Примерен информационен пакет на Learning Center Homeschool Co-op

Това е редактиран примерен екземпляр от пакета от 1996-97, изпращан от Learning Center Homeschool Co-op в отговор на запитвания за информация:

Това е нашата девета година на организиране на кооперация от домашни училища. Учебният център беше замислен и организиран през 1988 от Бет и Кен Мелингър. Оттогава броят на включените домашно образовани деца рязко нарасна, и трябваше да станем повече официално организирани.

Сега кооперацията се управлява от мен (Дебра Бел), Синди МакКиън (вицепрезидент) и Нанси Мелингър (администратор), т. нар. Триумвират. Опитвам се да управлявам кооперацията колкото е възможно повече чрез консенсус. Това се постига чрез лятно събиране и чрез отговори на въпросници от страна на членовете през годината.

Ние смятаме, че нещата ще вървят най-гладко, ако всички участвуващи семейства имат ясно разбиране за целта на Учебния център и за отговорностите, които съдържа участието в кооперацията. Ние също смятаме, че трябва да знаете какъв е нашият опит, преди да вземете съзнателно решение за вашето участие.

Затова, моля, прочетете тази брошура и отправете всички въпроси или коментари, които можете да имате, на следващата организационна среща.

Членство през 1996-97

Заинтересованите семейства трябва да кандидатствуват за членство. (Поискайте формуляр от администратора.) Решението за членство се основава на следното:

 • Има достатъчно място.
 • Най-възрастното дете в семейството е поне на седем години.
 • Преподаващият родител има дарби и таланти, които допълват програмата и философията на Учебния център.
 • Семейството е препоръчано от семейство, което е настоящ член на Учебния център.

Образователна философия

Нашите образователни цели включват изграждането на независими ученици, които са готови да се учат през целия си живот. За тази цел, ние вярваме в наблягането върху учебния “процес повече отколкото върху продукта.”

Дейностите в Учебния център са замислени така, че да дават на децата възможност да създават, оценяват, експериментират, да правят избор и да поемат риск. Винаги, когато е възможно, бихме искали децата (а не майките) да вършат по-голямата част от “работата,” т.е. ученето. Помнете, че във всяка учебна ситуация учителят е този, който научава най-много. Затова нека да позволим на децата да имат тази възможност. Например, през 1991 по-големите деца имаха възможността да напишат пиеса за Американската революция, да разпределят ролите, да оформят костюмите и да режисират сцените.

Цел на Учебния център

Ние вярваме, че Учебният център дава на децата важен опит: Възможността да работят в група и да действуват под ръководството на друг възрастен. Разбира се, училищата казват, че дават този опит, но родителите нямат контрол над това в коя група или с кой учител ще бъдат поставени нашите деца. Учебният център ни дава възможност да направим този важен избор, и в това се състои неговото значение.

Вярваме, че Учебният център е по същността си социално преживяване, и че това само по себе си е добро. Ако децата се наслаждават на това да са заедно и да се забавляват, ние считаме, че си заслужава.

Но ние също смятаме, че забавлението и социалните контакти могат да бъдат съчетани с академични занимания без много усилия. Затова ще се прави всеки опит да се осигуряват академично стимулиращи и смислени проекти за децата, в които те да си сътрудничат.

Второ, основните активности, които се предприемат в Учебния център, трябва да са съобразени с един от тези стандарти:

 1. Дейността изисква аудитория (например, сцена или научно изложение).
 2. Дейността изисква група (например, хор или футболен мач).

Искаме да използваме Учебния център за да създадем образователен опит, който не може да бъде създаден у дома.

Отговорност

Учебният център изисква време за ръководство, организация и управление. Смятаме, че той е забележително преживяване за нашите деца, но не искаме да прегорим от отговорността или да прехвърлим товара само върху няколко майки.

Затова очакваме от всички майки (и, в по-малка степен, бащи), чиито деца участвуват, да желаят да водят/помагат в дейностите, да се грижат за малките деца, да управляват и да помагат в почистването. Майките трябва да присъствуват на сесиите на Учебния център. В Учебния център на майките ще бъдат поверявани две от общо три сесии в качеството или на учител, или на помощник. Майките без конкретни задачи трябва да помагат където е необходимо.

График на срока ще бъде изложен достатъчно време преди това, за да могат майките да знаят какви са техните основни отговорности в Учебния център и да имат достатъчно време да се подготвят за тях.

Майките, на които се възлага да водят дейности, също са отговорни за плана за провеждането на тези дейности. В някои случаи ще давам някои насоки и помощ, но се нуждая от майки, които да носят отговорността за планирането. Например, предучилищната програма трябва да бъде поне донякъде подредена. Децата ще се справят по-добре, ако тяхното време е планирано. Бихме желали да видим време за разкази, време за игра, гатанки, домашни занаяти, пеене и други включени в тяхната програма. Но майките, на които са възложени предучилищните дейности за определен център, ще са тези, които ще напишат програмата за деня.

