Образованието на бъдещето

В кратка лекция, Божидар Маринов излага по достъпен, увлекателен и категоричен начин това, което днес в целия свят наричаме Домашно Образование. Божидар Маринов е избрал уместен паралел между индустриализацията на обществото от края на XIX и началото на XX век, за да опише модерността на конвенционалното образование в миналото, след което чрез същия пример доказва и неговата отминала ефективност.

Лекцията е интересна и поради това, че е насочена преди всичко към учителската аудитория и политиците в България, не толкова към самите родители, за които няма никакво значение дали домашното образование е модерно или не, спрямо историческата епоха. Все пак препоръчваме лекцията като интересен материал, изтъкващ предимствата на домашното образование - може да намерите материала свободно разпространен в YouTube.

 

Приятно гледане!

Други видео материали: