Оптимизиране на времето, средствата и ресурсите

- Конференция за Домашно Образование Силистра 2010 -

Живка Порумбачанова изнесе чудесна лекция на конференцията през 2010 година, като показа на слушателите, че скъпото домашно образование е мит. Ако искате да знаете колко струва домашното образование, кои са компонентите, които определят неговата цена и как да сведете тези разходи до минимум, трябва да гледате тази лекция. 

Приятно гледане! 

 

Други видео материали: