Биология

"Защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си... "
 (Битие 18:19)

 

Октомври 2000, Брой ХI

Скъпи читатели, в настоящия брой ще се спрем на един от предметите пораждащ най-много и ожесточени конфликти между християни и езичници, а именно биологията. За повечето хора биологията се отъждествява с еволюционната теория, което до голяма степен е основателно, тъй като съвременната наука биология е построена въз основа на тази теория. По тази причина това налага на нас, като християни, да променим начина, по който се разглежда и изучава този предмет, а именно да го разглеждаме от Божията перспектива.

Несъмнено, когато изучаваме обекта на биологията, а именно Божието Творение, се сблъскваме с въпроса за неговия произход. Това е централният въпрос на предмета биология, който е причина за много дебати и противоречия в продължение на много години. Отговорите за произхода са два и се определят от това каква презумпция е приел човек - да вярва или да не вярва в съществуването на Бог.

Често сме свидетели на това, че християни издигат науката като съдия между еволюцията и креационизма. Те се опитват да поднесат научни доказателства за верността на креационистката теория (тази, която твърди, че човекът и светът около него са резултат от творческата сила на Бог). Но лошото е, че в тези опити те издигат науката над Бога и чрез нея се опитват да Го докажат. Това, не само че е невъзможно, но и напълно неправилно. Бог няма нужда от доказване и то от някой или нещо, което Той е създал и продължава да поддържа. Освен това науката не е неутрална, тя винаги служи и приема интересите на тези които се занимават с нея. А в момента тя се прави от хора, които са предани на еволюционната теория. Двете теории не могат да се докажат научно, понеже “доказателствата” и на двете страни се основават на презумпциите, които ние и еволюционистите сме приели. На базата на тях се градят “научните” становища. Затова, когато имаме дебати с еволюционисти е необходимо да атакуваме техните презумпции, а не фактите които ни поднасят. Фактите сами по себе си не означават нищо, те се тълкуват въз основа на вече приети a priori презумпции. Но това не означава, че ние не трябва да отделяме време за изследване и изучаване на факти, които подкрепят нашата теория. Напротив. Необходимо е да осъзнаем дълбочината на проблема: докато има хора, които не искат да приемат съществуването на Бог - Създател на всичко видимо и невидимо - ще има хора създаващи такива теории като еволюцията. Още от началото на съществуването на човека та чак до сега, той се е опитвал да отхвърли Божия авторитет с измислянето на “модерни научни теории”. Това не бива да ни изненадва, защото е резултат от грешното естество на човека и изнамирането на такива теории ще продължи още дълги години напред. Въпросът е как ние, като християни, да се противопоставим на такива псевдонаучни теории. И нашата задача не е единствено да оборваме тези теории, но и да поправяме щетите, които те нанасят върху нас и нашето общество.

За да бъдем правилно разбрани искаме да преведем няколко кратки примера от нашата действителност. В условията на един християнски курс на обучение, който искаме да поставим в нашата страна, имаме нужда от написването на нови учебници, тъй като в България учебниците по биология са написани изцяло от еволюционна гледна точка. Това естествено не е написано с големи букви, но при едно внимателно и задълбочено четене се установява, дори и от неспециалисти в тази област.

Например, при изучаването на ботаника и зоология в шести и седми клас, подреждането на материала е направено въз основа хода на възникване на организмите от еволюционна гледна точка. Често при изучаване устройството на организмите се говори за видоизменени органи. Това предполага, че първоначалното състояние на тези органи не е било същото. Те са се променяли с течение на времето, във връзка с промяна в условията на живот на съответния вид. Ето как една единствена дума свидетелства за цяла концепция. И ако не се обърне достатъчно внимание, както става в повечето случаи, тя се приема за правдоподобна, особено от едно дете. Да не говорим, че на това не се обръща достатъчно внимание дори и от учители-християни.

В един християнски учебник въобще не може да става и дума за т. нар. видоизменени органи и т.н. Бог е дал на всеки един организъм съответните приспособления за живот в определената му среда на съществуване. В един учебник по биология, когато се говори за аборта, няма да намерите изречение, че това е постъпка, която се осъжда от Бог и се нарича убийство. Защо? Ами защото, човекът в първите три месеца се възприема като сбор от клетки, които в даден момент от време може да бъде елиминирани, по едни или други причини. Още един резултат от еволюционната теория.

Продължаваме с примерите. При изучаване на полово предаваните болести и как децата да се предпазват от тях, учебникът по биология и съответният преподавател няма да посъветват децата ви да не водят полов живот преди брака, а ще ги посъветват да използват презервативи. Даже ще им раздадат такива от училище с подробни инструкции как да се използват. И това естествено не е всичко, но поради ограниченото място ще се спрем само на още един пример. А това е проблемът с расизма, който пак е следствие от еволюционната теория. За него няма да срещнете нищо негативно писано в учебниците по биология, но той съществува и неговите плодове са много горчиви. Примерите от историята са налице. Ето за какво става дума: Дарвин казва, че съществуват по-висши и по-нисши раси (А вие от коя сте?) и в резултат на естествения отбор живееш на принципа “убиваш или си убит”. Според неговата теория в човешкото общество цари законът на джунглата. На човешкия живот не се гледа като на нещо ценно и което има смисъл. Свидетели сме, че в историята е имало личности, които са се ръководили от този принцип, а именно Хитлер, Сталин и други. За съжаление не можем да кажем, че този принцип вече не се използва. И днес този проблем продължава да съществува към хората, които са с различен цвят на кожата.

Надяваме се тези макар и малко примери ще ви накарат да се замислите за необходимостта от смяна на гледната точка и написването на изцяло нови учебници съпроводено със смяна на образователната система в нашата страна. Не би било редно да очакваме че тази промяна ще дойде отгоре с постановление на Министерството на образованието. Ако сме солта и светлината на света, то трябва да осветим и посолим и този проблем, и начинът по който ще стане това, е като създадем алтернативна система, която да дава по-добри плодове от тези на държавните училища. Всички ние, които сме настоящи и бъдещи родители трябва да се потрудим за по-доброто бъдеще на децата ни. Библията, както винаги, ни дава по-добрата алтернатива.

Очакваме вашите въпроси, мнения и коментари на адрес:

abroffspring@hotmail.com

Емилия Стоева
Радослава Петкова