Силистра 2010

Националната конференция за домашно образование през 2010 година, се проведе за втори път в крайдунавския град Силистра. „Асоциация за домашно образование” (АДО) организира срещата на семействата и затова конференцията бе на високо ниво. Щастливи сме от факта, че тази година дойдоха повече нови семейства, които са решили да обучават своите деца в домовете си. 


Гости на конференцията бяха и две румънски семейства, които споделиха с всички нас своят опит. Програмата бе интензивна и затова изморителна, но впечатленията от всичко преживяно, насърчението за това, което правим, както и практичните ползи от срещата си заслужаваха жертвата. Майкъл Донели от HSLDA бе лектор и заяви многократно подкрепата на американската асоциация за правна защита на домашното образование, както и симпатията и братските чувства на 100 000 семейства от САЩ и Европа, които са членове на HSLDA. 

Председателят на АДО, Петър Порумбачанов, говори за философията на образованието и причините, поради които всеки родител трябва да има аргументирано решение затова къде трябва да учат децата му. Адв.д-р Виктор Костов аргументирано и подробно разясни на присъстващите, правата на родителите относно домашното образование, според международни и вътрешни документи. Елиян Петков настави бащите да участват дейно в процеса на образованието, освен, че трябва да го подсигурят финансово. Няколко майки: Радослава Петкова, Живка Порумбачанова, Юлия Матеева и Златка Маринова изнесоха практични лекции за обучението на децата по история, литература, математика, чужди езици . . . говориха за технологиите, които могат да са в полза на домашното образование, както и за оптимизиране на финансите при обучението на децата вкъщи.