Дори когато майките нямат конкретна задача в графика, те все пак трябва да се включват там, където виждат необходимост по време на сесиите на Учебния център. Тъй като искаме да имаме творческа, гъвкава кооперация, графикът е общ план за деня. С напредването на програмата по време на сесиите в Учебния център, други майки неизбежно ще трябва да се включат и да окажат помощ.

Ние също осъзнаваме, че Учебният център дава социални контакти за нас, майките, и не искам да установявам строга обстановка докато сме заедно. Със сигурност можем да отделяме време да разговаряме една с друга; само моля не чакайте да ви молят за помощ.

Разбираме, че някои фактори, като гледане на бебе, основателно ще повлияят на нивото на участието на майката по време на дадена година. Също, аз виждам ръководството като сезонна отговорност. Нивото на отговорност, поверено на една отделна майка, ще се покачва и ще спада. Обикновено не очаквам някакви ръководни функции от майка, която участвува за първи път – но втората година е съвсем друго нещо! А майките, които са участвували сериозно няколко години, трябва по принцип да имат възможността да седнат и да си починат за един срок или повече.

Правила за Учебния център и поведението на децата

Децата ще трябва да се приспособяват към по-малка степен на свобода тази година, защото сме много голяма група. Водачът на група трябва да се придържа към правилата за реда за тоалетната, напитките, грижата за помещението, и пр., и не трябва да се колебае да се справя с всяко лошо поведение. Родителите трябва да обсъдят със своите деца защо трябва да установим някои правила (например, по-малките деца да вървят с приятели тихо към двора, напитките да се консумират само през почивката, дамите да са с предимство) и да говорят с децата си винаги когато тяхното поведение предизвиква това.

Ще се опитаме да ограничим “правилата” до минимум, и те ще бъдат ясно изразени и изложени на първата сесия на Учебния център.

Такси

Таксите за участие в Учебния център през тази година са $10 на месец на семейство (не на дете). Кооперацията се среща в продължение на девет месеца, така че общата сума е $90. Тя може да бъде платена на две вноски. Минимална вноска от $45 се плаща на първото събиране през септември. А остатъкът се плаща до 31 декември. Таксите не се връщат. Също събираме пари за кооперацията чрез годишна продажба на сандвичи през пролетта.

Примерни дисциплини и дейности, предлагани през последните пет години

Избирателни дисциплини:

 

Дейности:

 

Икономика
Обществени науки
Дни на първите заселници
Християнско обаяние
Химия
Физика
Шекспир
История на Пенсилвания
Волейбол
Баскетбол
Кадрил
Аеробика
Тъкане
Гоблени
Готвене
Шиене
Средновековие
Поезия
Език на знаците
Драма/Мимика
История на спорта
Откриватели и учени
Шахмат
Написахме няколко пиеси.
Правихме тенекиени фенери, ляхме свещи, чепкахме вълна.
Песни за Рождество.
Опаковане на колети с подаръци за сиропиталища в Румъния.
Международно тържество за Рождество.
Курсове по оказване на първа помощ.
Курс по противопожарна безопасност.
Писателски групи, публикуване във Вестник на Учебния център.
Проведохме научно изложение.
Детски хор.
Национална викторина по география.
Читателска викторина на Пица Хът.
Общообразователна викторина.
Президентски спортен ден.
Научен лагер с палатки.
Фестивал на изкуствата/семейна вечер.
Пикник за край на учебната година.
Участвувахме в Поход за живота.
Стригане на овце

 

Договор за 1996-1997 г.

В замяна за ползите и възможностите за моите деца, които дава членството в Учебния център, аз се съгласявам да дам най-доброто от себе си, за да изпълня със старание и радост следният минимум задължения:

 1. Ще водя или ще помагам при две от всеки три сесии по време на всеки срок на Учебния център.
 2. Ще бъда готова да служа като заместник или да помагам при нареждането и разтребването, когато е необходимо.
 3. Нашето семейство ще плаща навреме на касиера на Учебния център таксата от $45 преди началото на всеки срок.
 4. Нашето семейство ще продаде минимум 20 сандвича за пролетната кампания по набиране на средства или ще набави разликата от $1 на сандвич.
 5. Ще направя най-доброто от себе си, да пристигам навреме и да осигуря, че моите деца са подготвени за техните класове при всяка сесия на Учебния център.
 6. Ако имам идеи за подобряване на Учебния център, с готовност ще ги споделя. Ако съм ядосана на Деби, ще дойда и ще й кажа, и няма да ме е страх.
______________________________ __________________
Подпис Дата

Аз оценявам вашата готовност да се посветите на Учебния център, за да можем да осигурим на нашите деца възможно най-добрия опит. В размяна, аз обещавам бързо прощавам временни пропуски при изпълнението на това посвещение (при условие, че първо съм си изпила сутрешното кафе).


* * *
Debra Bell, The Ultimate Guide to Homeschooling
Copyright © 1997 Debra Bell
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова