Зоология 2

Цена: 35 лв.

Поръчка

„Апология Едюкейшънъл Министрис Инк.“ Ви представя с гордост четвъртата книга от своята поредица „Млад изследовател“. Тази учебна програма по естествени науки за деца в начална училищна възраст използва методологията на Шарлот Мейсън, за да запознае малките си читатели с невероятния свят на плуващите животни.

Книгата започва с урок за общите характеристики на водните животни и за особеностите на тяхното най-масово местообитание: океана. След това отделя два урока, за да обсъди морските бозайници като китовете и тюлените. Следващите два урока покриват морските земноводни и влечугите - тези, които са живи в момента, както и другите, които учените смятат за изчезнали. Следват два урока за рибите, след което ученикът се запознава с удивителните животни наречени ракообразни и мекотели. После следват главите за странните животни, наречени главоноги (като октоподите), мешестите (като медузите) и бодлокожите (като морските звезди). Накрая ученикът се запознава с някои по-малко известни животни в океана, като водните гъби и тръбовидните червеи.

Както може да се очаква от книга, която използва метода на Шарлот Мейсън, във всеки урок се споменава работната тетрадка. Учениците трябва да правят илюстрации и други задачи към всеки урок, за да затвърдят знанията, които са научили. Те ще събират илюстрации на китове и ще ги идентифицират животните на тях като зъбати или баленови китове, ще дават писменото си становище дали трябва да е разрешено хората да отглеждат ламантини, ще пишат история за земноводно животно, което се среща с влечуго, ще правят Вен диаграми, за да сравняват животни, ще пишат реч с препоръки как да избегнем да не бъдем ухапани от акула и ще правят модел на идеалната риба. 

Дейностите и проектите използват лесни за набавяне материали, които обикновено се намират в домакинството, и наистина превръщат заниманията по зоология в незабравимо преживяване! Те включват приготвянето и носенето на защитна обвивка от мас, за да проверят колко добре изолира, да сравняват плътността на студената и топлата вода, да наблюдават въздействието на температурата върху развитието на поповите лъжички и активността на рибите, ще наблюдават как се провежда електричеството във водата и ще отглеждат морски маймуни или триопси. 

Разбира се, най-важното е, че креационисткият мироглед е подчертан навсякъде в книгата. Бог е прославян отново и отново като Великия Творец на всичко, което учениците изучават.