Котел 2008

От 26 до 28.09.2008г. в гр. Котел се проведе четвъртата по ред среща на семействата, обучаващи децата си вкъщи.

Първия ден, по традиция, имаха думата децата - домашни ученици със своите рецитали, сценки и доклади. През втория ден чухме лекции по теми, свързани с образованието. Не пропуснахме и времето за свободни срещи и дискусии.