Обучение по математика

- Конференция за Домашно Образование Силистра 2010 -

Елиян Петков е чудесен и увлекателен оратор. Той е редовен говорител на конференциите за домашно образование и винаги предизвиква интереса на аудиторията със своя жив и енергичен стил на говорене. Тази негова дарба, да поднася всяка важна тема по интересен и пленяващ аудиторията начин, се проявява и в тази лекция посветена на математиката. Убеден съм, че след тази лекция, ще ви се прииска да решавате задачи или поне да знаете повече за една от най-прекрасните науки – математиката.

Приятно гледане!

Други видео материали: