Майкъл Донъли за домашното образование

- Конференция за Домашно Образование Силистра 2010 -

Майкъл Донъли е директор на международната секция към HSLDA (Асоциация за правна защита на домашното образование) – САЩ. Имахме привилегията, Майкъл да е гост на наша конференция през 2010 години. Огромният опит на този човек, посетил десетки страни на всички континенти, ни помага да добием една доста ясна картина за ситуацията на домашното образование по света, както и да се убедим в успехите на този тип обучение. 

Постоянните контакти на Българската Асоциация за Домашно Образование и HSLDA ни помагат да получаваме информация за всички международни събития и прояви свързани с домашното образование по света. Никак не ще е пресилено ако напиша, че огромна роля за подема на домашното образование в световен мащаб през последните 10 години има именно Майкъл Донъли – адвокат в HSLDA

Приятно гледане!

 

Част 1

 

Част 2

Други видео материали: