Семинар АДО - София - 03.10.2020 (видео)

Асоциация за домашно образование (АДО) проведе на 3 октомври, 2020 година, семинар в София на тема: „Алтернатива ли е домашното образование?“. Целта на лекторите бе да запознаят присъстващите семейства с основни аспекти, проблеми и решения на образователния процес в дома. Разбира се, стана ясно, че въпросът „Алтернатива ли е домашното образование?“, е провокативен. Образованието на децата в дома е образование планирано, ръководено и обезпечавано от родителите и в този смисъл, то се възприема като фундаментално право, което се реципира от всяко дете в неговата естествена среда – семейството! В този смисъл, няма как да третираме образованието, което родителите дават на децата си в дома, като алтернатива, защото това образование е основа! Алтернативни образователни форми са всички, които са различни от семейното образование, в това число и държавното, дотирано с данъци образование.

Предлагаме ви видео от лекциите на говорителите в този семинар. Убедени сме, че казаното ще е полезно за онези, които не успяха да посетят Семинара. След лекциите имаше дълга и изключително ползотворна дискусия с присъстващите, в която лекторите отговориха на множество въпроси, а домашно образоващите родители от София, дискутираха варианти за организация и взаимодействие на общността в столицата. Разбира се, тази дискусия не е публикувана тук – тя остава привилегия за всички, които отделиха от времето си, за да присъстват лично на събитието. Желаем Ви, приятно гледане!

Семинарът бе открит от Председателя на Асоциация за домашно образование – Петър Порумбачанов. Заедно с екипа на Асоциацията, Петър организира и провежда в продължение на 16 години конференции и семинари на тема образование. Темата, която той представи бе свързана с ресурсната подготовка на родителите, които са решили да образоват децата в домовете си. Това включва юридическа компетентност, умение за комуникация с властите, база за осъществяване на качествен образователен процес, устояване на индивидуалната свобода в годините на образователния процес и още много съществени и изключително важни въпроси. Разглежданата от Петър тема, е от полза за практикуващи домашно образование семейства, както и за такива, които сега започват да образоват децата си в дома или планират да тръгнат по този не лек, но благословен път.

Вторият лектор по време на Семинара бе Радослава Петкова, майка на 4 деца обучавани и обучаващи се в дома, член на УС на АДО и лектор във всички събития организирани от Асоциацията. Радослава е с огромен практически и теоретичен опит. Практиката е натрупана в следствие на 20 годишен стаж при образованието на собствените й деца, която практика е подплатена с безкомпромисна теоретична подготовка, от която се ползват фактически всички домашно образоващи семейства в България, защото Радослава е превела редица книги и статии имащи пряко отношение към образованието в дома. Именно на база този опит чухме редица съвети за образователните етапи на децата, образовани в дома. Разбрахме какви ресурси биха ни били от полза, какви са трудностите по време на образователния процес и получихме съвети за преодоляването им.

Разбира се, за всички присъстващи бе удоволствие да чуят и Елиян Петков, третият лектор на Семинара. Елиян е предприемач и управител на собствена IT компания. Член на УС на АДО и безспорно най-атрактивния и математически систематичен лектор на Асоциацията. Елиян винаги ни е представял практични теми, имащи непосредствено значение за успешното образование на децата в дома – така бе и сега. Имахме възможност да разберем, защо образованието е път към успешна реализация в живота. Елиян отговори, по своя неподражаем начин, на въпроса: Как образованието може да гарантира успешна реализация в живота на младия човек? Разбрахме също, какви са стъпките за постигане на поставената цел в образованието у дома? Определено ще е удоволствие, но и много важно, да чуете лекцията на Елиян Петков. 

Усетете атмосферата, чрез няколко снимки от събитието:

 

Други видео материали: