Ботаника

Цена: 30 лв.

Поръчка

„Апология Едюкейшънъл Министрис Инк“ Ви представя с гордост втората книга от своята поредица „Млад изследовател“. Тази учебна програма по естествени науки за деца в начална училищна възраст използва методологията на Шарлот Мейсън, за да запознае малките си читатели с невероятния свят на растенията.

Книгата започва с урок за естеството на ботаниката и процеса на класифициране на растенията. След това разглежда развитието на растенията от семена, тяхното размножаване, как си произвеждат храна, как добиват вода и хранителни вещества и как водата и хранителните вещества се разпределят из различните части на растението. След това на учениците се дава подробна информация относно специфични видове растения като дървета, папрати и мъхове.

Както може да се очаква от книга, която използва метода на Шарлот Мейсън, във всеки урок се споменава работната тетрадка. Учениците трябва да правят илюстрации и други задачи към всеки урок, за да затвърдят знанията, които са научили. Те ще събират растения от изучаваните категории, ще обозначат частите на един цвят, ще изработят „комикс“ за живота на цвете, ще направят копия на дървесна кора и ще идентифицират листа.

Дейностите и проектите използват лесни за набавяне материали, които обикновено се намират в домакинството, и наистина превръщат заниманията по ботаника в незабравими преживявания! Те включват изработка на лампов разсадник, в който да отглеждате растения, дисекция на бобено зърно, отглеждане на семена в найлонови пликове, за да се проследи процеса на покълване, изработване на скелет на листо, наблюдаване на растежа на растенията в посока на светлината, измерване на транспирация, отглеждане на грудки извън сезона им и изкуствено отваряне и затваряне на шишарки.

Разбира се, най-важното е, че креационисткият мироглед е подчертан навсякъде в книгата. Бог е прославян отново и отново като Великия Творец на всичко, което учениците изучават. Освен това са включени абзаци, озаглавени „Потвърждение на Сътворението“, които предоставят доказателства за Сътворението в контекста на изучаваните теми.