природата, сред природата, е достатъчно. Вашите цели при обучението по естествени науки в тези години са много прости:

  • Да предизвикате в ученика интерес към изучаването на естествените науки.
  • Да запълните ума на ученика с интересна, но основна научна информация.

Като цяло, вашата цел в обучението по естествени науки в началната възраст е да разпалите у детето желание да учи.

Редовното изучаване на природата със сигурност може да ви помогне да постигнете това.

Разбира се, можете да решите да добавите някоя и друга книга, която е тематично свързана, но като цяло, учениците ви ще придобият огромно количество знания по естествени науки само като наблюдават и изучават всичко, което може да се намери в задния ви двор или в парка.

Не, изучаването на природата, чрез пряко наблюдение не е достатъчно.

С порастването на вашите деца целите ви в обучението по естествени науки ще се променят заедно с тях. В основния курс на образование имате три основни цели:

  • Да започнете да обучавате децата да разсъждава аналитично върху научните факти.
  • Да ги запознаете с основите на научния метод, използвайки обучение чрез проучване.
  • Да продължите да ги захранвате с информация за заобикалящия ги свят.

В общи линии, целта през тези години е да се възползвате от желанието на детето си да знае Защо?, като същевременно продължавате да му подавате научна информация.

Малко е трудно да добавите обучение чрез проучване – т.е. академично изучаване на естествените науки, което следва научния метод – към редовното изучаване на природата чрез наблюдение.

Но най-голямата слабост, която виждам в изучаването на природата, е игнорирането на предметите химия и физика.

Може да се постараете, да въвеждате по малко от тези два предмета, когато обсъждате гравитацията или разглеждате химичните реакции в природата. Разбира се, не може да обхванете всички теми, но е трудно да изучавате законите на Нютон за движението или периодичната таблица, използвайки единствено наблюдаване на природата и водене на записки.

Важно е децата ви да имат поне малък досег с физиката и химията преди да стигнат до гимназията. Така ще ги улесните при изучаването на тези предмети по-късно.

Колкото и да харесвам прякото изучаване на природата като метод и колкото и полезно да е то за  изнасянето на обучението по естествени науки вън от дома, трябва да кажа, че само по себе си то не е достатъчно за прогимназиалното образование и следващите години. Този метод по-скоро трябва да бъде „черешката на тортата“ в заниманията ви по естествени науки или забавна задача за разнообразие на редовната ви рутинна работа.

И така – да или не?

От всичко казано дотук следва, че отговорът на въпроса „Достатъчно ли е да изучаваме природата чрез пряко наблюдение?“ е:

  • Да, ако учениците ви са по-малки, редовното изучаване на природата, чрез пряко наблюдение, придружено с някоя и друга книга, е достатъчно.
  • Не, ако учениците ви са по-големи, редовното изучаване на природата чрез пряко наблюдение, не е достатъчно.

Надявам се това да ви даде яснота по въпроса „Достатъчно ли е да изучаваме природата само чрез пряко наблюдение и водене на записки?“

 


* Изучаването на природата, чрез пряко наблюдение, е популярен метод за обучение по естествени науки сред домашните ученици. Този метод включва разходки сред природата и наблюдения, които се записват в дневник. 

 

Статията е взета оттук 

Превод от английски език: Теодора Петкова

Категории: Домашно образование, Практични насоки